Text/HTML Minimer

Menneskeorientert i årsberetningen og på websiden...

....men ellers åpenbart ikke. Hva gjør du? Igjen er den enkleste løsningen å søke en annen sjef. Det er enklest men ikke enkelt. De fleste tilsynelatende fremgangsrike sjefer er penge- og faktaorientert. De handler på bakgrunn av ting som kan sees og måles eller hvis eksistens uten tvil kan bevises. Alt annet blir avfeid som synsing og føleri. Det skjer lett at du får en værre variant av samme sort. Vi er tilbake til spørsmålet om hva du gjør.

Løsningen kommer i løpet av få dager :-) ............................


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement