Vokt deg for disse...

Hvis du ikke er en dreven HR-medarbeider, kan du glemme å oppnå noe vesentlig hos kolleger som baserer egen karriere på realiseringen av skjulte agendaer. Du kan bare satse på at du enten slutter selv eller at den med de skjulte agendaene slutter. Og hva får så den som opererer med skjulte agendaer til å trekke seg?

Det er en ekstremt åpen kultur. De føler seg ikke hjemme der. De får en berettiget følelse av å blir sett på som skumle personer. Det er det ingen som klarer å leve med i det lange løp. Det neste spørsmålet er hvordan du på best mulig måte bidrar til en åpen kultur.

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement