Individuell utvikling Minimer

Klikk her og se vår 3 minutter introvideo om utvikling av relasjoner og deg selv


Det som for en leder er det samme som et høyere fjell enn Mount Everest ville vært for en alpinist

Lat som om Formel 1 ikke eksisterer. Grand Prix kjøres med trimmede gatebiler. Helt til du snur bilsporten på hodet ved plutselig å dukke opp med et Formel 1-team og en Formel 1-bil. Ditt teknologi- og kompetansefortrinn gjør at du dominerer sporten i årtier. Dette er en analogi til det vi presenterer for deg i teksten som følger.

Du ser at nettverk, handlekraft, talegaver eller omgivelsenes mangel på kompetanse forhindrer at de fleste topplederes inkompetanse eller mangel på etikk blir synlig for omgivelsene. Du gjennomskuer det når toppledere ofrer virksomheters langsiktige overlevelsesevne på alteret til kortsiktige gevinster.  Når du lytter til en toppleders fremtidsvyer, hører du det i løpet av minutter hvis vedkommende hverken har strategier eller konkrete planer – bare ambisjoner. I årsberetninger ser du det som mangler og det som blir brukt til å dekke over manglene. Du foretrekker åpenhet og ærlighet uansett hva prisen måtte bli. Du er innen ledelse en Formel 1 pilot – selv om du kanskje mest føler teksten over og ikke kan beskrive tilstandene fullt så entydig.

Vi har utviklet Tipping Point Methodology (TPM) som teorien bak og metoden for utvikling og drifting av et Formel 1 team innen ledelse. Metodologien er en sammensmelting av mange av de viktigste erkjennelsene til de meste kjente filosofer, tenkere og praktikere de siste 3000 årene. Utviklingen av TPM ble påbegynt i 1983. De viktigste metodelementene er beskrevet på denne websiden. Det du finner på websiden, kombinert med dine erfaringer, bestemmer om du kan forestille deg selv som et medlem i et Formel 1 team på området lederskap.

Klikk her hvis du i dette aner en mulighet til å finne ditt livs utfordring

 

Med vennlig hilsen

 

Mia og Terje Skriver

 

 

Gruppeutvikling Minimer

Klikk her og se i løpet av 3 minutter et sammendrag av det som skjer ved utviklingen av team og samhold i en ideell utvikling i større virksomheter. Den viser hva som skjer med mennesker når de beveger seg mot et tipping point i felles yteevne.


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement