Utrygghet hos sjefen får mange uttrykk

Sjefer har ansvaret for utviklingen av arbeidslivet til alle medarbeidere. Om de har evnene til å ta dette ansvaret er et annet spørsmål, som i mange tilfeller må besvares med et nei.  En trygg sjef er en sjef som prøver på å forstå deg, før han/hun selv prøver på å bli forstått. En trygg sjef benytter seg sjelden at muligheten til å si "Jeg er uenig med deg." Når en trygg sjef mener noe annet enn deg, stiller han/hun spørsmål helt til han selv eller du har forandret mening. Dette er grunnregelen - og du kommer sikkert på noen gyldige unntak. Hvis ikke, kan du se unntakene i videoen Læring eller kontroll? . Den varer 10 minutter og gir deg et godt bilde av om du har en trygg eller en utrygg sjef.

Dette er det viktig å få klarhet i, fordi en utrygg sjef lett kan bli sett på som slem. Det er kjekt å bli overbevist om at sjefen bare er utrygg og ikke slem - og den overbevisningen utvikler du antagelig gjennom det du ser i videoen.

Når du har fastslått at du har en utrygg sjef, kan du se på hva som er best å gjøre. I de tilfeller hvor du har valgfrihet, er det beste å søke en trygg sjef. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor sjefen er like gammel som deg og du har igjen mange yrkesaktive år.

Det andre alternativet er å bidra til økt trygghet hos sjefen - men det er en tidkrevende prosess, som krever høy kompetanse. Det er noe for en profesjonell HR-avdeling. Hvis du ikke har tilgang til en HR-avdeling, er neste skritt avhengig av hvilket forhold du har til sjefen. Hvis forholdet er av en slik karakter at du kan oppfordre sjefen til å se en tankevekkende video, kan du anbefale ham to videoer:

Den første er Maslow og den andre er  Læring eller kontroll? . Det er sannsynlig at sjefen kommer til å spørre om hvorfor du anbefaler videoene. Da kan det være klokt å ha flere grunner, og å bruke en annen enn den at du mener at sjefen er for uttrygg som leder.

Det er som regel mye motstand og et middels arbeidsmiljø i virksomheter som ledes av utrygge ledere. Hvis virksomheten står under press, er det sannsynlig at sjefen har mange motstandere eller kritikere. Du kan derfor si tilsjefen at de to videoene egner seg glimrende til å overvinne motstand og å forbedre arbeidsmiljøet.

En tredje nyttig video er  Superservice. Se gjerne videoene selv og helst sammen med kolleger. Det er en stor fordel hvis sjefen faktisk ser på videoene. Hvis han gjør det med et åpent sinn, blir han/hun ettertenksom. Det er en gunstig situasjon som det gjelder å bruke til oppmuntring og anerkjennelse. Det er enklere å gjøre det etter at dere har sett på videoene. Du må regne med at en god HR-avdeling bruker minst et halvt år på å skape tydelige og tilfredsstillende forandringer. Uten en HR-avdeling bør du hvis du samarbeider med kolleger og bruker websiden flittig, komme langt på ett år.

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement