Begeistrede kunder og medarbeidere gjør det mulig...

...å vokse med kontinuerlig tiltagende kvalitet. Undersøkelser viser at det er ikke tilfredse medarbeidere eller kunder som blir til ambassadører for en virksomhet. Det er den lille andelen av de tilfredse som kan beskrives som begeistret. Hva er det som gjør det mulig for en virksomhet å ta spranget fra tilfredse til begeistrede medarbeidere?

Det kan beskrives med noen få ord:  Virksomheten tilfører medarbeidere og kunder større verdi enn den begge grupperinger forventer eller kan forestille seg. Virksomheten overtreffer forventninger i en grad som virker overraskende.

Overrasket er et viktig ord, fordi det er en tilstand som utløser ekstra tankevirksomhet. Tilstanden fører til at det hos kunder og ansatte oppstår et behov for å yte noe til gjengjeld. Det skjer ikke - eller sjeldent -  ved vanlig god service eller vanlig god ledelse. Vi kaller det som kreves for å oppnå denne virkningen superservice eller superledelse. Hvordan den oppstår kan du se i vår video Superservice . Videoen viser bruken av 6 ufravikelige grunnregler som ledere holder seg til når de kommuniserer med virksomhetens medarbeidere. Konsekvent bruk av grunnreglene i videoen fører til at ledelsen vinner medarbeideres hjerter. De som gjennomfører dette konsekvent vet at det ikke er tilstrekkelig å vinne medarbeidernes tillit eller at de scorer høyest på undersøkelser av medarbeidstilfredshet.

En annen avgjørende faktor, er ledelsens evne til å benyttes seg av grunnreglene Dale Carnegie formulerte i 1936.  Det er antagelig ingen samling av erkjennelser om menneskers beslutningsprosesser som i så stor grad har bidratt til salg, som akkurat disse. Se Sammendrag Carnegie

I tillegg til dette oppfordrer ledelsen medarbeidere til å utvikle personlige mål for den delen av livet som har med arbeidet å gjøre. Det beste er hvis medarbeideres målprosesser støttes av HR-medarbeidere som behersker TURMATisering av mål. TURMAT-konseptet vises som videoer og artikler i 3. og 4. etasje under Site map. Ledere som virkelig vil oppnå resultater gjennom de ansatte og gjøre disse til virksomhetens mest virkningsfulle ambassadører, kan med fordel se videoen  Verdiutvikling - når ledere virkelig praktiserer LEDELSE

Over tid fører dette til at arbeidsplassen blir så attraktiv at ansatte oppfordrer venner og bekjente til å se på arbeidsplassen de er så stolte av. Til dette formålet kan virksomhetens webside være et sterkt virkemiddel. Den kan tilpasses kontinuerlig og gir stoltheten en kanal ut i markedet og markedet en kanal inn i virksomheten - markedet kan se hva virksomheten står for. Den gir ledelsen en mulighet til å vise i praksis at den faktisk mener det alvorlig når den sier at våre ansatte er vår viktigste kapital og den kan vise at den mener alvor med uttalelsen om at kunden har alltid rett.

 

 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement