Skal - skal ikke?

 

Du har neppe hørt om Tipping Point Methodology før. Det kommer av at den avgjørende kunnskapen om lovmessigheter innen ledelse, som gjør det mulig å gjenta verdens beste ledelsesresultater, er ny. Kunnskapen er gjort tilgjengelig for markedet gjennom Tipping Point Methodology sammen med tilfredse brukere i løpet av de siste 3 årene.

Les brukernes meninger under referanser

Siden du har kommet til menytrinn START, går vi ut ifra at du er en erfaren og effektiv leder. Du får gjort mye på en dag eller to og du har antagelig hørt mange konsulenter snakke om ting de forstår mindre av enn det du gjør selv. Skal du med slik eller lignende erfaring risikere å bruke denne tiden på ting som er åpenbart nye i markedet? For at du allerede i løpet av de første minuttene skal få en god følelse på investeringen du foretar har vi laget to alternativer som en teststart for deg.

Alternativene er beskrevet nedenfor og vi kan love deg at teststarten kommer til å gi deg lønnsomhetsforbedrende impulser.

Alternativ 1: Workshop som innledning

  Basert på det du har lest om Tipping Point Methodology, og problemstillinger fra selskapet du leder, formulerer du de mest krevende spørsmålene du kan forestille deg. Vi besvarer spørsmålene i løpet av en workshop hvor kun du er til stede fra selskapet ditt. Hvor lang tid vi avsetter til formålet er avhengig av hvor mange spørsmål du vil ha besvart, og hvor omfattende meninger du selv har om løsninger.

Alle svarene du får innledes på følgende måte: Denne problemstillingen kan løses i praksis på følgende måte:......Vi kan love deg at du, når vi avslutter dagen, kommer til å tenke at den var for kort.

Hvis svaret vi kommer frem til  ikke kan omsettes i praksis uten at noen må lære noe nytt først, får du innholdsangivelser fra vår E-læringsportal. Ved hjelp av dette innholdet, kan svaret omsettes i praksis. 


Alternativ 2: Analyse av eksisterende strategiplaner og mål som innledning

 

En analyse er en vurdering av i hvilken grad mål og strategi er utarbeidet på en måte som fører til at organisasjonen automatisk utvikler seg langs den grønne diagonalen i bildet til venstre. Ved presentasjon av analyseresultatet, kommer vi i fellesskap frem til hvor mye som mangler for at selskapet skal kunne kalle seg en EFFEKTIV ORGANISASJON (øverst i høyre hjørne i bildet)

Analysen gjennomføres ved bruk av vår egen målmodul og gir deg en klar forståelse for hvorfor målmodulen er en naturlig oppfølging av teammodulen. Det samme gjør ledelses- og omstillingsmodellen til venstre. Delmålet EFFEKTIV ORGANISASJON er i denne sammenhengen en organisasjon som realiserer mål som stiller i en klasse for seg. Som bildet illustrerer, forutsetter dette teamledelse av den kvaliteten som oppstår med like store deler av produksjons - og relasjonsorientert ledelse.

Vi tar utgangspunkt i at selskapet du leder har omfattende strategiplaner og mål. Vi forutsetter at målene er bestemmende for hvilke resultater selskapet skal oppnå. Skal selskapet oppnå resultater som stillen i en klasse for seg, må målene også gjøre det.

Det du har sett på denne gjestesiden fører kanskje til tanker om større mål enn de målene som foreligger i dag. Samtidig vet du at dagens mål er krevende mål - eller i det minste mål som medarbeiderne opplever som krevende. Det finnes antagelig mange tanker om realiserbarheten av målene. Tanker som oppleves som en motstand det er umulig å overvinne.

Analysen vi gjennomfører, gir tydelige indikasjoner på hvordan slik motstand kan omdannes til like sterk medvirkning.


Sannsynlig resultat basert på erfaringsverdier

 

Kontakten vi har med hverandre gjennom disse innledende modulene gir begge parter trygghet for avgjørelsen om veien videre.

Vår erfaring tilsier at arbeidet med de to modulene fører til at selskapet oppdager betydelige muligheter til å øke egen produktivitet. En profesjonell leder kommer etter kort tid frem til at investeringen i bruken av TPM vil gi en avkastning på mange tusen prosent i et middels stort selskap..


 

Alle kan bli vesentlig mye bedre enn de tror:

“Tipping Point Methodology – Unlocking hidden potential in people and organizations”

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement