Velkommen til utvidet introvideo

Etter å ha sett denne videoen kommer du antagelig til å sitte med en følelse som ligner på den du får etter å ha møtt en gammel bekjent. Men denne gangen gjør din bekjente et annet og bedre inntrykk. Denne gangen føler du kanskje at du ikke vil gi slipp på vedkommende igjen.

Du kan også gå direkte videre til de neste trinnene...

  Trinn 4: Innholdet gjør det mulig for deg å bestemme deg for om du vil gå videre. Denne videoen viser hvordan du som toppleder for en virksomhet, divisjon eller avdeling kan praktisere tipping point ledelse og hvilken effekt det får på øvrige medarbeidere. 
  Trinn 5: Denne menyen viser hvordan du kan starte reisen på en måte som etablerer nødvendig tillit til metoden, til rådgiverne i Tipping Point Methodology og til potensialet du kan forløse hos deg selv, din organisasjon og i din virksomhet. Get the Flash Playerto see this player. Javascript must also be enabled.
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement