Get the Flash Playerto see this player. Javascript must also be enabled.Mennesker har ca. 80 millioner ganger mer ubevisst kunnskap enn de har bevisst kunnskap. Bevisst kunnskape er den som brukes umiddelbart og uten å måtte tenke først. Ubevisst er alt som har vært innenfor rekkevidde av sanseapparatet frem til dette øyeblikk.

De aller fleste strategi- og måldokumenter lages for å styrke virksomheters konkurranseevne. Det oppnås gjennom frigjøring av ubevisst kunnskap. Det er den kunnskapen som setter mennesker i stand til å yte mer. I denne videoen viser vi, gjennom et eksempel fra websiden til Storebrand, hvordan et tilnærmet virkningsløst strategidokument kan omdannes til et dokument som fremtvinger en stor grad av læring og tilsvarende bedring av virksomheters konkurranseevne.
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement