Tilleggdimensjon for lærere og forelesere

Trygge mennesker har lettest for å støtte hverandre. Utrygge mennesker har lettest for å støtte seg selv. Det er de som støtter hverandre som virker samlende og lederes fremste oppgave er å virke samlende. Mange studenter blir ledere - men utrygge ledere. De virker sjeldent samlende, fordi de ikke vet nok om hvordan mennesker styres av individuelle behov. De oppdager at faglig innhold og logikk ikke er nok til å få mennesker til å samarbeide. Mange flykter inn i bruken av prinsippet splitt og hersk og det er et prinsipp som våre studenter og elever ikke bør ha som opsjon etter avsluttet studietid. For å takle denne dimensjonen i arbeidslivet etter endt studietid, trenger mange en tilleggsdimensjon.

Som forelesere bruker vi den nederste delen av huset som tilleggsdimensjon ved forelesninger for studenter med definert og tradisjonelt pensum. Dette tillegget til studiene oppleves som en lettelse og ikke et tillegg. Vi fletter websideinnholdet sammen med pensum. Websiden har funksjon som utdyping og mulighet til visualisering av pensum i forelesningene.

Studentene får gjennom dette et mer personlig forhold til stoffet de studerer og de får bedre grep på mange situasjoner i eget liv. Responsen viser at for den rette foreleser fungerer konseptet glimrende - prøv det og les her hvordan våre studenter reagerer.


 

Det lille ekstra Minimer

Teksten nedefor gjelder barn. Studenter preges ofte av innholdet i disse linjene - på godt og vondt. Vi bruker websideinnholdet til å forsterke eller å svekke disse konsekvensene. Innholdet gjør det enkelt for studentene å følge opp dette og mange av dem forbedrer egen livskvalitet betraktelig.

Fra barn til voksen...

Hvis et barn blir møtt med fiendtlighet,
lærer det seg å sloss.

Hvis et barn blir møtt med latterliggjøring,
lærer det å gjemme seg bort.

Hvis et barn blir skammet ut,
lærer det seg å føle skyld.

Når et barn blir møtt med toleranse,
lærer det seg tålmodighet.

Når et barn blir møtt med oppmuntring,
lærer det seg tillit.

Når et barn blir møtt med ros,
lærer det seg å påskjønne.

Når et barn blir møtt med rettferdighet,
lærer det seg å vurdere.

Når et barn blir møtt med trygghet,
lærer det seg tiltro.

Når et barn møter påskjønnelse,
lærer det å holde av seg selv.

Når et barn møter aksept og vennskap,
lærer det seg å finne kjærlighet i verden.

 (ukjent forfatter)


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement