Helheten i Tipping Point Methodology


  Ved å studere denne videoen på 8 minutter nøye, får du et tydelig inntrykk av det som våre brukere beskriver som markedets mest helhetlige ledelseskonsept.
  • Helhetlig fordi gjennomføringen av programmet har stor effekt både på arbeidslivet og privatlivet.
  • Helhetlig fordi bruk av hele programmet involverer alle fra toppleder og styre til virksomhetens ytterste ledd i markedet. 
  • Helhetlig fordi programmet påvirker det mennesker sier, men også de utløsende dypere årsakene til at meninger oppstår. 
  • Helhetlig fordi det muliggjør livslang læring og personlig vekst.
Du finner et veikart for bruken av TPM i vidoen Ledelsesmodellen


Get the Flash Playerto see this player. Javascript must also be enabled.
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement