Hvorfor teamet tas i bruk Minimer

Teamet blir ønsket av følgende konkrete årsaker

Et lederteam som behersker Tipping Point Methodology (TPM) er et heterogent team som på vesentlig kortere tid enn det som hittil har vært mulig, kan skape de mest lønnsomme og vekstkraftige organisasjoner i verden. Teamet utvikler organisasjoner med en virkning på samfunnet som i et hvert henseende og i hvilket som helst perspektiv er etisk. Vi som har utviklet TPM tar ansvaret for at teamet blir i stand til å oppnå de resultater som antydes her.

Teamet kan leies inn som supplerende eller ny ledelse i konsern hvor eierne ønsker ny og vesentlig mye sterkere utvikling enn hittil. Teamet utvikler kun selskap som levere produkter eller tjenester med Tipping-Point forutsetninger.

Hvert selskap som teamet utvikler skal oppnå minst 5 ganger raskere verdistigning enn nærmeste konkurrent (som ikke bruker TPM). Dette tilsvarer utviklinen til Good to Great-selskapene beskrevet av Collins i boken From Good to Great.

Teamet finansieres gjennom honorarer og eierandeler i selskapene teamet utvikler.

 

 

 

 


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement