Oversikt Teammodul

Om bruke av denne siden:
 1. Les all teksten på siden før du klikker videre. Den danner grunnlaget for RIKTIG forståelse av sidene som følger.
 2. Klikk deretter på teamsymbolet i nederste venstre hjørne. Siden du kommer til viser hva som må kunnes før du bruker innholdet ved teamsymbolet høyere oppe på linjen Teamkvalitet
 3. Studer deretter på forskjellene på TRMAT og TURMAT
 4. Summen av de tre punktene gir læringsvideoen (nederst på siden) et annet og mye større innhold enn om du velger å se videoen først.
 5. Etter at du er blitt klar over hva du får med innholdet i video og tekst kan du danne deg et bilde av økonomien i bruken av teammodulen ved å klikke her...
 

Velfungerende team med potensial til å utvikle markedsledere

Teamet har følgende fremtredende kjennetegn:
 1. Det har et felles bestemmende overordnet tydelig mål i en tidshorisont på 1-3 år
 2. Det utvikles i løpet av få måneder og uten behov for individuell coaching av deltagerne
 3. Det har en åpenbar og dertil utdannet teamleder. 
 4. Det oppnår gjennombrudd på områder som hittil var preget av stagnasjon.

Velfungerende team utviklet til Tipping Point Team med potensial til å stille i en klasse for seg

Teamet har følgende fremtredende kjennetegn:
 1. Det oppnår at utbredelsen av et produkt, en ide eller et konsept når et Tipping Point.
 2. Det arbeider i en tidshorisont på mer enn 3 år.
 3. Deltagerne ønsker sterk personlig vekst og den oppnås gjennom individuell coaching
 4. Alle deltagerne bærer hele ansvaret for at teamet når målet det har satt seg og målet erstatter den tradisjonelle lederrollen


Hvor langt teamene utvikler seg er avhengig av hvor mye tid og penger ledelsen vil investere og hvilke mål teamene skal være istand til å realisere. Klikk på bildene for å se det faglige innholdet som brukes for utvikling av begge teamkvalitetene.TRMAT og TURMAT er verktøy for målutvikling for begge typer team. Klikk her og se hva TURMAT uten U innebærer.

Klikk her og se læringsvideoen som brukes som basis for begge alternativene. Videoen varer 12 minutter og viser i konsentrert form de viktigste forutsetningene som må være oppfylt for å lykkes og fire enkle og grunnleggende regler for utvikling av fremragende team.
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement