Historien forteller om muligheter så store at de er vanskelige å foretstille seg... Minimer

Bakgrunn

Fremragende ledelse ble beskrevet for 3000 år siden på omtrent samme måte som den blir beskrevet idag. Erfaringsverdier tilsier at det med flere tusen års praktisk trening antagelig er berettiget å si at  mindre enn 5 prosent av alle ledere behersker fremragende ledelse. Det er antagelig ingen fag i verden hvor gapet mellom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter er så stort som innen faget ledelse. De som er i stand til å oppnå et gjennombrudd på dette området har her en fantastisk mulighet til å utvikle en ny form for Leadership for Hire.

Når det oppstår store ting som for eksempel utvikling av store hotelkjeder, kan det like gjerne være en kombinasjon av gunstige omstendigheter og andre egenskaper enn evnen til å lede. Det kan være en velutviklet forståelse for behov i markedet eller et sterkt begjær etter penger og makt. I andre tilfeller er det trangen til å utforske det ukjente. Den fører ofte til å nye oppdagelser, som suges opp av markedet med stor kraft. Fremragende ledelse derimot er å få mennesker til å gå et sted de ikke hadde tenkt seg, få dem til å bli der og å produserer fremragende resultater der.

Fremragende ledelse praktiseres ikke av en person alene, men av et team sammensatt av mest mulig forkjellige ledere. Det fremragende får virkning gjennom evnen til å samordne sterke og forskjellige meninger. Gjennombruddet ligger i å oppnå like høy lederkompetanse hos alle og å få disse til å fungere som et fremragende team (nederst på siden)  samtidig som de samarbeider om realiseringen av ting som ved første gangs betraktning virker håpløst krevende.

Et slikt gjennombrudd tillater etablering av absolutt unike posisjoner og muligheter for teamet. Viktigste forutsetning for å lykkes er kvalifisert metodisk ledelse av teamutviklingen og at teamet etterpå også kan lede metodisk. Metode for begge deler begynte vi utviklingen av i 1983. Den kalles idag Tipping Point Methodology (TPM). I samme periode har vi gjennom oppdrag i forkjellige konsern i de fleste land i Europa trent på praktisk bruk av TPM. Les her om faktorene som gjør TPM unik.

Det blir i løpet av høsten 2008 synlig hvorfor TPM både overordnet og i alle detaljer tilsvarer betydningsfulle erkjennelser fra historiens mest kjente tenkere og praktikere. TPM er identisk med prinsipper som har forblitt uforandret i flere tusen år. Skrittene som tas frem til et Tipping Point er i stor grad basert på forskningen til Malcolm Gladwell beskrevet i boken Tipping Point. Historiske Tipping Points finner du her.

 


Praktisk erfaring bekrefter mulighetene til en nye type team. Minimer

Utviklingen av Leadership for Hire er en "veien blir til mens vi går"-prosess. Det innebærer ikke at målet for prosessen er ukjent. Det innebærer kun at antall åpenbare sammenhenger mellom det som gjøres idag og måloppnåelsen er relativt begrenset.

Ideen om utviklingen at en ny type lederteam har oppstått som en følge av erfaringene vi har høstet med trening av konsernledelser i Norge og Europa i løpet av de siste ti årene. De er som følger:

Tilnærmet full utnyttelse av Tipping Point kunnskapen som eksisterer idag krever et samspill i konsernledelsen som sjeldent eller aldri eksisterer andre steder enn i tankene til de mest ubegrensede  medlemmene i toppledelsen. Den naturlige årsaken til dette er at Tipping Point forståelsen har utviklet seg i løpet av de siste årene og at kunnskapen om Tipping Point ikke formidles på treningsseminarer eller skoler for ledere.

Årsaken til at vi vil utvikle et team som dekker alle fagområder for ledelse av et konsern, er at få eller ingen eiere ser hvilke utfordringer det er forbundet med å gi eksisterende toppledelse tipping point kompetanse før forandringsprosessene innledes i praksis. De eiere som krever sensasjonelle resultater forventer en "learning by doing-prosess", uten å vite at det sjeldent eller aldri kan føre til full utnyttelse av tipping point kunnskapen.

Tilnærmet full utnyttelse krever et team som i et velutviklet samspill bruker en fungerende blanding av press og sug. Teamet er både krevende og forståelsesfullt på en måte som begrenser utvikling av motstand. Teamet forhindrer i tillegg at toppledelsen forøvrig fungerer som en flaskehals i utviklingen. Evnen til å gjøre dette må være utviklet før det gjøres noen fysiske forandringer i konsernet.

Før teamet trekker seg ut av konsernet, gjør det seg selv overflødig gjennom utvikling av toppledelsen. Utviklingen er en kombinasjon av trening og utskiftninger av ledere der hvor det er tvingende nødvendig å gjøre det.

 


RadEditor2 Minimer

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement