Foreldre Minimer

Fordeler for foreldre

Når virksomheter vil ta seg spesielt godt av egne ansatte, spanderer de coaching. Det vi som coacher nesten uten unntak oppdager, er at de ansatte må arbeide med "avprogrammering" før de lykkes bedre på de områdene som er viktige for dem.

De programmene de vil kvitte seg med, er som regel programmer de har fått gjennom oppdragelsen og skoletiden. En kjent filosof uttalte en gang at hans utdannelse bare ble avbrudt av oppdragelsen og skoletiden.

Uttalelsen til filosofen har overlevd et par hundre år, så det er sannsynlig at mange mennesker identifiserer seg med den. Men hva kan de samme menneskene gjøre for at deres egne barn ikke skal komme til å mene det samme?

Det beste foreldre kan gi deres barn

Mange foreldre vil aller helst bidra til barnas livsdyktighet, dvs. barnas evne til å leve lykkelig i et samfunn hvor fremmedgjøring, kriminalitet, angst og uheldige idealer er sterkt utbredt. De vil bidra til barnas selvstendighet og styrke til å stå imot uheldig innflytelse. Barna bør lære å stole på seg selv og at det ikke er farlig å prøve på noe nytt eller noe som ingen andre har prøvd før. De bør lære at andre mennesker har gode hensikter og at det er viktig å vise tillit og å ta hensyn til egne følelser. Listen over de tingene som bidrar til barnas livsdyktighet er lang...

Hva betyr websiden i denne sammenhengen?

Videoprogrammet og artiklene som er samlet under livskvalitet og personlig suksess er enda mer fordelaktig for tenåringer enn for voksne. De tar det letter inn fordi det er få programmer eller overbevisningen inne i hodene deres, som forteller at det som sies i videoene og artiklene er feil. Tenåringer har ikke lang trening i å forholde seg på en måte som de selv taper på.

Foreldre som leser  det som er skrevet om denne websiden under studenter, ser hva tenåringene selv kommer til å legge vekt på når mens de forbereder seg på arbeidslivet og legger karriereplaner. Foreldre kan bidra til at barna starter studiene med god trening i innholdet på websiden.

Det fører til at de unge studentene ikke - eller i mindre grad - blir distrahert eller belastet av vanlige hendelser som avvisning, mobbing, manglende selvtillit, vanskelige eller krevende lærere, urettferdighet osv. Det fører som regel til bedre resultater på alle områder i studentens liv - også langsiktig.

innholdet på denne siden blir kontinuerlig utvidet med artikler, linker, videoer osv. som gjør det enklere for brukere av siden å lage og følge en rød tråd gjennom hele livet.

 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement