Leadershipteamenes fremtidige kompetanse- og ansvarsområder Minimer

 

Fagområder

Teammedlemmene skal dekke forskjellige fagområder godt nok til å kunne vurdere de ansattes innsats på fagområdet. De skal ikke selv praktisere fag mer enn maksimalt 20 prosent av arbeidstiden. De skal helst bruke 90 prosent av tiden til å praktisere ledelse.

Vi vil med teamene dekke følgende ansvars- og kompetanseområder:

 

  1. Økonomi
  2. HR, utdanning, trening, psykologi, helse
  3. MIPS (Material Input per Serviceytelse), win-win-win-strategier
  4. Ledelse generelt
  5. Rekruttering og derekruttering
  6. Markedsføring, markedsutvikling, trendforskning
  7. Innovasjon, F&U

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement