Gratulerer!
Vi gleder oss over anledningen til å introdusere topp-produktet i Tipping Point Methodology i fem trinn for en dyktig leder!


 
Trinn 1: Noen ledere kommer i løpet av disse minuttene frem til at innholdet er urealistisk - til tross for at andre har gjort det før. Hvis du vil vite mer om hvilke muligheter Tipping Point Methodology åpner for, går du videre til trinn 2.  
  Trinn 2: Her presenteres ulike muligheter til å gå videre med Tipping Point Methodology. Før du bestemmer deg, vil du antagelig vite noe mer om filosofien og strukturen bak Tipping Point Methodology. Det finner du ut av i trinn 3.  
  Trinn 3: Videoen er viet til informasjon om tankene bak Tipping Point Methodology og hva som må til for å realisere en svært utfordrende visjon og dermed oppnå best tenkelige resultater på kortest mulig tid. 
  Trinn 4: Innholdet gjør det mulig for deg å bestemme deg for om du vil gå videre. Denne videoen viser hvordan du som toppleder for en virksomhet, divisjon eller avdeling kan praktisere tipping point ledelse og hvilken effekt det får på øvrige medarbeidere. 
  Trinn 5: Denne menyen viser hvordan du kan starte reisen på en måte som etablerer nødvendig tillit til metoden, til rådgiverne i Tipping Point Methodology og til potensialet du kan forløse hos deg selv, din organisasjon og i din virksomhet. 
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement