Minimer

Kildehenvisninger og metodegrunnlag

Forfatterne vi henviser til har med få unntak oppnådd enorm internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Til sammen gir de en dekkende beskrivelse av mekanismene innen politikk, økonomi, sosiologi og økologi som fører til at mange temaer som er av avgjørende betydning for verdenssamfunnet, utvikler seg i motsatt retning av det alle ville vært tjent med. De beskriver alle teoretiske og anerkjente løsninger som hittil har møtt motstand ingen har kunnet overvinne.

Omdannelse av motstand til medvirkning eller løsning av konflikter, fungerer best, når de involverte parter går over fra å innlede forhandlingene med å kreve til å innlede med å faktisk gi. Dette er forbundet med en risiko, som et altfor lite antall mennesker er villige til å ta. I et spill er risikoen ingen hindring og spillerne kan oppnå vanedannende resultater, som de overfører til livet utenfor spillet.  Spillformen byr på en rekke virkningsfulle læringsmuligheter som gjør at spillerne kan lære ting som bare sjeldent læres i virkeligheten. Disse er utførlig beskrevet i animerte presentasjoner.

Tipping Point Methodology (TPM) ble utviklet basert på fremgangsmåtene til de ledere i verden som oppnår de desidert beste resultatene – uavhengig av om de leder en barnehave, egne barn, en bedrift, en kommune eller et konsern. Deres fremgangsmåte er i stor grad intuitiv og i liten grad reproduserbar. Deres viktigste fellestrekk er at prosessene de leder når et Tipping Point hvor de får eget liv. De lever og utvikler seg videre på egen hånd. Vi har trukket ut de elementene i disse ledernes atferd som har prinsippielle likehetstrekk og som lar seg standardisere og kombinert de med hverandre. Dette har ført til at fremgangsmåten til de beste ledere kan reproduseres metodisk og ledelse i stigende grad blir en evolusjonær prosess.

 

Begrepsavklaring:

Ledere leder i prinsippet på to måter: de praktiserer management og/eller leadership. Management innebærer styring av bevegelsene i virksomheten mens leadership er styring av virksomhetens bevegelse i markedet i løpet av virksomhetens eksistenstid.

I begge tilfeller dreier ledelse seg om å oppnå resultater gjennom andre. Ved forbedring av evnen til å gjøre dette, utvikles det kompetanse.

Kompetanse = kunnskap x vilje x evne

I Tipping Point Methodology (TPM)  er kunnskapen som tas i bruk resultatbringende. I tillegg må de som tar i bruk kunnskapen ha viljen og evnen som kreves for å oppnå resultater.

Faktorene vilje og evne varierer sterkt og spillet utvikles derfor i moduler som gjør det mulig for mennesker med hvilket som helst ambisjonsnivå å forbedre seg i en grad som skaper entusiasme og lyst til å lære mer

Det er viktig at de forskjellige kildene det henvises til sees som en helhet og ikke som enkelt-deler. Når alle kildene det refereres til kombineres med hverandre, oppstår det hittil ukjente muligheter.

 

Kildehenvisninger

 

Alle forfattere og retninger som det henvises til i dette dokumentet har deres kritikere, som utøver berettiget kritikk. Samtidig forholder det seg slik at forfatterne vi henviser til, sett fra deres ståsted har rett i det de skriver. Noen av betraktningene er allmenngyldige, mens andre har deres berettigelse i et mindre antall situasjoner. Det har vært avgjørende for oss at alle har kommet med bidrag til forståelse av hvordan verden fungerer, som har funnet stor internasjonal anerkjennelse og at de har blitt retningsgivende for store befolkningsgrupper. Vi har samtidig sett at alle bidrag kan forbedres gjennom kompetansen til de som tenker annerledes. Derfor har vi ved hver enkelt bok vi henviser til, stillet oss spørsmålet om hvordan boken kan forbedres gjennom de øvrige bøkene vi henviser til og gjennom det vi selv har erfart. Summen av dette arbeidet er sammenfattet i Tipping Point Methodology.

 

 

 

 

Ledelse og organisasjonsutvikling

 

Innledning

 

Organisasjonspsykologi søker å forstå mennesker i en organisasjonsmessig sammenheng, og å anvende det som læres i den hensikt å gjennomføre forbedringer. Bruk av organisasjonspsykologisk kunnskap er egnet til både å effektivisere organisasjoner og å sikre trivsel, læring og utviklingsmuligheter for den enkelte aktør.

 

Organisasjonspsykologi er en del av faget psykologi men har også hentet stoff fra andre grener; organisasjonsteori, sosiologi, økonomi, antropologi, biologi og teknologi. Av denne grunn blir det viktig å tenke interdisiplinært når man skal betrakte og forstå org. Med dette fordi org. Er komplekse sosiale systemer, vil det man ser være avhengig av hvilket perspektiv man inntar. For å kunne forstå og analysere helhetlig de fenomener som utspiller seg i en org. Må man derfor innta ulike perspektiver og dermed hente kunnskap, begreper og modeller fra flere disipliner.

En organisasjonspsykologisk innfallsvinkel til studiet av org. innebærer både å studere enkeltmenneskets plass og funksjon i organisasjonen, samspillet mellom aktører i grupper, mellom grupper, og studiet av den komplekse helheten organisasjonen utgjør, både i seg selv og i interaksjon med omgivelsene.

 

 

Forfattere og teorier

 

Jim Collins is a student of enduring great companies - how they grow, how they attain

superior performance, and how good companies can become great companies. Having invested more than a decade of research into the topic, Jim has authored or co-authored four books—including the classic Built to Last, a fixture on the Business Week bestseller list for more than six years, and the New York Times bestseller, GOOD TO GREAT: Why Some Companies Make the Leap…And Others Don’t.

 

His work has been featured in Fortune, The Economist, Fast Company, USA Today, Industry Week, Business Week, Newsweek, Inc., and Harvard Business Review.

Driven by a relentless curiosity, Jim began his research and teaching career on the faculty of Stanford’s Graduate School of Business, where he received the Distinguished Teaching Award. After seven years at Stanford, Jim returned to his hometown of Boulder, Colorado, to found his management research laboratory. “I am a self-employed professor who endowed his own chair and granted himself tenure,” he is fond of saying.

 

Jim set up his research lab in the same building where he attended grammar school. Still a place of learning, Jim uses the laboratory to conduct large-scale research projects to develop fundamental insights and then translate those findings into books, articles and lectures. Jim continues to conduct rigorous research while maintaining an active teaching schedule with leaders in the corporate and social sectors.

In addition to his day job, Jim is an avid rock climber and has made free ascents of the West Face of El Capitan and the East Face of Washington Column in Yosemite Valley.

 

Se også www.jimcollins.com

 

Websiden beskriver lederskapsnivåene en til fem. Han holdt foredrag om lederskap på nivå 5 på Oslo Plaza for norske næringslivstopper oktober 2004 i selskap med Donalt Trump og Mikhail Gorbatsjov (bemerkning: Collins bruker i stor grad sine oppdagelser rundt fremragende lederskap til å eksponere seg selv. Det svekker budskapet og etterlater inntrykk av personlig markeringsbehov).

 

Basert på empiriske erfaringer finner lederskap på nivå fem hos mindre enn fem prosent av alle ledere. Også basert på empiriske erfaringer tror de fleste toppledere at de befinner seg på dette nivået.

 

Vi har utviklet metoden Tipping Point Methodology (TPM)  for å gjøre lederskap på nivå 5 lettere synlig og tilgjengelig. Dette arbeidet har tatt tyve år og i løpet av denne tiden ble utviklingspotensialet eller svakhetene ved lederskap på nivå 5 synlig. Svakhetene er av grunnleggende natur og når disse utbedres oppstår lederskap på nivå seks.

 

Rådgivere i konseptet Dugelig Ledelse må ha en bredere forståelse for lederskap på nivå 5 enn det Collins beskriver. Av den årsak er Built to Last og Good to Great to bøker som alle rådgivere må gjøre seg fortrolig med. I tillegg må de beherske metoden TPM

 

Petter Kleppe i IBM Business Consulting har skrevet boken “Slik leder de beste” (Schibsteds forlag 2002). I boken har han intervjuet 18 ledere i Norge, som har oppnådd fremragende resultater. Disse lederne har oppnådd resultater ved bare å ta hensyn til deler av de erkjennelser som etterfølgende forskere, økonomer, ledere osv. i dette dokumentet har gjort.

Muligheten til dette blir lettere synlig for den som leser for eksempel intervjuet med Eivind Reiten i Norsk Hydro og hans uttalelser om mål, og deretter går på websiden til Norsk Hydro og leser om selskapets mål.

 

Bemerkning: Kleppe intervjuet 18 fremragende ledere i Norge. Collins undersøkte i Good to Great de 18 beste bedriftene i USA over en periode på 50 år.  Når vi holder disse to undersøkelsene opp mot hverandre ser vi stor overensstemmelse - og betydelig forbedringspoensial.

Joseph Jaworski har skrivet boken Synchronicity, the inner path of leadership. Boken inneholder en dypere beskrivelse av det som i Slik leder de beste (Petter Kleppe) kalles ”laserlyseffekten”. Selv om beskrivelsene til både Jaworski og Kleppe er uklare når det gjelder årsak og virkning, har i det minste Jaworsky oppnådd forbløffende mye ved å formidle dem til andre. Hans erkjennelser danner deler av grunnlaget for utviklingen av Target Leadership Methodology. Boken gir gjennom mange eksempler en bredere bakgrunnsforståelse for programmene vi gjennomfører i virksomheter. Boken introduseres av Peter Senge:

Joseph Jaworski has devoted much of his life to exploring the deeper dimensions of transformational leadership. As chairman of Generon Consulting and cofounder of the Global Leadership Initiative, Joseph collaborates with leaders who understand that their personal journey is inextricably linked to their organization’s future, and works with clients on large-scale organization transformation.

Joseph began his professional career as an attorney at Bracewell & Patterson, a large Houston-based law firm. For 15 years he was a senior partner and member of the executive committee. In 1975 he was elected as a fellow of the American College of Trial Lawyers. In addition, he ran a successful horse-breeding operation (Circle J Enterprises) and helped found several businesses, including a life insurance company and an oil refining company.

In 1980, Joseph founded the American Leadership Forum, a non-governmental organization dedicated to strengthening collaborative civic leadership in the United States. Ten years later, he joined the Royal Dutch/Shell Group of companies in London to head Shell's renowned team of scenario planners. Under his leadership, the Shell team made a fundamental shift in the way the company framed and used scenarios as a tool for strategy formation. Joseph encouraged the company to use scenarios not merely to adapt to different possible futures, but to generate—to participate in bringing forth—better futures.

Joseph returned to the U.S. as a senior fellow and member of the Board of Governors of the MIT Center for Organizational Learning, later cofounding the Society for Organizational Learning (SoL). He is the author of the critically-acclaimed book Synchronicity (Berrett-Koehler, 1996),

 

Peter M. Senge (1947- ) was named a ‘Strategist of the Century’ by the Journal of Business Strategy, one of 24 men and women who have ‘had the greatest impact on the way we conduct business today’ (September/October 1999). While he has studied how firms and organizations develop adaptive capabilities for many years at MIT (Massachusetts Institute of Technology), it was Peter Senge’s 1990 book The Fifth Discipline that brought him firmly into the limelight and popularized the concept of the ‘learning organization'. Since its publication, more than a million copies have been sold and in 1997, Harvard Business Review identified it as one of the seminal management books of the past 75 years.

On this page we explore Peter Senge’s vision of the learning organization. We will focus on the arguments in his (1990) book The Fifth Discipline as it is here we find the most complete exposition of his thinking.”

Se også: www.infed.org/thinkers/senge.htm

Boken Den femte disiplin beskriver omfattende og dyptgripende hva ledere på nivå fem forstår og tar hensyn til. Boken er skrevet på en så enkel måte at stoffet er tilgjengelig for mange. Den femte disiplin av Senge kom ut fire år før Built to last av Collins. Collins gjorde ikke noe annet enn å forbinde innholdet til Senge med eksempler på hvilken lønnsomhet det fører til. Senge har skrivet for lesere som er mer styrt av følelser, mens Collins har skrevet for lesere som i størst grad styres av logikk. Senge bruker et stort antall unøyaktige data, mens Collins konsentrerer seg om nøyaktige data.

I programmet Dugelig Ledelse setter vi begge deler sammen. Rådgivere må derfor studere begge forfattere nøye og tillegg befatte seg med støttelitteraturen.

Dale Carnegie (November 24, 1888 - November 1, 1955) was an American writer and the developer of famous courses in self-improvement, salesmanship, corporate training, public speaking, and interpersonal skills. Born in poverty on a farm in Missouri, he was the author of How to Win Friends and Influence People, first published in 1936, which has sold over 30 million copies through many editions and remains popular today. He also wrote a biography of Abraham Lincoln titled Lincoln the Unknown and several other books.

Carnegie was an early proponent of what is now called responsibility assumption, although this only appears minutely in his work. One of the core ideas in his books is that it is possible to change other people's behavior by changing one's reaction to them, but responsibility assumption is more along the lines of self-help religions rather than secular self-help courses.”

Boken Hvordan vinne venner er så selvfølgelig at den av mange blir betraktet som en floskel som har overlevd seg selv. Dermed er boken det beste vitnesbyrd på hvor lang avstanden mellom teori og praksis kan være. Sagt med andre ord: de fleste erkjenner det som skrives som selvfølgelig riktig, mens det bare er noen få som klarer å forholde seg like selvfølgelig riktig. De som praktiserer lederskap på nivå fem vinner kontinuerlig flere venner enn uvenner. De som praktiserer lederskap på nivå en til fire vinner kontinuerlig flere uvenner enn venner.

Deltagere i konseptet Dugelig Ledelse må trene lenge og intenst for å praktisere innholdet i boken. Den er elementær lesning for alle trenere.

Malcolm Gladwell representerer det viktigste innholdet ved utviklingen av ledende lederskap. Se også http://www.gladwell.com/

“Malcolm Gladwell has an incomparable gift for generating value by interpreting groundbreaking research in psychology, sociology and neurology and applying it to business.

In 2005, Time Magazine named Malcolm one of the 100 Most Influential People.

He is the author of two New York Times #1 bestsellers

With his first book Malcolm embedded the concept of The Tipping Point in our everyday vocabulary and gave organizations new tools for understanding how and why change happens, and how to create positive epidemics of ideas and behavior.”

Boken Tipping Point er et usystematisk sammendrag av tipping point mekanismer. I metoden TPM har vi strukturert disse slik at utviklingen mot et tipping point blir til en evolusjonær prosess. Boken til Malcolm Gladwell gir en basisforståelse som er nødvendig for rådgivere i vår kontekst.

 

Støttelitteratur

Alvin Toffler’s analyser av makt og maktbruk i det 21. århundre hører med til ledelse. En god forståelse for hvordan makt brukes og misbrukes i samfunnet og i organisasjoner er nødvendig for å forebygge utviklingen av uheldige maktkonstellasjoner. I boken ”Powershift ” gir Toffler utførlig informasjon om hvordan makten fungere, men skiller I liten grad mellom makt og innflytelse.

Toffler explains, "Society needs people who take care of the elderly and who know how to be compassionate and honest. Society needs people who work in hospitals. Society needs all kinds of skill that are not just cognitive; they're emotional, they're affectional. You can't run the society on data and computers alone." Se også http://www.answers.com/topic/alvin-toffler

En av de mest praktiske bøkene i støttelitteraturen finnes under www.braintechnologies.com . Boken Strategy of the Dolphin: Scoring a Win in a Chaotic World beskriver utførlig hvordan høyre- og venstrehjernedominans påvirker vår atferd. Websiden er utpreget ”populærvitenskapelig” og selgende og mange vil ønske seg at mulighetene Dudley Lynch beskriver blir underbygget på en måte som de kan oppfatte som mer seriøs. Derfor er følgende bøker også viktige:

Hans-Georg Häusel: Think Limbic - Die Macht des Unbewußten

Forfatteren er forretningsfører i rådgivergruppen Gruppe Nymphenburg og er diplompsykolog.    

Die Macht des Unbewußten verstehen und nutzen - für Motivation, Marketing und Management Think Limbic: Alte Strukturen dominieren das Managerhirn. Das eigentliche Steuerungs- und Machtzentrum des Menschen liegt nicht in seinem Großhirn, sondern im limbischen System. Die Kenntnis der unbewussten Kräfte eröffnet enorme Chancen z. B. in der Mitarbeiterführung und -beurteilung, in Marketing/ Werbung und Vertrieb. - Entscheidungen von Managern und Konsumenten lassen sich immer auf unbewusste, emotionale Impulse aus einem sehr alten Hirn-Areal, dem limbischen System, zurückführen. Das fand der Münchner Psychologe und Unternehmensberater Hans-Georg Häusel in einer zweijährigen Untersuchung heraus. Seine Beobachtungen basieren auf Erkenntnissen der modernen Hirnforschung: Nach Meinung von Neuropsychologen und Evolutionsbiologen ist das limbische System, umgangssprachlich auch Reptilienhirn genannt, dem scheinbar vernünftigen Großhirn nicht untergeordnet, sondern kontrolliert als oberste Instanz alle menschlichen Entscheidungsprozesse. In seinem neuen Buch´Think Limbic!´gibt der Autor einen Überblick über aktuelle Erkenntnisse der Hirnforschung und nennt erstmals praktische Konsequenzen für das Management von Unternehmen. Mit dem Know-how des erfahrenen Unternehmensberaters analysiert Häusel typische Management-Probleme aus einer völlig neuen Perspektive: Fusionen scheitern am Dominanzstreben der Vorstände, Unternehmen geraten in Schwierigkeiten, weil sie durch unbewusste Mechanismen ihre Innovationsfähigkeit zerstören, und Produkte werden zu Top-Sellern, wenn sie die limbischen Bedürfnisse erfüllen. Wer einmal damit begonnen hat, den privaten und beruflichen Alltag aus der Perspektive des limbischen Systems zu analysieren, wird zu überraschenden ergebnissen kommen.  

Bemerkning: Målet til rådgivergruppen tyder på at den ikke vet hvordan den skal utnytte det den selv anbefaler i Think Limbic. Gruppen ser ikke at den med kunnskapen den har, kan påvirke markedene sterkest på et overordnet politisk og økonomisk plan. Den velger istedenfor å arbeide med salg:

The Gruppe Nymphenburg follows a clear mission. We make retailers and consumer goods manufacturers successful where, in the end, all purchase decisions are made: at the point of sale.     

Mekanismene forfatteren beskriver er grunnleggende i TPM.                                                       


Robert Ornstein “is a psychologist, writer, professor at Stanford University, and chairman of the Institute for the Study of Human Knowledge (ISHK).                                                                                                   

THE EVOLUTION OF CONSCIOUSNESS; The Origins of the Way We Think Prentice Hall Press, 1991

Drawing on up-to-date evolutionary science to explain why we are so advanced relative to our nearest ancestors, psychologist Robert Ornstein posits that the human mind is an accident of nature. Our cortex enlarged to keep the brain cool, and once that happened, extra cells became available to be recruited for other as-yet-unforeseen functions such as writing operas, inventing microchips and creating smog. We are adaptive, not rational. Like all else on earth, our minds evolved to enhance survival, to get food, avoid danger and find the right mate. We are not a unified 'consciousness' but a phalanx of adaptations to circumstances, many minds shifting in and out of place to filter and respond to incoming stimuli. We are at a critical point in human development, says the author, where the pace of our inventiveness has outstripped that of 'accidental' adaptation, and our survival will depend on initiating a process of 'conscious evolution.”

Sally P. Springer, Georg Deutsch: Left Brain, Right Brain: Perspective from Cognitive Neuroscience (5th edition)                                                                                                                                                  Format: Paperback (Illustrated), 406 pages
Publication Date: January 1998
Publisher: W H Freeman & Co

 

Springer is a psychologist with more than 30 years of experience in higher education as a professor and administrator.

 

Günter Ogger. Forfatteren avslører på nådeløs måte hvordan ledere dekker seg bak fraser, et høyt intellektuelt nivå og et imponerende ytre. Det de dekker til er dårlig etikk, grådighet og angst for tapte posisjoner og makt.

 

Ogger, geboren 1941, ist einer der bekanntesten deutschen Wirtschaftsjournalisten und hat in Bestsellern wie "Nieten in Nadelstreifen" oder "Der Börsenschwindel" immer wieder Missstände angeprangert, Abzocker und Spekulanten entlarvt. "Der Absturz" ist sein erster Roman, in den er die brisanten Ergebnisse seiner Recherchen zum Thema Wechselkurs-Prognosen einfließen lässt.“

 

Forfatteren leverer viktig støttelitteratur som viser hvordan ledere i Europa oppnår store fordeler for seg selv på bekostning av samfunnet de lever i. Ogger skriver om ledere i Tyskland, men det er tydelig at de samme prinsippene gjør seg gjeldende i større eller mindre grad i alle industrilandene.

 

Følgende tre titler dominerer:

 

1.       Macher in Machtrausch, Deutschlands Manager auf gefährlichem Kurs

2.       Absahnen und Abhauen, Deutschland vor dem Chaos

3.       Nieten in Nadelstreifen, Deutschlands Manager im Zwielicht

 

Se også  www.guenterogger.de

 

 

Psykologi

De syv hovedretningene som metoden TPM (Tipping Point Methodology) og TPM coaching er bygget på er humanistisk psykologi, kognitiv psykologi, systemteori, sosialpsykologi, psykodynamisk psykologi, atferdspsykologi og ledelsespsykologi. Menneskesynet som er bestemmende for læringsprosessene i programmet Dugelig Ledelse inkluderer alle disse retningene. Dette innebærer at det blir en omfattende prosess å informere de som vil se kildene til programmet Dugelig Ledelse. I TPM er retningene sydd sammen slik at de mest essensielle aspekter til menneskelig atferd, tenkning og emosjoner er tatt med (eklektisk tilnærming).

 

Vi gir her en muligst kortfattet forklaring av begrepene:

 

Humanistisk psykologi snakker om grunnleggende behov i et hierarki. Hvert av behovene må dekkes for at mennesket skal bevege seg oppover i hierarkiet, hvor det øverste behovet er behov for mening. Humanistisk psykologi tar også for seg opplevelse og bevissthet som viktige fenomener. Denne retningen er også oppatt av en persons helhet.

Humanistisk psykologi har fortsatt å vokse og får stadig større betydning. Dens innvirkning kan sees på særlig tre store områder: 1) Den bidrar med et nytt verdisystem i arbeidet for å forstå menneskenaturen og den menneskelige tilstand. 2) Den utvider horisonten for metoder som brukes i studiet av menneskelig atferd. 3) Den sørger for en mer rikholdig metodikk med nye, mer effektive metoder i utøvelsen av psykoterapi.

Humanistisk psykologi tilsier at hvert enkelt menneske kan styre sin egen utvikling. Mennesket har evne til å reflektere, også over seg selv, og til å treffe valg ut fra refleksjonene. Da blir den enkelte ansvarlig for egne valg, og påfølgende atferd. Ansvar gjøres gjeldende overfor medmennekser, og i en organisasjon som regel overfor ens overordnede.

I arbeidslivet er det viktig å oppleve meningsfullhet og læring. Mennesker skal trives med sitt arbeid, og se resultater som gavner både dem selv, andre og samfunnet. Det er derfor viktig med å utarbeide win-win – win mål. Altså win for den enkelte, win for andre o win for samfunnet. Dette er verdier som bør stilles over krav til lønnsomhet og krav til ytre og indre fysisk miljø. Disse kravene vil komme automatisk ved gjennomførelse av lærende, meningsfulle og givende mål.

De menneskelige sidene ved en organisasjon er mer komplekse enn de teknologiske, administrative og økonomiske forholdene. Det er derfor psykologisk kompetanse behøves i utviklingen av arbeidslivet.

Kognitiv psykologi tar for seg mentale prosesser som gjelder informasjon og bearbeidelsen av ulike former for informasjon. F.eks hvilke tanker og oppfatninger vi har av oss selv og andre som styrer våre valg og handlinger. Det er de subjektive tolkningene av det som skjer og hva slags handlingsmuligheter vi tror vi har som gir grunnlag for våre handlinger. Kognitiv psykologi er en omfangsrik disiplin som er opptatt av all mental virksomhet. Også hvilke begrensninger det ligger i menneskers yteevne. Eks. Når gjør vi feil og hvorfor? Retningen innbefatter blant annet; tenkning, persepsjon, språk, hukommelse, mentale bilder, problemløsning og kreativitet.

 

Systemteori tar for seg

Et sosialt system er en helhet som fungerer gjennom den gjensidige avhengighet det er mellom delene. Når vi skal bygge en ”learning community” er det viktig å vite noe om hvordan systemene (menneskene, organisasjoner) påvirker hverandre. Hva binder og hva skiller dem fra hverandre. ”Learning community” og Dugelig ledelse fremmer læring, både teoretisk og praktisk i interaksjon med miljøet det befinner seg i og videre samhandler seg i mellom i nye mijløer. På denne måten vil, i følge systemteorien, dette føre til en ideell læringssituasjon. Dette skjer i særdeleshet i ledersirklene og er gjennomføringen profesjonell, oppstår et homeostatisk system.

 

Homeostase refererer til organismens tendens til å opprettholde et konstant indre miljø. Kroppen vår søker kontinuerlig å gjenskape likevekt når noe er i ubalanse. Vi har reguleringsmekanismer for temperatur, væskebalanse, elektrolytter og næringsinntak. Innen homeostatsetenkningen vil et behov være ethvert fysiologisk avvik fra en optimal tilstand. På samme måte som sultfølelsen skaper et behov for mat, for å gjenopprette homeostasen, vil en psykologisk ubalanse fremkalle et driv som motiverer til atferd for å gjenopprette balansen. Driftreduksjon innebærer at når vi opplever indre spenninger på grunn av psykologisk ubalanse, vil vi være motivert til atferd som reduserer denne spenningen. Slike spenningstilstander kommer når vi opplever situasjoner med frykt, angst eller mistrivsel. Disse emosjonene skaper en spenningstilstand og motiverer til atferd som reduserer spenningen.

Vi kan finne mange eksempler på atferd som reduserer slike spenningstilstander. Hvis vi er redde for å dumme oss ut, lar vi være å ta ordet i store forsamlinger. Hvis vi er redde for trange rom, går vi heller trappen enn å ta heisen. Tanken på å gjøre noe som vil skape en psykologisk ubalanse, får oss ofte til å handle - eller unngå å handle - på bestemte måter. Slik atferd er selvforsterkende. Hver gang vi lar være å ta ordet eller går trappen, slipper vi den ubehagelige følelsen. Av denne grunn er det ofte svært vanskelig for oss å endre på slik atferd.

Det er slike mekanismer TPM coaching bruker. Ved å skape en mer eller mindre bevisst ønsket ubalanse, vil deltagerne komme inn i en frustrasjons og læringsmodus. Da balanser /homeostaser ikke skaper læring.

Begrepet "psykodynamisk" henspiller på de psykiske kreftene som sammen fører til opplevelser og handling hos et menneske. Disse kreftene er for en stor del ubevisste og må forstås i lys av tidligere erfaringer.

Sosialpsykologi

Dette er en gren av psykologien som omfatter menneskers atferd i grupper, om holdninger og fordommer, kommunikasjon og relasjoner, sosiale faktorers betydning for personlighetsutviklingen og mye mer.

 

Atferdspsykologi/behaviorismen

Her brukes moderne atferdspsykologi i en eklektisk sammenheng, (sammen med andre retninger) men Pavlovs forskning står likevel sentralt når det gjelder stimulus og responser.

 

Ivan Pavlov (1849 -1936)

Pavlov var en russisk fysiolog, som innen psykologien særlig er kjent for sine hundeeksperimenter som fikk stor betydning for behaviorismens utvikling. Utdannet som lege i 1883 i St. Petersburg, studerte hos fysiologer i Tyskland, og ble professor i farmakologi i 1890, og i fysiologi i 1895. Han kartla nervessystemets rolle for fordøyelsen og fikk Nobelprisen i 1904 for denne innsatsen. I forbindelse med denne forskningen kom han over et noe merkverdig fenomen. Nar man lot en klokke/bjelle alltid ringe rett før en hund fikk mat, ville etter hvert hunden utskille saliva (spytt) og magesaft når den hørte klokken, selv om den ikke sånoe mat. Han kom fram til at lyden av klokken i virkeligheten er noe fysisk, dvs. lydbø1ger som utløser nerveprosesser i hundens øre og hjerne. Ved "betingning" kobles disse nerveprosesser til de sentre som fra naturens side reagerer med impulser til spyttkjertlene når hunden far mat i munnen.

Disse psykiske refleksene, som Pavlov første kalte dem, ble frembrakt i hunden av andre stimuli enn den opprinnelige (maten). Pavlov resonnerte seg fram til at dette skjedde fordi de andre stimuliene (lyden av klokken eller Iyden av en person som kommer med maten) sa ofte hadde blitt assosiert med foring. Det at en hund utskiller spytt når den far noe mat i munnen er en naturlig ubevisst respons av når hunden utskiller spytt på grunn av lyden av en klokke, er det ingen refleks, men må ha blitt lært. Pavlov kalte denne responsen ”betinget” på grunn av at de var betinget eller avhengig av en assosiasjon eller forbindelse mellom lyden av klokken og etterfølgende spising. Etter å ha klarlagt de lovmessigheter som gjelder for betinging av reflekser og for utslokking av disse, kunne han også - ved hjelp av en teori om nervesystemet og hvordan dette arbeider med utløsende og hemmende prosesser – forklare ulike typer menneskelige reaksjoner.

 

 

Jungiansk Type Index - JTI
JTI – Jungiansk Type Index er et nyutviklet redskap til å forstå personer basert på C.G. Jungs teori om mentale preferanser og psykologiske typer utviklet av organisasjonspsykologene Thor Ødegård og Hallvard E. Ringstad

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i "bra" eller "mindre bra". 

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. 

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt "finner tonen" med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med. 

JTI er imidlertid nyutviklet direkte fra Jungs teori, og inneholder spennende nytenkning i relasjon til andre verktøy, blant annet når det gjelder forståelse av preferansene.

 

 

Forskningen til neurofysiologen Benjamin Libet om menneskelige beslutningsprosesser påvirker forståelsen og den praktiske bruken av erkjennelsene som er gjort innen de fem hovedretningene innen psykologien.

 

Kort om Libet: „Der erste Preis für Psychologie in der Geschichte der Nobelpreise ergeht an Benjamin Libet. Der Preis wurde "für seine Pionierleistungen zur experimentellen Erforschung des Bewusstseins, der Handlungsinitiierung und des freien Willens" / "for his pioneering achievements in the experimental investigation of consciousness, initiation of action, and free will" verliehen (Auswahlsitzung des studentischen Scientific Boards vom 18.06.2003).“

 

Hans forskningsarbeid er sammenfattet i boken Neurophysiology of consciousness (Birkhäuser Boston 1993).

Se også:

http://www.consciousentities.com/libet.htm

http://www.consciousentities.com/experiments.htm#decisions

http://www.suhrkamp.de/titel/titel.cfm?bestellnr=58427

 

Praktisk bruk av forskningsresultatene til Libet gjør det teoretisk mulig gjennom ytre påvirkning å få mennesker til å gå helhjertet inn for hvilken som helst oppgave i den tro at det de gjør er deres egen idè. I praksis viser det seg at virkningen som oppnås stiger proporsjonalt til etikken som ligger til grunn for hensiktene som følges opp. Av denne årsaken er det etiske grunnlaget for virkningsfull ledertrening viktig i denne oversikten.  

 

Når beslutningsprosessene Libet beskriver kombineres med forskningen til Abrahm Maslow, oppstår en forståelse for ledelse som utløser en sterk skepsis til den form for ledelse som empiriske erfaringer tilsier at mer enn 95 % av alle virksomheter faller inn under.

 

Abraham Maslow. er omdiskutert og har mange kritikere. I forordet i sin bok ”Toward a Psychology of Being” svarer han sine kritikere på en måte som fratar disse betydelig oppmerksomhet. De som praktiserer ledelse på nivå fem, kan også bekrefte at de erkjenneler som Maslow beskriver fungerer i praksis.

 

Individet og dets dypere og bestemmende behov. Dette praktiseres som en fordypet forståelse av behovshierarkiet etter http://www.maslow.com/ og http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow

 

 

 

 

Daniel Goleman  Emotional Intelligence : Why It Can Matter More Than IQ

There was a time when IQ was considered the leading determinant of success. In this fascinating book, based on brain and behavioral research, Daniel Goleman argues that our IQ-idolizing view of intelligence is far too narrow. Instead, Goleman makes the case for "emotional intelligence" being the strongest indicator of human success. He defines emotional intelligence in terms of self-awareness, altruism, personal motivation, empathy, and the ability to love and be loved by friends, partners, and family members. People who possess high emotional intelligence are the people who truly succeed in work as well as play, building flourishing careers and lasting, meaningful relationships. Because emotional intelligence isn't fixed at birth, Goleman outlines how adults as well as parents of young children can sow the seeds.

 

 

Roger Sperry, Hjerneforsker og vinner av Nobelprisen i medisin i 1981. Han er først og fremst kjent for sin forskning rund våre to hjernehalvdeler eller ”split-brain”-forskning. En av hans mange berømte konklusjoner er at ”det moderne samfunn diskriminerer høyre hjernehalvdel”. I konseptet Dugelig Ledelse trener vi i bruken av høyre hjernehalvdel, og gjør dette til en av de mest betydningsfulle oppgaver i målprosessene som kjennetegner lederskap på nivå fem og seks.

 

Det som først og fremst interesserer oss blant Sperrys verker, er hans betraktninger rundt verdier og hvordan mennesker må forandre deres verdisyn og deres oppfatning av godt og vondt.

 

Notatet på neste side omhandler boken som vi først og fremst vektlegger som basiskunnskap hos rådgivere innen utvikling av overordnede strategier for interessegrupper som gjennom deres handling påvirker utviklingen til det nasjonale og internasjonale samfunn.

 

Se også: http://www.rogersperry.info/

 

 

Fritjof Capra De største utfordringene i dette århundre må i hovedsak løses gjennom nettverk. Capra leverer en modell for hvordan organiseringen av levende systemer kan overføres til samfunnet. Med det leverer han også en modell for hvordan det kan utvikles levende nettverk. Hans beskrivelser av skjulte eller usynlige prosesser i samfunnet i boken ”Hidden Connections” av 2002, gir et godt bilde av at den vanlige oppfatningen av nytten som kan oppnås gjennom nettverk ligger langt under det som er mulig.

Dr. Capra is the author of four international bestsellers, The Tao of Physics (1975), The Turning Point (1982), Uncommon Wisdom (1988), and The Web of Life (1996). He coauthored Green Politics (1984), Belonging to the Universe (1991), and EcoManagement (1993), and coedited Steering Business Toward Sustainability (1995). His most recent book, The Hidden Connections, was published in 2002.

After receiving his Ph.D. in theoretical physics from the University of Vienna in 1966, Capra did research in particle physics at the University of Paris (1966-68), the University of California at Santa Cruz (1968-70), the Stanford Linear Accelerator Center (1970), Imperial College, University of London (1971-74), and the Lawrence Berkeley Laboratory at the University of California (1975-88). He also taught at U.C. Santa Cruz, U.C. Berkeley, and San Francisco State University.

In addition to his research in physics and systems theory, Capra has been engaged in a systematic examination of the philosophical and social implications of contemporary science for the past 30 years. His books on this subject have been acclaimed internationally, and he has lectured widely to lay and professional audiences in Europe, Asia, and North and South America.

 

På området organisasjons og arbeidslivspsykologi blir følgende temaer brukt som kunnskapsbase

 

1.       Målstyring/målbevissthet

2.       Personalarbeid/personalledelse/personalutvikling

3.       Oppbygging av funksjonell organisasjonskultur

4.       Etikk og personalledelse

5.       Endringsledelse

6.       Organisasjonsendring

7.       Gruppepsykologi

8.       Kommunikasjonsmodeller

9.       Selvledelse

10.    Motstandsfaktorer/endringsfaktorer

11.    Persepsjon

12.    Motivasjon

13.    Coaching

14.    Stress og emosjoner i arbeidslivet

 

Disse temaene blir behandlet av følgende forfattere / litteratur

 

Einarsen og Skogstad, Det gode arbeidsmiljø, krav og utfordringer, 2001

Boken består av fem deler: (1) individet i organisasjonen, (2) samspill i organisasjoner, (3) organisasjon og samfunn i endring, (4) helse i organisasjon og (5) organisasjonens hjelpere. 18 bidragsytere, alle blant de fremste innenfor sine fagfelt i Norge, tar opp høyaktuelle temaer, bl.a.:

·        nye krav og utfordringer i arbeidslivet,

·        kreativitet og innovasjon,

·        konflikter og mobbing,

·        mestring av stress og utbrenthet,

·        nye former for ledelse,

·        lederfunksjoner ved kriser og omstillinger,

·        hvordan en kan mestre både jobben og familien,

·        helsefremmende tiltak på arbeidsplassen

 

Boken retter også et kritisk blikk på organisasjonens hjelpere gjennom å diskutere organisasjonskonsulenters rolle og bruken av tester ved lederutvelgelse.

 

Ståle Einarsen er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet i Bergen. Hans faglige fokus er på mobbing og seksuell trakassering, ledelse, psykososiale arbeids-miljøfaktorer, sykefravær og kreativitet og innovasjoner i arbeidslivet. Einarsen har lang erfaring som foredragsholder/organisasjonskonsulent.

Anders Skogstad er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet i Bergen. Faglig fokus har vært rettet mot ledelse, psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet og organisasjonskultur og innovasjoner innenfor et kulturperspektiv. Skogstad har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent.

 

 

 

Einarsen og Skogstad,  Ledelse på godt og vondt,  2002. Denne boken omfatter en del av ledelse og lederutfordringer i dagens arbeidsliv. Det legges stor vekt på å ta opp problemstillinger som har høy aktualitet i arbeidslivet, samtidig med at den faglige og empiriske forankringen skal komme godt frem. Forfatterne tar opp en rekke temaer som ikke blir tilstrekkelig belyst i eksisterende bøker om ledelse, blant annet nye utviklingstrekk innenfor ledelse; destruktiv lederatferd; ledelse og etikk; situasjonsbestemt ledelse; seleksjon av ledere; ledelse i kunnskaps- og servicebedrifter; lederutvikling i praksis; ledelse som maktutøvelse; styring, slump og stress; emosjoner og ledelse; kvinnelige og mannlige lederskap - forskjeller og likheter og ledelse på norsk.

 

Åke Dalin, Veier til den lærende organisasjon, 1999

Behovet for omstillingsdyktige bedrifter øker i privat og offentlig virksomhet. Læring og kompetanse er stikkord for bedriftens omstillingsevne. Men det er ikke nok at den enkelte leder eller medarbeider blir dyktige. Bedriftene må som fellesskap bli en lærende organisasjon. Behovet for omstillingsdyktige bedrifter øker i privat og offentlig virksomhet. Læring og kompetanse er stikkord for bedriftens omstillingsevne. Men det er ikke nok at den enkelte leder eller medarbeider blir dyktige. Bedriftene må som fellesskap bli en lærende organisasjon.

 

Busch og Vanebo: Organisasjon, ledelse og motivasjon. Universitetsforlaget. 2000

Per Øyvind Bastøe; Kjell Dahl; Erik Larsen, Organisasjoner i utvikling og endring : oppgaveløsning i en ny tid, 2003


Denne boken fokuserer på hva som kjennetegner de organisasjoner som lykkes i sine utviklings- og endringsprosesser, der målet hele tiden er å kunne løse sin primære oppgave. Forfatterne drøfter fem sentrale utfordringer som organisasjoner står overfor: Tydeliggjøring av primæroppgaven, systemorientering, bevisst utvikling og endring, hensiktsmessige strukturer og nødvendig refleksjon. Boken er skrevet for alle som arbeider med å forbedre organisasjoners oppgaveløsning gjennom utviklings- og endringsprosesser, og den er like aktuell for private bedrifter som for offentlig virksomhet.

Ingen organisasjoner – verken private bedrifter eller offentlige virksomheter – er statiske og uforanderlige. I takt med skiftninger internt og eksternt foregår det stadig utvikling og endring. Presset mot fornyelse er stort, og har gitt seg utslag i at det eksperimenteres med nye arbeids-, ledelses- og organisasjonsformer. Stadig dukker det opp nye retninger og teorier. Det er imidlertid ofte stor avstand mellom teoriene, de gode rådene og den praksis organisasjoner opplever. Denne boken fokuserer på hva som kjennetegner de organisasjoner som lykkes i sine utviklings- og endringsprosesser – der målet hele tiden er å kunne løse sin primære oppgave. Forfatterne drøfter fem sentrale utfordringer som organisasjoner står overfor: Tydeliggjøring av primæroppgaven Systemorientering Bevisst utvikling og endring Hensiktsmessige strukturer Nødvendig refleksjon

 

Eugene McKenna, Business psychology and organisational behavior, 1994

 

Personality and intelligence -- Motivation and job design --
Perception and communication -- Learning, memory, and training --
Human information processing and decision making -- Attitudes and job
satisfaction -- Groups and team-building -- Leadership and management
style -- Power, politics, and conflict -- Organisational structure
and design -- Organisational culture -- Organisational change and
development -- Human resource practices -- Health and work: hazards
-- Health and work: stress.

 

Sue Newell, Creating the Healthy Organization Well-Being, Diversity and Ethics at Work, 2001

 

 

Paul Moxnes, Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet

 

 

Pedagogisk arbeidslivspsykologi i forskning og praksis, 2000

 

Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet   Denne boken er tenkt som en hjelp til folk og organisasjoner som ønsker å lære. Den presenterer ideer og forskningsresultater fra mange forskjellige fagområder innen samfunnsvitenskapen - først og fremst psykologi og pedagogikk. Men særlig har den med praktisk opplæringsvirksomhet å gjøre. Den prøver å se på arbeidsplassen ikke bare som et sted for arbeid, men også som et sted for læring og ressursutvikling.   Gjennom denne boken foreligger for første gang en større oversikt over den litteratur og forskning som behandler spørsmålet om læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet. Boken tar opp spørsmål om hvordan vi kan tenke oss utdanning i arbeidslivets regi, hvilke mål­settinger slik laering skal ha, hvilke læringsprinsipper som i dag er aktuelle, hvordan erfaringslæring kan organiseres, og hvilke faktorer i bedriftsorganisasjonene som hemmer og fremmer slik læring.   Boken vil være til hjelp for alle som i teori eller praksis arbeider med opplæringsspørsmål - opplæringsfolk i bedriftene, pedagoger, lærere, kursplanleggere - alle med interesse for voksenopplæringsspørs­mål.  

 

Boken presenterer ideer og forskningsresultater fra mange forskjellige fagområder innen samfunnsvitenskapen, først og fremst psykologi og pedagogikk. Den har med praktisk opplæringsvirksomhet å gjøre, og prøver å se på arbeidsplassen ikke bare som et sted for arbeid, men også som et sted for læring og ressursutvikling.

 

Langslet Gro, Løft for ledere; 2002.

Cand. psychol. Gro Johnsrud Langslet har bred erfaring med bruk av løsningsfokusert tilnærming (LØFT) i organisasjoner.

LØFT er en effektiv strategi for å løse problemer og skape ønskede endringer raskt i den verden som ”beveger” seg, dvs der hvor både problemer og løsninger er menneskeskapt. Den overordnede hensikten med LØFT er skape vekst og utvikling gjennom å styrke folks særegne løsningskompetanse, kvaliteter og kloke grep. LØFT er anvendbar i alle situasjoner hvor mennesker ønsker forandring og nye løsninger på gamle problemer.

Andvendes på følgende områder:

· Arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling
· Omstillingsprosesser
· Ledelsesutvikling
· Teamutvikling
· Konfliktløsning
· Vanskelige samtaler
· Medarbeidersamtaler
· Strategiutvikling
· Coaching, både individuelt og i grupper

Mihaly Csikszentmihalyi, Finding Flow,

Flow er den tillstanden da man helt går upp i det man gjør, da man glemmer bort tid, rom, seg selv och alt annet till fordel for en konsentrert oppmerksomhet och en dyp følelse av velvære. Det intreffar når vi gjør noe som utfordrer våre ferdigheter, men samtidig som vi også kjenner at vi kan møte utfordringen- man har helt enkelt ikke konsentrasjon på andre områder, og denne tillstanden er også det som stimulerar mest till egen utveckling sier Csikszentmihalyi.

Finding Flow er hans seneste bok i emnet. Den er til stor del basert på studier av hvordan mennesker bruker sin tid och hvordan de føler seg; manga av resultatene er uventede. Det viser seg at folk oftere opplever flow, kreativitet, konsentrasjon og det å være fornøyd med sig selv på arbeidet mer enn på fritiden, selv om innstillingen til arbetid er  ambivalent i samfunnet og många tror at de er mer fornøyd på fritiden.

 

Liste støttelitteratur:

 

Personaladministrasjon, teori og praksis ( Rigmor E. Grimsø)

Endringsledelse i det offentlige (Busch, Johnsen, Vanebo)

 

Beer, M., R.A. Eisenstat og B. Spector

Why Change Programs Don't Produce Change I: Harvard Business Review, November 1990

 

Ekvall, G .

Organizational Climate for Creativity and Innovation

I: European Journal of Work and Organizational Psychology, 5,1996

 

 

Fitzgerald, T.H.

Can Change in Organizational Culture Really be Managed: Organizational Dynamics, X

 

Garvin, D.A.

Building a Learning Organization

I: French, W.L., C.H. Bell og R.A. Zawacki (red.) Organization Development and 1ransformation. Managing Effective Change 5th ed.

Irwin: McGraw-Hill, 2000

 

Kolb, D.A., I.M. Rubin og J .M. McIntyre

Seksjon 2: Læring og problemløsning I: Kolb, D.A., I.M. Rubin og J.M. McIntyre

Organisasjons- og ledelsespsykologi basert pa erfaringslæring Oslo: Universitetsforlaget 1986

 

Nielsen, W.R., N. Nykodym og D.J. Brown

Ethics and Organizational Change: French, W.L., C.H. Bell og R.A. Zawacki (red.) Organization Development and Transformation. Managing Effective Change 5th ed.

Irwin: McGraw-Hill, 2000

 

Olberg, D.

Endringer i arbeidslivets organisering- en introduksjon: Olberg, D. Endringer i arbeidslivets organisering FAFO-rapport Oslo: FAFO 1996

 

Bjørkvik, K.I., Haukedal, W. (1997) Arbeids og lederpsykologi. Cappelen Akademiske Forlag as.

 

Dyregrov, A. (2000) Lederskap i krise og omstilling. Skogstad A., Einarsen, S (Red.) Det Gode arbeidsmiljø, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

 

Fivelstad, E., Bakka, J.F. (1987) Organisasjonsteori. Bedriftsøkonomens Forlag A!S. Flowers, V .S., Hughes, L.(1973) Why people stay . Human Behavior Research.

 

Griffin, R. W., Bateman, T.S. (1986) Jobsatisfaction and Organizational Commitment (s. 157 -188) Cooper, C.L., Robertsson (Red.) International Review oflndustrial and Organizational Psychology. John W1ley & Sons Ltd 1986

 

Gronhaug, K. , Hellesoy, O.H., Kaufmann, G. (2001). Ledelse i teori og praksis. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

 

Hakonsen, K.M. (1994) . Psykologi. Universitetsforlaget AS.

 

Jacobsen, D.I., Thorsvik, J. (1997) Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

 

Kaufmann, G., Kaufmann, A. ( 1996) Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Det Gode arbeidsmi/jo Skogstad A., Einarsen, S (Red. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

 

Schein, E. (1987). Organisasjonskultur og ledelse. Bang, H. (1995). Organisasjonskultur. Henning Bang og Tano A.S.

 

Porras, J.I. og R.C. Silvers

Organization Development and Transformation: French, W.L., C.H. Bell og R.A. Zawacki (red.) Organization Development and Transformation. Managing Effective Change 5th ed.

Irwin: McGraw-Hill, 2000

 

Schein, E.H.

Intergroup Problems in OrganizationI: French, W.L., C.H. Bell og R.A. Zawacki (red.) Organization Development and Transformation. Managing Effective Change 5th ed.

Irwin: McGraw-Hill, 2000

 

Tronsmo, P.

Omstilling, bedriftskultur og motstand mot forandring: Norsk Harvard, 4. kvartal1986

 

VanGundy, A.B. Organizational Creativity and Innovation, Creative Problem Solving

I: VanGundy, A.B. Idea Powel: Techniques and

Resources to Unleash the Creativivty in Your Organization New York: Amacon

 

 

Makroøkonomi:

Det viktigste tema på dette området når vi snakker om lederskap i et økonomisk lys, er temaet ”lange vekstbølger”. Forskning på dette området ble utløst av russeren Nikolai Dmitrijewitsch Kondratieff. Hans konjunkturforskning i perioden 1919-1921 førte til etableringen av begrepet ”kondratieff-sykluser”. I løpet av 70 og 80årene utviklet Science Policy Research Unit (SPRU) ved universitetet i Sussex (GB) under ledelse av professor Christopher Freeman og Cesare Marchetti ved Internationalen Institut fuer Angewandte Systemanalyse (IIASA) i Laxenburg, Østerrike nye metoder for påvisning av Kondratieffsykluser. Metoden tar hensyn til historiske makroøkonomiske bølger, men støtter seg i hovedsak til teknologiske, sosiale, institusjonelle og kulturelle data og trender.

 

Siden metoden ble tatt i bruk anses det som bevist at lange vekstbølger ikke er et rent økonomisk fenomen, men et fenomen som oppstår som en følge at den samlede utviklingen i samfunnet.

 

Leo A. Nefiodow ved GMD Forschungszentrum Informationstechnik i Sankt Augustin ved Bonn, har skrevet boken Der sechste Kondratieff – Wege zur Produktivität und Vollbeschäftigung  im Zeitalter der Information. Undertittelen er „Die langen Wellen der Konjunktur und ihre Basisinnovationen“. I boken belyser Nefiodow følgende temaer utførlig:

 

·        Sammenhengen mellom etikk og økonomi

·        Videreutvikling av markedsøkonomien som anti-krise-konsept

·        De nye store markedene i det 21. århundre

·        Samarbeidsevne som nøkkelfaktor i den neste lange vekstbølge

·        Veien mot en samarbeidende bedriftskultur

·        Veien mot et samarbeidende samfunn

 

Analysene til Nefiodow hører med til det som vi betegner som basiskunnskap for en ny generasjon rådgivningstjenester som vokser frem i Europa de kommende ti år. De syv første kapitlene i boken hans danner grunnstammen eller kjernen i TPM. Den siste delen av boken hvor forfatteren kommer med metodiske løsningsforslag er preget av tankegangen til en analytiker og er etter vår oppfatning i for stor grad basert på logikk. Løsningene viser at forfatteren ikke er fortrolig med hvordan mennesker tar beslutninger. Boken danner grunnlaget for utviklingen av langsiktige strategier med TPM.

Lester Carl Thurow (* 7. Mai 1938 in Livingston, Montana) ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler. Er ist Autor mehrerer populärer Fachbücher, die vor allem komplexen Fragen der wirtschaftlichen Entwicklungen in den großen Wirtschaftsräumen wie Amerika, Europa, Japan und China nachgehen.

Thurow studierte Volkswirtschaftslehre am Williams College und Philosophie am Balliol College in Oxford. Anschließend promovierte er 1964 in Wirtschaftswissenschaft an der Harvard University. Er lehrte lange Jahre an der renommierten Sloan School of Management, die dem Bostoner MIT angegliedert ist und amtierte dort auch als Dekan; er wirkte auch als wirtschaftspolitischer Berater mehrerer US-Präsidenten, gilt spätestens seit seinem Bestseller "Die Zukunft des Kapitalismus" als wichtigster Vordenker zukünftiger Globalisierungsstrategien.

Lester Thurow sitzt im Board of Directors (Verwaltungsrat) der Unternehmen Analog Devices, Grupo Casa Autrey, and E-Trade. Daneben arbeitet er als Wirtschaftskolumnist für Publikationen wie den Boston Globe, USA Today, früher auch für die New York Times (als deren Mit-Herausgeber er fungierte) und Newsweek.

Boken The Future of Capitalism, how today’s economic forces shape tomorrow’s world  hører med til den grunnleggende kunnskapen for rådgivning på området lederskap i programmet Dugelig Ledelse. Dette begrunnes med at det blir lettere for deltagere å bli eller finne rollemodeller som tenker helhetlig i et globalt perspektiv.

 

Jeremy Rifkin, president of the Foundation on Economic Trends, is the author of seventeen books on the impact of scientific and technological changes on the economy, the workforce, society, and the environment.  His books have been translated into more than twenty languages and are used in hundreds of universities around the world.  His 1995 book, The End of Work, is an international bestseller that is widely credited with helping shape the current global debate on technology displacement, corporate downsizing and the future of jobs.  His 1998 bestseller, The Biotech Century, addresses the many critical issues accompanying the new era of genetic commerce and is the most widely read book in the world on the biotech revolution.  Mr. Rifkin’s 2000 bestseller, The Age of Access, explores the vast changes occurring in the capitalist system as it makes the transition from geographic markets to e-commerce networks and from industrial to cultural production.  In his 2002 bestseller, The Hydrogen Economy, Rifkin takes us on an eye-opening journey into the next great commercial era in history.  He envisions the dawn of a new economy powered by hydrogen that will fundamentally change the nature of our market, political and social institutions, just as coal and steam power did at the beginning of the industrial age.

I boken The End of Work beskriver Rifkin hvorfor Tyskland ved utnyttelse av alle eksisterende muligheter til rasjonalisering og automatisering, ville hatt 38 prosent arbeidsledighet. Det blir tydelig at dette er målet som de fleste toppledere styrer mot og at de ikke er klar over at det er det de gjør. Boken viser hvilke strategier fremtidens toppledere må utvikle for ikke bli offer for den utviklingen nåtidens toppledere forårsaker. Den hører til den mest grunnleggende lesningen for rådgivere i konseptet Dugelig Ledelse.

 

George Soros was born in Budapest, Hungary on August 12, 1930. He survived the Nazi occupation of Budapest and left communist Hungary in 1947 for England, where he graduated from the London School of Economics (LSE). While a student at LSE, Soros became familiar with the work of the philosopher Karl Popper, who had a profound influence on his thinking and later on his professional and philanthropic activities.

 

The financier. In 1956, Soros moved to the United States, where he began to accumulate a large fortune through an international investment fund he founded and managed. Today he is chairman of Soros Fund Management LLC.

 

The philanthropist. Soros has been active as a philanthropist since 1979, when he began providing funds to help black students attend the University of Cape Town in apartheid South Africa. Today he is chairman of the Open Society Institute (OSI) and the founder of a network of philanthropic organizations that are active in more than 50 countries. Based primarily in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union—but also in Africa, Latin America, Asia, and the United States—these foundations are dedicated to building and maintaining the infrastructure and institutions of an open society. They work closely with OSI to develop and implement a range of programs focusing on civil society, education, media, public health, and human rights as well as social, legal, and economic reform. In recent years, OSI and the Soros foundations network have spent more than $400 million annually to support projects in these and other focus areas. In 1991, Soros founded Central European University, with its primary campus in Budapest.

 

The author and philosopher. Soros is the author of eight books, including The Bubble of America Supremacy: Correcting the Misuse of American Power (PublicAffairs, January 2004); George Soros on Globalization (2002); The Alchemy of Finance (1987); Opening the Soviet System (1990); Underwriting Democracy (1991); Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve (1995); The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered (1998); and Open Society: Reforming Global Capitalism (2000). His articles and essays on politics, society, and economics regularly appear in major newspapers and magazines around the world.

Se også http://www.soros.org/

 

John Kenneth Galbraith is the Paul M. Warburg Professor of Economics Emeritus at Harvard University. He is internationally known for his development of Keynesian and post-Keynesian economics, the economics of the modem large firm, as well as for his writing and his active involvement in American politics.

Professor Galbraith earned his B.S. degree from the University of Toronto (Ontario Agricultural College) in 1931, and an M.S. (1933) and a Ph.D. (1934) from the University of California, and taught at both California and Princeton before coming to Harvard permanently in 1948. He retired in 1975. He has received some forty-five honorary degrees from universities worldwide, including: Harvard University, Oxford University, the University of Paris, Moscow State University, and the University of Toronto.

Professor Galbraith has had a distinguished career in American and international politics. A Democrat, Galbraith served as President John F. Kennedy's ambassador to India from 1961 to 1963. Under President Franklin D. Roosevelt, Galbraith served as the deputy administrator in the Office of Price Administration in the early 1940s, where he organized and administered the wartime system of price controls. He also served as director of the U.S. Strategic Bombing Survey in 1945. For his public service, Galbraith was awarded the Medal of Freedom in 1946.

Professor Galbraith campaigned with Adlai Stevenson in 1952 and 1956, was an economic adviser to Senator John F. Kennedy during the 1960 presidential race and, as chair of Americans for Democratic Action, supported Senator Eugene McCarthy's bid for the presidency, helping to put his name in nomination at the Democratic Convention in 1968. He was an early and continuing opponent of our Vietnam participation.

Professor Galbraith, known for his lucid, persuasive writing style, has published many books and articles. The Affluent Society (1958), for which he won the Tamiment Book Award and the Sidney Hillman Award, challenged the myth of the U.S. economy's reliance on the gross national product for its social stability, positing instead that consumers' taste for luxury goods dictated the economy's focus at the expense of the common welfare. The New Industrial State (1967) and Economics and the Public Purpose (1973) continued the examination of this thesis, to critical and popular acclaim.

Other works that have garnered Professor Galbraith an international audience include American Capitalism (1952), The Great Crash (1955), Economics and the Art of Controversy (1955), The Liberal Hour(1960), The Scotch (1964), a best-selling novel The Triumph (1968), Ambassador's Journal (1969), A China Passage (1973), Money: Whence It Came, Where It Went (1975), The Age of Uncertainty (1977), Almost Everyone's Guide to Economics (1979), The Nature of Mass Poverty (1979), A Life in Our Times (1981), The Voice of the Poor (1983), The Anatomy of Power (1983), A View from the Stands (1986), Economics in Perspective (1987), Capitalism, Communism and Coexistence (with Stanislav Menshikov, 1988), a second novel, A Tenured Professor (1990), The Culture of Contentment (1992), A Journey Through Economic Time (1994) and The Good Society (1996), Letters to Kennedy (1998), and in May 1999, Name-Dropping: From F.D.R. On was published. Galbraith has also written on Indian art, modem urban planning and design, civil rights and American foreign policy. He was an editor of Fortune from 1943 to 1948 and has published in both economic journals and popular periodicals such as The New York Review of Books, The New Yorkerand The New York Times Magazine.

He has been President of the American Economic Association, a Fellow of Trinity College, Cambridge (of which he is now an Honorary Fellow), a Visiting Fellow at All Souls College, Oxford, and an honorary professor at the University of Geneva's Graduate Institute of Advanced International Studies. He is a member of the American Academy of Arts and Sciences and an Honorary Foreign Member of the Academy of Sciences of the former U.S.S.R. and now that of Russia. In 1982 he was elected to the fifty-member American Academy of Arts and Letters for literature, occupying the chair once held by the late Archibald MacLeish. From 1984 to 1987 he was President of the combined American Academy and Institute of Arts and Letters.

Boken The Good Society forteller oss hvordan et samfunn fungerer hvor individets behov faktisk blir brukt som målestokk ved utformingen av politisk og økonomisk ledelse. Han viser dermed hvordan interessekonflikten mellom rike og fattige kan utlignes og det hvordan det kan bygges opp en økonomi med varig økonomisk stabilitet. Han peker på de samme utfordringer som Rifkin og begges mål er å bevare sosialstaten fra sammenbrudd.

 

Økologi

 

På alle fagområder i programmet Dugelig Ledelse er det enkelte spesielt fremgangsrike og anerkjente forskere, forfattere eller ledere som fungerer som rådgivere og leverandører av premissene for ledertreningsprogrammet. På området økologi eller økokapitalisme er det følgende forsker, forfatter og leder som dominerer:

 

Amory B. Lovins, Chief Executive Officer of Rocky Mountain Institute, is a consultant experimental physicist educated at Harvard and Oxford. He has received an Oxford MA (by virtue of being a don), nine honorary doctorates, a MacArthur Fellowship, the Heinz, Lindbergh, Right Livelihood ("Alternative Nobel"), World Technology, and TIME Hero for the Planet awards, the Happold Medal, and the Nissan, Shingo, Mitchell, and Onassis Prizes. His work focuses on transforming the hydrocarbon, automobile, real estate, electricity, water, semiconductor, and several other sectors toward advanced resource productivity. He has briefed eighteen heads of state, held several visiting academic chairs, authored or co-authored twenty-nine books and hundreds of papers, and consulted for scores of industries and governments worldwide. The Wall Street Journal named Mr. Lovins one of thirty-nine people worldwide "most likely to change the course of business in the '90s"; Newsweek has praised him as "one of the Western world's most influential energy thinkers"; and Car magazine ranked him the twenty-second most powerful person in the global automotive industry.  Se også www.rmi.org

 

En av hans mest betydningsfulle bøker er boken “Natural Capitalism” , 1992.

 

Som styremedlem i RIO Management Forum i Luzern, Sveits ble Terje Skriver fortrolig med Friedrich Schmidt-Bleek og hans forskingsarbeid rundt begrepet MIPS. Dette er et sentralt begrep i utviklingen av lønnsomhet i det 21. århundre og det har kontinuerlig voksende betydning.   

 

Friedrich Schmidt-Bleek

Friedrich Schmidt-Bleek – ehemaliger Vizepräsident des renommierten Wuppertal-Institutes – leitet heute sein Faktor 10 Institut in Carnoules/Provence.

Er hat Ende der 80er einen Paradigmenwechsel in der Umwelttheorie beschrieben: nicht mehr Dioxin, Quecksilber und Schwefeldioxid, nicht mehr die Giftigkeit von einzelnen Stoffen steht im Vordergrund, sondern der Naturverbrauch als solcher, die Menge, die schiere Masse, also die Ressourcenfrage. Es geht nicht mehr um Nanogramm, sondern um Megatonnen. Schmidt-Bleek fordert: nur noch ein Zehntel des bisherigen Naturverbrauchs. Allerdings bei gleichem Wohlstand. Für Schmidt-Bleek ist die Wirtschaft letztlich ein „Parasit“ der Natur. Der Mensch bewegt heute bereits deutlich mehr Material auf dem Planeten Erde als die Natur selber. Die Folgen für das komplexe, nichtlineare System der Ökosphäre sind prinzipiell nicht vorherzusagen. Daraus resultiert die Forderung nach einer drastischen Dematerialisierung: so wenig wie möglich in die Natur eingreifen – als Vorsorgeprinzip.

Das theoretische Werkzeug: Schmidt-Bleeks Messlatte, die man an sämtliche Produkte anlegen kann, heißt: MIPS = Material-Input Pro Service-Einheit. Keine absolut genaue, aber eine durchaus richtungssichere Methode. Sie soll Klarheit in die ökologische Diskussion bringen.

Die Leitlinie: von der Durchfluss- zur Systemerhaltungs-Wirtschaft, die ihre Naturressourcen wesentlich intelligenter, also effektiver nutzt. Die um einen Faktor 10 dematerialisiert ist, die nur zehn Prozent der Energie und der Rohstoffe braucht, um die selben Dienstleistungen und Werte zu schaffen.
Se også: http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/schmidt-bleek_mips_konzept_971.htm

 

Øystein Dahle har vært premissgiver, rådgiver og samarbeidspartner de siste 3 årene ved utviklingen av våre konsepter for lederskap. Gjennom undertegnede tilfører han konseptet Dugelig Ledelse en velutviklet og anerkjent forståelse for bærekraftig utvikling:

Øystein Dahle is working part-time at CICERO as a coordinator of Climate Forum.

Education: Graduate civil engineer, the Norwegian Institute of Technology, chemical engineering 1961

Work Experience: Esso Norge (and other Esso/Exxon companies) 1963-1995. Including: Two years in New York, supply planning; Two years in Latin America, head of operations, ARUBA refinery; Two years refinery manager Esso refinery, Slagentangen: Three years, director of strategic planning, public relations, and human resources; Ten years, senior executive vice president for the divisions of refining, import/export, shipping activities, distribution, and marketing.

Current positions

  • Chairman, Worldwatch Instititute, Norden Vice Chairman
  • Worldwatch Institute, Washington/worldwide Chairman
  • Forum for Systemdebatt, Chairman
  • The Norwegian Mountain Touring Association Board member
  • The Research Council of Norway, environment and development division, Board member
  • GRID Arendal, Board member
  • The Foundation for Nature Research and Cultural Heritage Research CICERO, Senior Adviser

Øystein Dahle har sammen med Guttorm Fløistad (doktorgrad i filosofi og professor i idehistorie) skrevet boken Visjoner for Norge. Den sammenfatter de viktigste økologiske, filosofiske og etiske prinsipper i et bilde av hvordan Norge kunne utviklet seg hvis mennesker hadde vært dyktigere til å samarbeide, til å lytte respektfullt til hverandre og til å anerkjenne andres dyktighet.

Innholdet i boken er basiskunnskap for kompetanseformidlere i programmet ”Dugelig Ledelse”. Det er spesielt viktig der hvor politikere deltar i programmet.

Samarbeidet med Øystein Dahle gir muligheter til global markedsføring av konseptet Dugelig Ledelse etter at utviklingen har nådd det tiltenkte og tilfredsstillende nivå.

Frederic Vester. Terje Skriver var rådgiver I et miljøprosjekt i Vorarlberg i Østerrike sammen med bl. a. Frederich Vester. Flere av bøkene til Vester ble brukt som grunnlagsmateriale i prosjektet.

Die Kunst, vernetzt zu denken; Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität. Bericht an den Club of Rome. Crashtest Mobilität; Die Zukunft des Verkehrs - Fakten, Strategien, Lösungen. Denken, Lernen, Vergessen; Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn und wann läßt es uns im Stich? Phänomen Streß; Wo liegt sein Ursprung, warum ist er lebenswichtig, wodurch ist er entartet?

Born on November 23rd,1925. Died on November 2nd, 2003.

Studies of chemistry at the universities of Mainz and Paris, Ph.D. at Hamburg. 1955 -57 post doctoral fellow at the Medical School of Yale University, New Haven, Connecticut. 1958-66 research assistent and lecturer for biochemistry and radio-chemistry at the Universität des Saarlandes, Saarbrücken. 1966–70 research fellow at the Max-Planck-Institut für Eiweiss– und Lederforschung, München. 1969 habilitation in biochemistry on cancerostatic proteins.

1970 founding of the private Studiengruppe für Biologie und Umwelt Frederic Vester GmbH (Studygroup for Biology and Environment Ltd.) whose director he was until his death. Governmental and business consultant in biocybernetical strategies in various public and private sectors. From 1982 to 1989 full professor for "Interdependence of Technical and Social Change" at the Universität der Bundeswehr, München. 1989–1991 professor for Applied Economics at the Hochschule St. Gallen, Switzerland. Honoray doctorate in economis from the same University. He was member of several scientific assicaiations and boards of governmental and private institutions as well as member of the Club of Rome.

Se også www.frederic-vester.de

 

Filosofi / etikk

John Rawls, Since it appeared in 1971, John Rawls's A Theory of Justice has become a classic.

Rawls aims to express an essential part of the common core of the democratic tradition--justice as fairness--and to provide an alternative to utilitarianism, which had dominated the Anglo-Saxon tradition of political thought since the nineteenth century. Rawls substitutes the ideal of the social contract as a more satisfactory account of the basic rights and liberties of citizens as free and equal persons. "Each person," writes Rawls, "possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override." Advancing the ideas of Rousseau, Kant, Emerson, and Lincoln, Rawls's theory is as powerful today as it was when first published.

 

John Hancock, In The Ethical Investor John Hancock shows that ethical funds are not just investments to ease your conscience, but actually a way to make money and make a difference without making a sacrifice. In fact he proves that the performance of ethical funds matches and in some cases exceeds that of general investment funds. Furthermore, as the fastest-growing segment in the investment sector, ethical funds are clearly a phenomenon that is catching on in the UK.

The book examines a variety of ethical concerns and their long-term importance. Hancock argues that if we do not adopt an ethical approach "we may be securing our excessive comfort today by pillaging the very staples of life from future generations." Sounds heavy? Yes, but the overriding message is simple, "there is nothing wrong with profit as long as it is decently obtained." And he shows that by doing some relatively basic groundwork, anyone can become an ethical investor. Hancock assists in this process by including an excellent table to help you to prioritise your concerns. Having established these, you can match your ethical profile to the appropriate investment fund. The task of the fund managers is not so straightforward. He shows that they often face dilemmas; deciding which companies fit the ethical bill can be tricky.

The extremely well-structured and logical approach of the book makes it an ideal starting-point for those who are keen to invest in a socially accountable manner. With a comprehensive directory of ethical fund managers and financial advisers, you can get ethically investing straight away! --Neelam Dongha

Se også http://www.csreurope.org/publications/page3363/

 

 

Støttelitteratur:

 

The Ethical Investor by John Hancock

 

Zivilisiert den Kapitalismus, Grenzen der Freiheit av Marion Gräfin Dönhoff

 

 

 

Helse og stress

Hans Selye, CC, M.D., Ph.D., D.Sc. is internationally acknowledged as "the father of the stress field" and, as such, a Canadian resource to the world. Since publishing the first scientific paper to identify and define "stress" in 1936, Dr. Selye wrote more than 1700 scholarly papers and 39 books on the subject. At the time of his death in late 1982, his work had been cited in more than 362,000 scientific papers, and in countless popular magazine stories, in most major languages and in all countries worldwide. He is still by far the world's most frequently cited author on stress topics.

Dr. Selye held three earned doctorates (M.D., Ph.D., D.Sc.) plus 43 honourary doctorates. He was an elected member of several dozen of the world's most recognized medical and scientific associations.

Dr. Selye gained enduring international respect not only for his scientific innovations, but equally for his commitment to sharing the practical benefits of his work with everyday people. Two of his books, "The Stress of Life" and "Stress Without Distress" were unequalled bestsellers (the latter in 17 languages). His collaborative research with Dr. Richard Earle, resulted in his two final contributions "Stress and the Workplace" and "Your Vitality Quotient".

 

En grunnleggende bok for alle rådgivere og trenere er er Stress without Distress.

 

Dr. John Diamond har forfattet en rekke bøker om hvordan stress påvirker menneskers energi og hvordan denne påvirkningen kan måles. To bøker som vi anser som viktigst er:

Life Energy: Using the Meridians to Unlock the Hidden Power of Your Emotions and Your Body Doesn't Lie.

Innholdet I bøkene beskrives som følger:

 

This ground breaking material focuses on the psychological aspects of Life Energy. Learn how to assess the level of your Life Energy and determine the specific psychological factors which are interfering with its activation and expression. Here for the first time is a comprehensive explanation of our positive and negative emotions and how they specifically affect us mentally and physically. A complete study of the meridians and the emotions.

 

John Diamond, graduated from Sydney University Medical School in 1957 and was awarded his Diploma in Psychological Medicine in 1962. He is a Fellow of the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatry, a Foundation Member of the Royal College of Psychiatrists (UK), and is a Fellow and past President of the International Academy of Preventive Medicine in the U.S.

Dr. Diamond has held numerous senior clinical and university teaching appointments in clinical psychiatry, basic sciences and the humanities. He is a widely respected lecturer and seminar leader and is a best-selling author.

In his 40 years of practice in medicine, psychiatry, complementary medicine and holistic healing, Dr. Diamond has increasingly recognized that there is within us a great healing force, Life Energy, which Hippocrates called the vis medicatrix naturae, the healing power of nature.

With his increasing involvement with this concept, his research has led him to concentrate on the enhancement of the sufferers Life Energy so as to actuate his own innate Healing Power.

As a Holistic Consultant, Dr. Diamond is concerned with all aspects of the totality of the sufferer, the interrelatedness and interdependence of the inseparable triune of Body, Mind and Spirit, how they relate and how all must be involved in every Healing process.

He has, for many years, also used Creativity to help sufferers, regarding it as an essential and major component of healing, and has founded The Institute for Music and Health and The Arts-Health Institute to train those interested in learning how to use the arts as a therapeutic modality.

In his teaching, writing, lectures and private practice he draws on insights from all of his experience to provide guidelines for holistic living. His approach combines the idealistic and the practical, supplying tools each individual can use in all aspects of life, both professional and personal.

Kinesiologi, representerer et raskt voksende fagområde innen behandling av psykisk og energetisk betingede lidelser eller funksjonsforstyrrelser. Under følgende webadresser finnes utførlig informasjon: http://www.icak.com/ og http://www.touch4health.com/

Når det oppstår følelses- og tankekonsepter som forstyrrer menneskers normale funksjon, oppstår det over tid følbare, synlige og usynlige symptomer.  Godt kjennskap til kinesiologi er derfor en forutsetning for å forstå kroppsspråk i sin fulle bredde. Det finnes utallige titler til dette temaet i internett, men vi fremhever følgende forfattere: Carla Hannaford, Charles T. Krebs, Paul E. Dennison, John F. Thie.

 

 


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement