"Beklager at dette brevet ble så langt - jeg hadde ikke tid til å gjøre det kortere."


Setningen er sitert fra et brev fra Goethe til en venn. Mange toppledere vet hva Goethe mener med setningen: Det går alltid an å formulere ting bedre og kortere, men det tar lengre tid enn å skrive langt.

  La oss bruke en "vandring" i verdensrommet som eksempel.

Du skal ta det operative ansvaret for gjennomføringen. En utførlig beskrivelse av hvordan den blir mulig og hvordan den gjennomføres er på ca. 10.000 A4 sider. Du vil ikke bruke tid på å lese så mye og ber om et konsentrat. Konsentrater er på bare 1.000 sider. Det er også for mye for deg. Du krever at det forkortes til 300 sider. Det vil ingen medansvarlige gi deg, fordi de vet at du da kommer til å gjøre for mange feil. Du kommer ikke en gang til å forstå halvparten av de faktorene som får raketten til å havarere under oppskytingen.

Forenkling er intelligent helt til alle avgjørende faktorer er beskrevet med lavest mulig antall ord.

Forenkling blir til dumhet så snart avgjørende faktorer blir utelatt.
  La oss bruke spranget fra Good til Great som eksempel.

Du skal ta det operative ansvaret for det ledergruppen din skal gjøre på området ledelse. De som har tatt dette spranget klarer ikke å beskrive årsakene til at de lykkes. Analysene som foreligger, f.eks. boken til Collins setter ikke andre ledere i stand til å kopiere bragdene til lederne som klarer å ta spranget. De som klarer å kopiere disse bragdene, hadde klart det uansett. Det hadde kanskje tatt litt lengre tid hvis de ikke hadde hatt analysen å støtte seg til.

Analysene er ikke detaljerte nok. Den avgjørende informasjonen ble ikke oppdaget av forfatteren - antagelig fordi forfatteren har konsetrert seg om alle synlige og hørbare prosesser i Great-selskapene. De utslagsgivende prosessene er de usynlige prosessene i og mellom mennesker. Disse er mange, de er omfattende og i tillegg ulogiske. For at effekten de har skal bli troverdig og forståelig må den erfares. Dette krever kompleks og lang trening.

De fleste som har ambisjoner om å bli en suveren toppleder, studerer i mange år for å bli istand til det. Studier setter ikke mennesker istand til dette. Det kan kun oppnås gjennom systematisk praktisk trening. Basistreningen tar 6 mnd. Perfeksjoneringen tar et helt liv.

Å ville beskrive dette på under 10 A4 sider er dumhet. Vår beskrivelse av CEO-treningen er på 7 sider, men hvis du tenker nøye over spørsmålene som stilles av bombemannen, får du likevel en god nok forståelse for hva treningen innebærer - håper vi!

Enkelte toppledere skilter med at de ikke leser noen dokumenter som er på mer enn en A4 side. De mener at det som ikke kan uttrykkes på en A4 side er for komplisert og ikke verdt å befatte seg med.

Slike holdninger var den utløsende årsaken til sammenbruddet i den amerikanske bilindustrien i 2009. Det er helt åpenbart at ingen har lykkes i å beskrive grensene for vekst på en A4 side, og disse grensene beskriver Jørgen Randres som historiens sterkeste markedssignal. Toppledere som vil ha alt på en A4 side, utelukker seg selv fra muligheten til å dra nytte av dette signalet - og utallige andre signaler som inneholder gyldne forretningsmuligheter.

Enter Title Minimer
Hover here, then click toolbar to edit content

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement