Mål og strategi, modul 1: Slik oppstår en beslutning

  Forskjellige forskere har brukt mesteparten av det tyvende århundre på å utforske menneskers beslutningsprosesser. I 1991 presenterte hjerneforskeren Benjamin Libet sin sensasjonelle konklusjon på 20 års forskning i et medisinsk fagtidsskrift: Mennesket tar beslutninger ubevisst og med gjennomsnittlig 0,5 sekunders forsinkelse blir det seg bevisst bslutningen det allerede har tatt. Vi tar våre beslutninger med andre ord utenfor bevissthetens rekkevidde. Andre forskere har i samme periode funnet ut av vi ca. 95 prosent av tiden i våken tilstand automatisk gjennomfører disse beslutningene - noen ganger etter heftige og forgjeves protester fra bevissthetens side.

Dette er forskningsresultater, som forklarer hvorfor noen mennesker kan få andre mennesker til å gjøre hva som helst - både på godt og vondt. I Tipping Point Methodology er disse forskningsresultatene gjort anvendelige for ledere i form av enkle verktøy, som presenteres i tabellen nedenfor.

Vidoene og artiklene i programmet nedenfor, får du tilgang til etter at du har kjøpt et medlemsskap. Klikk her...


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det
Du vil utvikle evnen til å få andre mennesker til å overbevise seg selv om at du har rett - der hvor du faktisk har rett. Du vil utvikle evnen til å gripe inn i beslutningsprosesser og å påvirke disse i avgjørende grad.
Video:  Ny dimensjon innflytelse....viser med to eksempler hvordan de fleste TROR at mennesker tar beslutninger og hvordan de FAKTISK tar beslutninger. Det ligger små, men avgjørende forskjeller i dette, som overrasker de fleste. Den som behersker innholdet i denne korte videoen, kan oppnå en ny dimensjon innflytelse.
Se videoen minst fem ganger og merk deg spesielt oppsummeringen videoen avsluttes med. Finn en person du kjenner godt og som i lengre tid har vegret seg mot en av dine meninger eller hensikter. Gjør slik videoen anbefaler, helt til du har oppnådd tydelige fremskritt. Skriv hva du har oppnådd slik at du kan sammenligne med resultater du oppnår senere og med andre mennesker.
Video: Ubevisste beslutninger  ...gir deg et grunnlag som du trenger på alle nivåer i din karriere og det er nyttig i alle livssituasjoner hvor det tas avgjørelser. Den viser grunnlaget for utvikling av egen livskvalitet og er helt grunnleggende ved utvikling av endringsledelse.  Samme fremgangsmåte som videoen ovenfor...
Du vil oppnå at andre mennesker i vesentlig større grad kommer deg imøte og at de gjør det med glede.   Video: Joharis vindu  ....viser hva vi automatisk velger bort i livet - og hva vi ville tjent på å ikke gjøre akkurat det. Videoen gjør det lettere for oss å ta avgjørelser, som fører til at vi blir bedre likt og oppnår mer.
Se videoen og formuler spørsmål om hvordan andre oppfatter deg. Still spørsmålene til de menneskene som kjenner deg best - men helst ikke til nære venner. Venner har som regel vanskeligere for å oppdage uheldige sider ved deg som du burde være klar over.
 
Artikkel
: Finn din personlige driver...forteller hvordan du kan finne frem til det som får deg til å ta avgjørelser som bringer deg fremover i livet.
Det du leser i denne artikkelen bidrar til selvtillit. Hvordan du best bruker og utvikler det du oppdager, kan du lese om i modulen Tenk større
 

 
 
 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement