Bakgrunn for videoinnholdet

Videoen gir et lite utsnitt av læringsprogrammet til den som ønsker å omsette pyramideprogrammet (utvidet intro) i praksis.

Hvis du ikke er interessert i å se nærmere på toppleders rolle, kan du gå direkte videre til trinn 5

  Trinn 5: Denne menyen viser hvordan du kan starte reisen på en måte som etablerer nødvendig tillit til metoden, til rådgiverne i Tipping Point Methodology og til potensialet du kan forløse hos deg selv, din organisasjon og i din virksomhet. Du finner komplett informasjon om toppleders rolle og utvikling av hele virksomheten her...

Topplederen er egentlig mer front enn topp når det dreier seg om utvikle en organisasjons konkurransekraft. Topplederen går foran og trekker med seg resten av organisasjonen gjennom egne handlinger i og utenfor organisasjonen. I denne videoen gjør toppledelsen seg i synlig på måter som har veldokumenterte virkninger.

Videoen er en kortfattet visualisering av en form for forandringsledelse, som fører til store resultatforbedringer. Skrittene videoen viser er gjengangere i i de fleste analyser av verdens mest veldrevne selskaper. Vi nevner fire analyser:

  "Jack Welch and the GE-way" av Robert Slater
"Good to Great" av Jim Collins
"Built to last" av Collins/Porras
"In search of excellence" av Peters/Waterman
 Den faglige bakgrunnen for påstandene om menneskers reaksjonsmåter er et ekstrakt av flere årtiers forskning rundt menneskers ubevisste beslutningsprosesser og hvordan disse styres av det limbiske systemet i hjernen. Det er dette systemet i hjernen som bestemmer hva mennesker i prinsippet bestemmer seg for. Det er dette systemet som bestemmer med hvilken kvalitet hvilken som helst ledelsestrategi eller handlingsregel blir omsatt i praksis. Vi nevner følgende populære titler med lett forståelig innhold:


"Limbic Success" av Hans Georg Häusel (tysk)
"Emotional Intelligence" av Daniel Goleman (engelsk)

De viktigste forskningsresultatene for ledere har vi gjort praktisk anvendelige gjennom mer enn titusen coachingsamtaler med ledere - alle med ett formål: Sette lederne istand til å oppnå et  gjennombrudd i ledelsen av seg selv og/eller andre. Alle begrepene i videoen  blir forklart inngående i læringsmodulene for pyramiden.Video konsentrert sammensmeltning av beste praksis og beste hjerneforskningGet the Flash Playerto see this player. Javascript must also be enabled.
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement