Gled deg til det som hittil var en ubehagelig samtale

Innled samtalen på en måte som gjør at medarbeideren føler en lettelse og sørg for at denne øker i styrke gjennom hele samtalen. Det er et høyt ambisjonsnivå for den ubehagelige samtalen. Du går i prinsippet frem på følgende måte:

Du inviterer til en samtale som skal dreie seg om nye karrieremuligheter og du innleder samtalen med en setning om at du har registert at han ifølge dine observasjoner alltid anstrenger seg for å gjøre en god jobb. Det liker alle å høre og du går over til å snakke om hva han gjerne vil oppnå. Som forberedelse til dette skrittet, kan det være klokt å se videoen  Jeg er unik - du er unik. Det tar 10-15 minutter å studere innholdet i videoen og det gjør det enklere for deg å stille engasjerende spørsmål om fremtidige muligheter. Han blir løsningsfokusert, før han vet at han har et problem.

Samtalen rundt videoinnholdet fører til at han får en klarere oppfatning av hva han kan best, hva som gleder ham mest og hvilken type arbeid som i størst grad stemmer overens med hans evner og behov. Dette er lett å forstå etter at du har sett videoen.

Neste skritt kan være å stille spørsmål rundt hans nåværende arbeidssituasjon. Det fører til at han blir seg bevisst at utviklingen hans i liten grad stimuleres av omgivelsene (som ikke er tilfreds med innsatsen hans). Denne delen av samtalen bør få ham til å konkludere med at han egentlig fortjener omgivelser som bidrar til å løfte ham frem. Denne erkjennelsen er det viktig at han selv kommer frem til. Hvis du uttaler dette, kan det lett dempe kreativititeten hans i det videre forløpet av samtalen.

Gi denne erkjennelsen stor oppmerksomhet. Da vokser den i kraft og han utvikler besluttsomhet. Spør om hva du kan bidra med og oppmuntre ham til skrive noe om hva han egentlig kan oppnå med evnene sine. Legg gjerne inn noen dagers pause før du fortsetter dialogen. Send ham en mail eller to for å stimulere prosessen hans ytterligere. Gi ham noen ideer om en ny jobb som passer til det du allerede har tenkt på at kan fungere bra for ham.

Du kan i et neste møte bruke det du ser i videoene Utvikling av livskvalitet og Blå linje eller utvikling av eget ambisjonsnivå. Hvis han er en besluttsom type, kan du anbefale ham å se på de samme videoene. Det samme gjelder for unik-videoen, som du innledet prosessen med. I de to nederste etasjene i huset finner du flere artikler og videoer som du kan bruke til å stimulere prosessen eller til å løse konkrete problemer.

Dialogen du har med medarbeideren er avsluttet når han føler at han vil gå til noe nytt og ikke tenker at han forlate noe kjent og kanskje kjært.

 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement