Hva gjør Tipping Point Methodology (TPM) til et unikt overordnet konsept?

TPM ble utviklet for å gjøre det mulig for mennesker med ledende kompetanse uten ledende posisjon å bli temabestemmende og retningsgivende. TPM ble m.a.o. utviklet for å gjøre det mulig å lede uten å ha den øverste bestemmende myndighet.

Behovet for å kunne dette er for eksempel tilstede i de tileller hvor den største regjeringskompetansen befinner seg utenfor Regjeringen, eller når den største strategiske kompetansen befinner seg utenfor styret. Behovet er også tilstede når en mellomleder har bedre lederkompetanse enn CEO. Slike konstellasjoner innebærer som regel undertrykkelse av de beste ideene, fraksjonsdannelser, tillitskriser og fluktuasjon av kompetanse. Summen er som regel betydelige tap av verdier. De som undertrykkes eller ignoreres har behov for å bli temabestemmende og retningsgivende.

Å bli temabestemmende og retningsgivende på et overordnet plan uten bestemmende myndighet (øverste posisjon), krever mange års trening og en dyptgripende forståelse for hva som bestemmer menneskers avgjørelser. Tipping Point Methodology gjør det mulig.

Konseptet er også unikt i den forstand at TPM bare fungerer effektivt når brukerne forholder seg absolutt etisk. TPM gjør etikk til lønnsomhetsfaktor nummer 1.

Hvilke kvaliteter skiller TPM fra andre konsepter?

Metodologien gir treningsmuligheter fra studenttiden til tiden som profesjonell leder på aller øverste hylle. For studenter begynner TPM med personlig trening og vekst. For toppledere gir TPM praktisk tilgang til morgendagens konsepter for ledelse. TPM gir muligheter til å kopiere de beste lederne i verden uten å ha de samme personlige egenskaper i samme utstrekning. Les Åpent brev til styreleder eller eier og Barack Obama - forbilde på politisk ledelse

På alle brukernivåer gir TPM tydelige utfordringer som antagelig ingen klarer å takle uten betydelig trening. Kravene til utvikling og læring er lagt på et nivå som gjør at ingen av de ca. 1000 topp- og mellomlederne som har gjennomgått programmet, kan si at de har klart alt som programmet legger opp til å kunne. Du får et inntrykk av hva dette innebærer ved å se våre tre  introvideoer  som varer 4 minutter hver.

Les nedenfor de syv faktorene, som får oss til å tro at innholdet på websiden kan føre til at du oppnår sterk og kanskje unik virkning.

Faktor 1
Konseptet er laget for og brukes til oppnåelse av gjennombrudd. Skrittene som fører til gjennombrudd er metodiske, dvs. reproduserbare. Det innebærer at fremgangsmåten kan øves inn og perfeksjoneres. Skritt for skritt.

Faktor 2
Bruk av metodologien lokker frem det beste i mennesker. Graden av samhold og samhandling øker proposjonalt med graden av frihet og tillit.

Faktor 3
Metodologien er en sammensetning av de best fungerende delene av de store psykologiske hovedretningene. Fagpersoner vil si at den er en eklektisk samling av innhold.

Faktor 4
Brukere av metodologien oppnår fremragende resultater gjennom bruk av følelser og ikke til tross for følelser.

Faktor 5
Metodologien muliggjør bruk av heterogene team uten at det er nødvendig å inngå kompromisser ved meningsforskjeller. Komprissløshet er i TIpping Point Methodology en kilde til fremdrift og ikke til stagnasjon.

Faktor 6
Fremgangsmåten er basert på prinsippet "give and give". Prosesser forsterkes ved å gi andre mer i motsetning til å kreve mer av andre.

Faktor 7
Fremgangsmåten krever mye trening - men den er meget enkel!  Les mer...

 

 

Hvordan mulig? Minimer

Mia Skriver har studert alle de psykologiske hovedretningene og valgt ut de mest virkningsfulle erkjennelsene rundt menneskers atferd. Disse erkjennelsene gjør hun praktisk anvendelig i Tipping Point Methodology. Hun har lang erfaring som foreleser og kombinerer forelesning og gruppecoaching med glimrende resultater. Les mer...

Terje Skriver har arbeidet som rådgiver for konsernledelser i Norden og alle tysktalende land i Europa siden 1990. I denne perioden har han utviklet basiskonseptet for metodisk omdannelse av motstand til medvirkning ved høye mål. Konseptet er utviklet på bakgrunn av mer enn 10.000 coachingsamtaler med ledere. Det er basert på de antatt viktigste og best fungerende erkjennelsene til de mest leste forfatterne på området forandringsprosesser i og med mennesker. Les mer i våre kildehenvisninger

Kunnskapen og erfaringen til Mia og Terje kombineres og utvikles videre gjennom praktisk arbeid i store virksomheter og sammen med virksomhetenes ledere. Dette har ført til at Tipping Point Methodology er et eklektisk system. Les mer under kildehenvisninger.


Lønnsom tillit... Minimer

Denne websiden viser det som får andre til å bli til ambassadører for dine interesser. Den viser hvordan du skaper en tillit som virker sterkere og er mer lønnsom en hvilken som helst kontrakt. Det er en webside om "profesjonell tillit". Sammenlign punktene til venstre med det du ser at skjer ved andre former for ledelse eller utvikling av grupper. Tenk over alle de reaksjonene som undertrykkes, men som likevel virker inne i menneskene ved tradisjonell ledelse. 


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement