Du vil utvikle mål

Det er av gale teorier vi lærer noe nytt. Ingen lærer noe av å fremsette en riktig teori.

VIKTIG!
Når du innleder arbeidet med mål er det viktig å være klar over at nær sagt alle har et ubevisst program som på effektiv måte blokkerer utvikling av mål med den tydelighet som denne modulen muliggjør. Dette programmet gjør seg særlig gjeldende når tidshorisonten overskrider ett år.
Programmet lyder:

"Jeg blir bare belønnet for riktige teorier og løsninger - jeg taper anseelse med gale teorier og løsninger!"

Programmet oppstår i løpet av ungdomstiden og er ofte forbundet med sterke følelser. Når vi i voksen alder skal formulere tydelige mål og tydelige fremgangsmåter for å nå målene, utvikler vi teorier og løsninger. I et tidsperspektiv på mer enn ett år er det nesten umulig for oss å få en følelse av at det vi produserer er riktig. Derfor velger vi gjerne så diffuse formuleringer at ingen tenker over om teoriene eller løsningene/målene våre er feil. Vi gjør dette ubevisst og automatisk for å unngå tapt anseelse.

Bruk av denne modulen fremtinger nøyaktige teorier og løsninger - som kommer til å være feil av den enkle årsak at vi vet for lite om fremtiden til å kunne legge en omfattende og riktig plan for utviklingen av et selskap som i ettertid viser seg å være riktig. Nøyaktigheten gjør at andre kan kommentere og korrigere det de med deres erfaring forstår at er feil. Det fører alltid til læring for den som vil. Den som ikke vil, er den som (ubevisst) vil unngå formentlig tap av anseelse. Programmet vi utvikler i løpet av ungdomstiden kan altså blokkere slik læring. Programmet gjør det ved å forhindre at det oppstår motivasjon og det lykkes hos nesten alle.

Kraften i metodisk utviklingen av nøyaktige teorier og løsninger/mål og fremgangsmåter blir derfor stort sett bare utnyttet av tre grupperinger:
  1. Studenter - fordi de allerede befinner seg i læringsmodus.
  2. De som har evnen til å vinne over manglende motivasjon ved hjelp av viljeanstrengelser.
  3. De som allerede har et livsmål som lar dem vinne over alt og som trenger tydelige delmål.
Hvordan programmet fra ungdomstiden kan overvinnes ser du i vår video Maslow.


Etter at du har bestemt deg


Du har to alternativer med litt forskjellig læringsinnhold for organisasjonen. Utvikling av SMART-mål representerer i liten grad et konkurransefortrinn, fordi tekninkken er enkel å lære. TURMAT-mål derimot er meget krevende og skaper en tankeklarhet rundt mål som fører til gjennombrudd, som definitivt er et konkurransefortrinn.


Alternativ 1: Utvikling av SMART-mål
(kontinuerlig forbedring)
 
Alternativ 2: Utvikling av TURMAT-mål
(gjennombrudd)
 
  Resulterer i  mål som alle lett slutter opp om og som kan realiseres raskt. Målene krever lite læring og forutsetter sjeldent grunnleggende forandringer. Utviklingen kan gjennomføres uten konsulentbistand. Klikk her sog les om de fem SMART-bokstavene og deres betydning. Klikk her og se verktøyene som brukes ved utviklingen av målene..
  Resulterer i mål som krever omfattende læring og som appellerer mest til mennesker som krever store utfordringer. Realiseringen krever ofte grunnleggende forandringer i organisasjon og bemanning. Utviklingen innledes ideelt sett med at vi gjennomfører en analyse av eksisterende mål- og strategidokumenter. Les mer...
Klikk her og les om de seks TURMAT-bokstavene og deres betydning. Klikk her og se verktøyene som brukes ved utviklingen av målene.

       

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement