Ansvaret du drømmer om!

Først litt bakgrunnsstoff

Du får ansvaret du drømmer om med en drømmesøknad. For å lage en slik søknad, er det viktig at du tenker VIRKNING og ikke POSISJON eller AKTIVITET. Du blir kun betalt for virkningen du oppnår - ikke for det du gjør. Ironisk nok er det alltid slik, til tross for at kravet til virkning som regel ikke er definert tydelig. Du vil med andre ord snakke med din fremtidige oppdragsgiver om hvilken virkning du vil levere for lønnen du får. Men vær oppmerksom på at det er et tveegget sverd. Det kan føre til at du skjærer gjennom vrimlen av andre søkere - men det kan også føre til at veien din til den nye stillingen blir avskåret.

Forklaringen er følgende:

Svake eller utrygge sjefer er sjeldent interessert i underordnede som oppnår store virkninger. Trusselen en slik ansatte representerer for sjefens egen posisjon hindrer ham eller henne i å glede seg over den ansattes prestasjoner. De vil de selvfølgelig kategorisk avvise, men det er den sannsynlige forklaringen på at den som søker virkelig gode ledere, gjør klokt i å søke på mellomledernivå og ikke på toppledernivå.

Drømmesøknaden kan med andre ord også innholde plausibel informasjon om at du alltid er enig med sjefen, at du konsekvenst skryter sjefen opp i skyene og at du lukker øynene for alle feilen sjefen gjør. Drømmesøknaden bør også inneholde attester fra kjente institusjoner og attestene er så gode at hvem som helst ville ansatt deg. Med en slik søknad har din kommende sjef ryggen fri selv om feilansettelsen skulle bli oppdaget av for eksempel styret.

Også til den virkelige drømmesøknaden

Skritt 1.

Begynn med å finne ut av hvilke egenskaper, erfaringer eller kunnskap som gjør deg unik. Virkelig unik! Det er alltid noe og du finner det kanskje lettest ved reflektert bruk av videoen Jeg er unik - du er unik .  Skriv ned alle tanker som faller deg inn ved bruk av videoen. Spør venner og kolleger for å finne svar på noen av spørsmålene som stilles i videoen. Ta deg god tid til denne oppgaven og samle svaret i en beskrivelse av deg selv.

Denne beskrivelsen av deg viser at du kjenner deg selv godt. Det gjør deg troverdig når du sier hvilken virkning du kan oppnå og hvorfor du kan oppnå virkningen.  Dette er uvanlig og viktig informasjon for de fleste arbeidsgivere - selv om de ikke har en så bevisst holding til temaet at de stiller tilsvarende spørsmål.
 

Skritt 2.

Det neste du gjør er å finne ut av hvilken VIRKNING din fremtidige arbeidsplass trenger aller mest - eller nest mest. Hovedsaken er at du finner frem til en virkning som er i samsvar med det som gjør deg unik.
I søknaden din beskriver du hvordan og hvorfor du kan oppnå denne virkningen. Dette er ikke lett, er den første tanken som slår de fleste. Det er helt riktig. Det er derfor hvilken som helst arbeidsgiver vil oppfatte det som uvanlig prestasjon. I tillegg kommer du i den uvanlige situasjonen at du før du begynner i den nye stillingen er sikker på at du får arbeide med det du kan aller best.

Noen virkninger er det vi kaller "sikkert stikk". På nesten alle arbeidsplasser er det behov for mennesker som bidrar til økt lønnsomhet. Det er medarbeidere som løfter kvaliteten på alt de befatter seg med. Du trenger ikke å foreta nevneverdige undersøkelser om virksomheten for å satse på dette punktet. Hva du skal si finner du ut av ved å studere videoene Maslow  og Superservice.

Hvis du er på jekt etter en høyere stilling kan det være klokt å se alle videoer som har med TURMATisering av mål å gjøre. I dette videoprogrammet ser du hvordan kvalitetsmål gjøres målbare. Hvis du som søker til en lederstilling snakker om målbare kvalitetsmål slik du kan etter å ha studert videoprogrammet, øker du sannsynligheten for at du bare blir avvist på usikre arbeidsplasser med usikker ledelse. innhold til denne delen av søknaden din finner du i tredje og fjerde etasje under Site map.

 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement