Kort informasjon om ledergruppen og årsaken til bruk av Feedbacksøyfe

Ledergruppen i Umoe Catering Uteliv består av 6 personer.

Mitt formål med feedback-sløyfen:

 1. Utvikle min rolle som leder
 2. Forstå hvordan jeg gjennom ledelse kan oppnå større effekt og bedre resultater
 3. Avdekke områder ved min atferd som har et åpenbart forbedringspotensial
 4. Se på meg selv på samme måte som mine omgivelser ser meg
 5. Utvikle min selvinnsikt
 6. Virkelig selvinnsikt oppnår jeg først når jeg får alle i mine omgivelser til å gi meg ærlige tilbakemeldinger på den effekten jeg har på dem
 7. Skape ledere som evner å oppdage menneskers egentlige kvalitet, positiv og negativ
 8. Skape ”modige” og trygge ledere som tør og konfrontere andre med brutale fakta.
 9. Tør du å ”snakke” til sjefen, så tør du å snakke til ”alle”
 10. Virkelig læring skjer utenfor min flytsone – i forlengelsen av det ubehagelige ligger også det største læring og forbedringspotensialetBrev sendt til ledergruppen i Umoe Catering Uteliv – 6.05.2009.Hei alle sammen!

Tusen takk for ærlige, gode, så vel som modige tilbakemeldinger.

For at jeg skal kunne utvikle mitt lederskap, så trenger jeg å omgi meg med mennesker som er dyktigere enn meg selv på de områdene de er satt til å lede. Samtidig så trenger jeg ledere som har så mye selvtillit at de tør og utfordre meg. Jeg må ha en kritisk og positivt utfordrende ledergruppe.

Gjennom feedback-sløyfen har dere alle vist at dere oppfyller det nødvendige "kritiker" kriteriet for å sitte i en ledergruppe med ansvar for å forvalte et salg på nærmer NOK 0,5 MRD.

Feedback-sløyfen inneholdt til sammen 38 spørsmål - 12 av disse var om destruktiv ledelse, hvor jeg på et spørsmål hadde en snittscore 7,8 - ellers så var resten over 9. Heldigvis for det.

For meg selv, så har jeg sagt at alle snitt score over 7 er greit i denne omgang - mens alle spørsmål med en lavere score er områder som jeg må prioritere å forbedre.

På de 38 spørsmålene så scoret dere meg på følgende måte:

7 spørsmål fra 0 til 6,9 poeng = må forbedres
9 spørsmål fra 7 til 7,9 poeng
4 spørsmål fra 8 til 8,9 poeng
18 spørsmål fra 9 til 10  poeng


Nedenfor ser dere - prioritert - med laveste score først, hva jeg skal arbeide med å forbedre utover. Det er flott om dere alle sammen kunne notere dere disse områdene, og gi meg tilbakemelding under veis, hvis jeg har en atferd på disse områdene som dere kunne ønske var annerledes.

 1. Lokker lederen frem kritikken han får av medarbeidere når han ikke er tilstede?
 2. Gjør lederen seg kontrollerbar hva oppfyllelse av egne løfter angår?
 3. Finner lederen ut hvorfor samtalepartneren har rett?
 4. Kontrollerer lederen at målene for samlingen ble nådd?
 5. Overbeviser lederen ved å stille spørsmål (i motsetning til å argumentere)?
 6. Gir lederen andre følelsen av at han forstår dem før han selv forventer å bli forstått?
 7. Utløser lederen selvkritikk (i motsetning til å kritisere)?

Feedback-sløyfen gir også nyttig informasjon fra hver enkelt av dere, som kan være et godt grunnlag i en "One to One" samtale.

Feedback-sløyfen er også hjelp til selvhjelp for hver enkelt av dere. UCU vil aldri kunne prestere bedre enn det jeg er i stand til. Mulighetene og handlingsrommet til hver enkelt av dere vil heller aldri bli større enn det handlingsrommet som jeg evner å gi dere. Ved at dere er med å tar et medansvar for å utvikle meg og mitt lederskap, så bidrar dere til å utvikle UCU og dere selv, samtidig legger dere forholdene til rette for et større individuelt handlingsrom for hver enkelt av dere.
TAKK TIL DERE ALLE.

Mvh
Tore
Text/HTML Minimer
Add Content...


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement