Modul 4: Evne og vilje


På denne siden ser du videoer og artikler som viser hvordan du går frem får å
bli i stand til å nå høyere mål.

Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil er litt tilfreds og litt utilfreds. Du vil være meget tilfreds hele tiden.

Du vil ha en tydelig og klar følelse av at du gjør noe meningsfylt som du kan glede deg over hver eneste dag.

Du vil forandre mange ting i livet ditt til det bedre.


 
 
 
Video:
Blå linje eller utvikling av eget ambisjonsnivå  ...viser hvordan hendelser i vår barndom bestemmer våre beslutninger i resten av livet. Du får et tydelig bilde av hvorfor du setter deg akkurat de målene du gjør
Se videoen og tegn din personlige blå linje på utvikling i livet ditt som er målbar. Det kan f.eks. være inntekt, sparing, resultat, utdannelse, nettverk osv. La linjen repsresentere det du opplever som realistisk. Legg tegningen til side og ikke se på den igjen før du kan sammenligne med en ny tegning som du lager etter at du har arbeidet med innholdet på denne websiden i noen måneder eller år. Da kan du se hvordan din overbevisning om hva du kan oppnå har forandret seg.
Video
Underbevissthet og blå linje - treningsvideo for våre samarbeidspartnere. Kan brukes av alle...

Video:
Utvikling av livskvalitet ...viser hvordan du kan utvikle hvilken som helst livskvalitet - forutsatt at du virkelig vil det
Hvis du ikke i utgangspunktet har viljen til å overvinne din egen motstand mot forandring til det bedre, kan du bruke det denne videoen viser som et verktøy for å eliminere indre motstand.
Lag en fotomontasje av drømmesituasjonen i livet ditt. heng den opp flest mulig steder i hjemmer ditt og skriv følgende setning under: Dette fortjener jeg
Video:
Styring av kroppspråk...viser hva vi må gjøre hvis kroppsspråket vårt skal forbedre seg vesentlig. Kroppsspråket utgjør >70% av din overbevisningskraft. Det kan forbedre din evne til å få med deg andre mennesker tilsvarende sterkt.
Få andre til å fortelle hvordan de tolker kroppsspråket ditt i dagligdagse situasjoner som involverer følelser - skriftlig. Følg opp videoinnholdet og be om samme beskrivelse etter noen måneder. Følg opp videoen og se hvordan kroppsspråket til mennesker rundt deg forandrer seg. Hvis kroppsspråket ikke har forandret seg hos deg selv og andre bør du arbeide mer med modul 1 og 2. IKKE prøv på å forandre eget kroppsspråk bevisst. Det virker aldri troverdig.
Artikkel:
Forskning hjernens evne til å påvirke kroppen...forteller hvor bestemmende hjernen er for vår evne til å holde oss friske både psykisk og fysisk.

Les artikkelen grundig og let etter tilsvarende artikler på Google. Konsentrer deg om artikler som virker godt dokumentert. Jo flere slike for deg troverdige artikler du leser, desto lettere får du for å ta hensyn til følelser hos deg selv og andre. Det følelsene er med på trenger du i liten eller ingen grad overvinnelse (vilje) til å gjennomføre. Det ser ut som om du er blitt mer viljesterk, mens du i vireligheten bare har forstått mer av hvordan mennesker fungerer.
Artikkel:
Balanse høyre og venstre hjernehalvdel ...forteller hvorfor vår indre balanse er absolutt bestemmende for hvilken livskvalitet vi klarer å etablere for oss selv og andre.

Sett deg et ekstremt høyt og spennende mål. Les deretter om hvordan dine to hjernehalvdeler påvirker din evne til måloppnåelse på forskjellige måter.
Sammenlign det du leser med det du opplever. Gjør det hver gang du opplever konflikter helt til du kan forklare de fleste konflikter med de to hjernehalvdelenes forskjellige syn på hvordan verden fungerer.
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement