Modul 2: Trygg i stress


På denne siden ser du alle videoer og artikler som hjelper deg med å utvikle egen og andres trygghet.

Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil unngå å føle ubehagelig stress når du behandle vanlige vanskelige temaer mennesker i mellom. Du vil virke oppmuntrende og betryggende.

Du vil styrke din egen evne til å motta kritikk og du vil kunne behandle kritikkverdige forhold hos andre uten å oppleve det som en belastning du føler for å utsette.

Du vil føle deg mer vel når du tenker over din egen betydning i forskjellige sammenhenger i livet.


 
 
 
Video:
Maslow ....viser hvordan vi kan oppdage vår egen og andres grad av trygghet. Dette er en basisvideo for alle nivåer læring/trening på denne websiden. Innholdet i videoen danner skillet mellom det å lykkes og det å ikke lykkes i forandringsprosesser som involverer mennesker - endringsledelse, teambygging, målutvikling eller generell forbedring av egen og andres livskvalitet osv.
Mål din egen reaksjon i situasjoner hvor andre i utgangspunktet er uenige med deg.
Eksempel og analogi: En annen forteller deg at en grønn vegg er rød. Reagerer du med å si at den er grønn, eller reagerer du med å spørre om hva som får den andre til å si at den er rød? Hvis du gjør du gjør det første vil du bli forstått for du prøver på å forstå, gjør du det andre, vil du forstå før du forventer å blir forstått.

Bruk det som passer best for deg i modulene 1-6 helt til du i alle vanlige stress-situasjoner klarer å holde deg i det gule feltet i Maslowpyramiden.
Artikkel:
Sammenligning "forbilder" og "folk flest"....relativerer menneskers betydning. Den viser at folk flest er mye bedre for samfunnet og familien enn mange av våre anerkjente forbilder. Den gjør det enklere å motstå hersketeknikker og den bidrar til å styrke egen selvtillit.
Les artikkelen grundig og tenk på innholdet når du ser vedtatte rollemodeller opptre i media. Tenk over hvem som virkelig er beundringsverdig og hvorfor du mener det.
Artikkel:
Forskning effekten av forventninger...forteller at forventninger er mye mer bestemmende enn vi tror. Den forklarer hvorfor vi ofte får det vi forventer.
Tenk over hvordan du reagerer i følgende situasjon: En person du har stor respekt for sier til deg med alvor i ansiktet: "Jeg har noe jeg må snakke med deg om."
Hvis du da blir nervøs og ikke glad, har du sannsynligvis negative forventninger. Tenk derfor også over om du oftere misforstår i negativ retning enn i positiv retning. Les deretter artikkelen om igjen og tenk over de sannsynlige konsekvensene av din måte å reagere på.
Artikkel:
VI tenker det om  oss selv som vi har fått høre oftest. Enkelt treningsprogram for utvikling av mer selvtillit - og dermed større tanker om hva du kan få til.
Bruk programmet som artikkelen beskriver ved alle tenkelige anledninger. Bruk det som skjermsparer på din PC, heng det opp på gule lapper på steder du ser ofte i løpet av dagen. Si programmet til deg selv i speilet så ofte som mulig, bruk det etter at du har lagt deg om kvelden og til du faller i søvn.

 
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement