Nyttig å vite om utdannelse

Utdannelse kommer av det latinske ordet educo. Det betyr; utviklet innenifra. Det som skjer i en utdannelse på en skole kan snarere betegnes som det motsatte. Det er utvikling utenifra. Du tilføres kunnskap fra bøker og forelesere. Du tar dette inn i hodet. Et riktigere ord for dette hadde vært det ikke eksisterende ordet inndannelse.

Utdannelse er når du opplever noe som berører kjernen i deg selv og som fører til læring. Denne læringen fører til at du gjør ting annerledes. Du utvikler deg med dette innenifra - du utdanner deg. Det er det som kjærlige og oppmerksomme foreldre bidrar til gjennom oppmuntring hver gang barna prøver på noe som ett eller annet inne i barna driver barna til å gjøre. Hvis denne type utvikling innenifra gjennomføres over lengre tid, lærer du å ta i bruk det unike i deg selv. Det blir oppdaget av deg selv og av omgivelsene og det får anledning til å vokse.

Etter at du er ferdig med studiene dine (egentlig inndannelsen din) kommer du ut i et marked hvor det finnes mange andre unge (og eldre) mennesker som har gjennomgårtt den samme såkalte utdannelsen som det du har gjort. Du er da avhengig av at du kan hevde deg i konkurransen med MANGE andre. Du må klare det - ofte uten å være utdannet til å bruke det som er unikt i deg selv - det som ville ha gjort deg til en unik medarbeider eller leder.

 

Innholdet på denne websiden

gjør det mulig for deg å utdanne deg samtidig som du får din inndannelse på skolen. Du finner et voksende antall artikler og videoer som du kan trene på bruken av, mens du studerer. Det fører til at du lærer raskere, mer målrettet, med mindre stress, med flere venner osv. Det innebærer utvikling av din psykososiale kompetanse og det innbærer at du får utviklet det unike i deg selv.

Du kan bruke innholdet til å skrive unike søknader etter at du er ferdig med studietiden din. Hvis du bruker innholdet på websiden daglig eller ukentlig gjennom hele studietiden, stiller du så sterkt etter avsluttet studium at du kan ta jobber som bare vesentlig mer erfarne mennesker får tilgang til. Hva er forklaringen på den påstanden?

Hvorfor du blir foretrukket og godt betalt i arbeidslivet.

Det kommer først og fremt av at du får ideer der hvor de fleste andre ikke kommer lengre. Årsaken til det er at du gjennom programmet på websiden får trening i å tenke "utenfor boksen". Du blir fortrolig med det området som de fleste oppfatter som fjernt. Du oppdager muligheter der hvor andre ikke leter.

En annen årsak til at du blir foretrukket er at når mennesker lærer om mennesker gjennom erfaring i yrkeslivet, merker de ikke nøyaktig hva de har lært, hva det betyr og hvordan lærdommen kan brukes bevisst og strategisk. Det er en unøyaktig lærdom og den blir senere i livet brukt intuitivt. Det fører til at det er mer tilfeldig om de lykkes eller i hvilken grade de lykkes. Det fører også til at ting tar lengre tid en nødvendig.

Når du lærer ved hjelp av videoprogrammet, lærer du en metode for bruken av kunnskapen du får gjennom studiene dine. Du kan fortelle din fremtidige arbeidsgiver helt nøyaktig hva du kan og hvilke virkninger eller hvilken effekt du kan oppnå for din arbeidsgiver. Dine medstudenter/konkurrenter (som ikke har brukt innholdet på websiden) kan som regel bare være troverdige når de forteller om hva de har lært.

 

 

 

 

TellMyFriends Minimer
Email Page

Spesielle fagområder Minimer

Stoffet på websiden er hjelpestoff til pensum. Hjelepstoffet integreres i pensum for å gjøre det enklere å oppdage hvor anvendelig pensum er. Hjelpestoffet bidrar også til at studentene utvikler seg selv slik at de oppnår mer med pensum. Klikk her og se hele programmet for studenter i fagene Organisasjon og ledelse eller organisasjonspsykologi. Klikk her og les hva studenter på delkurs "Kommunikasjon" sier om stoffet som er formidlet og måten det er formidlet på.


Alle studenter Minimer

Du kan bruke innholdet på vår Site map og forme ditt eget tilleggsstudium. På denne plassen kommer en test som du kan avlsutte de fire nederste etasjene i huset med. Testresultatet kan du printe ut og legge ved øvrige vitnemål.


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement