Hvordan alle kan øke hastigheten i realiseringe av egne mål og strategier

Et tilbud om bistand til den som er genuint interessert i å skaffe seg et tydelig bilde av hvor det kan og bør handles først

Analyser av > 100 strategidokumenter viser at mindre enn ett av ti strategidokumenter frigjør mer en liten brøkdel av de ansattes passive eller ubevisste kunnskap. Det fører til at alle høster nye erfaringer, dvs. lærer mye langsommere enn det som hadde vært mulig. De fleste strategiplaner er for lite krevende, virker forvirrende og utløser derfor utrygghet. Det krever stor interesse å ville oppdage det ved en strategiplan som det ligger mye arbeid bak og hvor den som er ansvarlig for den er overbevist om dens fortreffelighet.

  Powerpointstrategier som dette har du antagelig sett mange av. I profesjonelle virksomheter er de imponerende tydelige og det er antagelig ingen som kan utsette noe på innholdet. Det er det som ikke står der som virksomheten eventuelt snubler over. Dette gjelder i særlig grad i de tilfeller hvor målene er satt så høyt at de innebærer et tydelig kursskifte. Årsak: Jo mer strategier avviker fra det vanlige, desto lettere er det å overse temaer som er viktige for gjennomføringen.

Se et eksempel:


Klikk her og se en 16 minutters video om fellestrekkene til de fleste profesjonelle strategidokumentene. Videoen viser gjennom et eksempel fra Storebrand svakhetene de har. Videoen gir deg en indikasjon på hvilken kvalitet din egen strategiplan har.

Vi kan gjennom en analyse gi deg nøyaktig bilde og vise hvordan den kan gjøres mer krevende og utløse vesentlig mer læring og frigjøring av eksisterende kunnskap.


Fremgangsmåte

 1. Avtale møte for etablering av gjensidig tillit og utvikling av felles forståelse for dette innholdet: Presentasjon av situasjonen selskapet befinner seg i med vektlegging av flaskehalser.
 2. Vi analyserer eksisterende strategidokumenter. Dette innebærer følgende:
  1. Vi identifiserer overensstemmelser og avvik mellom aktiviteter og mål.
  2. Vi vurderer målkvaliteter i forhold til hvordan mennesker føler, tenker og reagerer.
  3. Vi stiller uventede og viktige, men likevel naturlige spørsmål til dem som er ansvarlige for strategien.
  4. Vurdering av antatt produktivitetsgevinst gjennom høyere mål, større engasjement, lavere turnover, færre interessekonflikter osv.

 3. Hvis resultatet av analysen fører til en arbeidsmøte med ledelsen: Vi gjennomgår analysen og viser årsakene til forbedringspotensialet, prinsippet for videre bearbeiding og utvikling og oppgir websidenlinker som støtter prosessen. Ledelsen forteller om muligheter og hindringer. Varighet 1 dag - som fungerer som Kick Off på en ny og mer dynamisk utvikling.
 4. Ledelsen bearbeider/forbedrer stratgien i henhold til resultatet av møtet.
 5. Forsendelse av forbedringene til oss
 6. Kortsiktig: Vi stiller nye spørsmål, informerer om forbedringsmuligheter og henviser til løsningsmuligheter på denne websiden. Dette skal føre til at mål som skal oppnås i nær fremtid, blir realisert raskere og med bedre resultat enn det som opprinnelig var planlagt. Hvis dette skjer er neste skritt:
 7. Definisjon av langsiktig strategi for markedsledelse eller Tipping Point (se introvideoer/Good to Great)
 8. Samling for innføring i langsiktig bruk av læringsprogrammene på denne websiden.
 9. Ved behov: Dagsseminarer for besvarelse av spørsmål og behandling av konkrete utfordringer.
Hvis du vil se en ideell og mer omfattende fremgangsmåte kan du lese åpent brev til styreleder eller hovedaksjonær eller maksimal utnyttelse av våre rådgivningstjenester

Kostnader

Prosessen medfører bare kostnader for bedriften hvis samlingen under pkt. 4 synliggjør et stort forbedringspotensial at du er overbevist om at prosessen vil innebære større lønnsomhet enn andre eksisterende alternativer og den gjør prosessen til den mest attraktive investeringen p.t.

Hvis dette er tilfelle er kostnadene forbundet med analysen og samlingen kr. 50.000,-

Websiden inneholder et videoprogram og artikler for minst fem års ledertrening og utvikling av en Good to Great kultur. Abonnentpris pr. bruker kr. 300,-/mnd. eller kr. 3000,-/år.

Dagsseminarer for oppfølging kr. 30.000,-/dag pluss eventuelle reisekostnader, forberedelse og/eller etterarbeid.
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement