Du vil utvikle en hel organisasjon  Toppleders ansvar og mulighet

Store kursskifter i en organisasjon krever ofte stor forandring i ledelsesstrategien til CEO. I slike tilfeller bør CEO gjennomføre en treningsprosess før organisasjonen gjør det samme. Denne CEO treningen gjennomføres med en individuelt tilpasset vanskelighetsgrad. Det er det samme programmet for alle CEO's, men intensitet og krav til personlig vekst bestemmes av selskapets utgangspunkt, antall ledernivåer og hvor store produktivitetsbedringer som skal oppnås.

Nedenfor vises to alternativer med likt læringsinnhold for organisasjonen. Forskjellen ligger i måten prosessen ledes på og resultatene som skal oppnås. Utviklingen gjennomføres i en utviklingspyramide og du kan gå direkte til pyramiden ved å klikke her...  Vi anbefaler på det sterkeste at du først tar deg tid til å se introvideoene og artiklene det er linket til i teksten nedenfor.Alternativ 1: Turnaround eller utvikling til markedsleder   
 
Alternativ 2: Verdiutvikling i en klasse for seg  
 
  Du starter utviklingen av organisasjonen sammen med øvrig toppledelse og målene for prosessen utvikles sammen med denne. Det settes mål som flertallet i ledergruppen slutter aktivt opp om og som i liten grad krever grunnleggende forandringer. Les mer...

Utviklingen kan beskrives som en bottom-up prosess, hvor ansvaret for måloppnåelse fordeles jevnt på hele ledergruppen.
  Du starter utviklingen med å sette utviklingsmål som er så krevende at det utvikler seg betydelig motstand i organisasjonen. Les mer og se videoer...

Utviklingen kan beskrives som en tydelig top-down prosess, hvor ansvaret for måloppnåelse hovedsakelig ligger hos deg som toppleder. Ved dette programvalget bør treningsprogrammet for CEO gjennomføres først. Les her en grundig beskrivelse av treningsprogrammet og om årsakene til at det er utviklet. 
       

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement