Mellomledere og deres posisjon

Mellomledere befinner seg i en skvis mellom barken og veden. Barken er den harde økonomiske virkeligheten som markedet representerer. Veden er de ansatte og deres behov.

Det klassiske bildet er at markedet krever lavere priser og de ansatte krever bedre arbeidsbetingelser som høyere lønn, bedre hjelpemidler osv.

I krisetider blir plassen mellom barken og veden redusert til null. Mellomledelsen har det i prinsippet vanskeligere enn toppledelsen fordi toppledelsen som regel krever av mellomledelsen at den handler rasjonelt. Toppledelsen forklarer økonomiske sammenhenger for mellomledelsen som også forstår sammenhengen. Etterpå skal den handle i samsvar med forståelsen, dvs. rasjonelt.

Når mellomledelsen forklarer det samme bildet for de øvrige ansatte, reagerer disse mye mer emosjonelt og de handler i stor grad i samsvar med det de føler og ikke i samsvar med det de forstår.

Det fører til at mellomledelsen bare klarer å oppnå sterkt engasjement hos de ansatte, når den lykkes i å omdanne presset fra markedet til ønskede muligheter for de ansatte.

Hvordan det gjøres viser denne websiden. Det innebærer at mellomledelsen har en fantastisk læringsarena. I posisjonen mellom barken og veden kan mellomledere trene og utvikle ferdigheter som fører til omdannelse av motstand til medvirkning. Den lærer å oppnå resultater gjennom følelser og ikke til tross for følelser. Mellomledere som lærer dette, blir mye bedre toppledere enn de som ikke får denne treningen.

De vil senere som toppledere kunne skape uvanlig sterkt engasjement i det som da blir deres mellomledelse. De kommer til å hevde seg glimrende i konkurransen om topplederstillingene - hvis de ønsker det.

 

 

Personlig  vekst

Den viktigste fordelen er muligheten til å se seg selv i speilet på et dypere plan. Det oppnås gjennom trening i bruken av verdens kraftigste og mest personlige komputer - lederens egen hjerne. De trener i utviklingen av egen personlighet og lederstil og blir til ledere som både dyktige og udyktige medarbeidere betrakter som forbilder. Det er mer et spørsmål og tid og utholdenhet enn mulig og umulig.

 

Som mellomleder kan du bruke innholdet på websiden til å etablere en posisjon som gjør at du skiller deg tydelig fra de fleste ledere på ditt ledernivå gjennom en åpenbart høyere kvalitet på lederarbeidet. Hvis hele ledergruppen du er en del av bruker programmet, utvikler den i løpet av 1-2 år evnen til å fortrenge konkurrenter uten å bruke prismekanismer. Din arbeidsplass blir eller forblir en sikker arbeidsplass og den fortsetter å vokse i nedgangstider. 

Du finner tabeller og videoer som viser hvilke kvaliteter din egen sjef har - og hvilke kvaliteter vedkommende med fordel kunne ha hatt. Du ser også de sannsynlige årsakene til at ledere generelt ikke utvikler de kvaliteter de trenger og hvorfor de ofte oppnår det motsatte av det de vil. Sammenhengen mellom økonomi og humankapital blir åpenbar.

 

Websiden innholder også verktøy for personlig karriereplanlegging i et konsept som kalles TURMAT. Med det verktøyet og videoprogrammet på websiden kan du planlegge høye mål på en måte som fører til at du faktisk realiserer målene. Som mellomleder kan du trene på bruken av dette programmet i årtier. Du blir bedre og bedre og aldri utlært.

 

 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement