På de tre bildene på denne siden finner du 22 moduler for en utvikling fra vitebegjærlig student til de aller mest krevende stillinger som leder av bedrifter eller nettverk.

Modulene kan brukes hver for seg eller som et sammenhengende system for oppnåelse av krevende overordnede mål. Hold markøren over modulen du vil se på. Klikk på modulen hvis du vil studere innholdet. Modulene inneholder videoer og artikler, hvordan de brukes og hva du oppnår .

Bildet er fra vår 4 min. introvideo om selvledelse.  Se video

Handlingsplan til personlig suksess

Personlig suksess er et resultat av personlig vekst. Det finnes fire grunnleggende strategier for personlig vekst.

  1. Du møter et problem og flykter fra det, omgår det eller fornekter at det eksisterer. Det gir ingen eller minimal personlig vekst.
  2. Du møter et problem og bestemmer deg for å takle det. Den personlige veksten tilsvarer det antall problemer du møter. Veksten er tilfeldig.
  3. Du går systematisk gjennom de syv punktene i bildet over ved hjelp av innholdet på Site map. Den personlige veksten styres av behovet for å vokse og er påfallende for omgivelsene.
  4. Du setter et mål for hvilken personlig kvalitet, hvilken posisjon eller hvilken virkning du vil oppnå før du starter opp for alvor. Den personlige veksten er styrt av behovet for å nå et konkret og ufordrende mål. Det er den aller raskeste og mest virkningsfulle formen for personlig vekst. Det er veien for de aller mest målbevisste, den er krevende og den virker litt merkelig eller unaturlig for mange. Den beskrives nøyaktig her 

Bildet er fra vår 4 minutter introvideo om utviklingen av posisjonen som markedsleder.
Se video

 

Bildet er fra vår 4 min. introvideo om markedsledelse.  Se video

Strategi = krigslist

Klikk her og se hvordan de syv modulene i bildet over overføres til en måltabell, dvs. hvordan innholdet blir overført til et strategidokument og en handlingsplan. Hvis du ser vår video om måltabeller først, blir det enkelt å forstå hvorfor handlingsplanen du kommer til kan føre til gjennombrudd.Bildet er fra vår 4 minutter introvideo om oppnåelse av vendepunktet hvor prosesser utvikler sin egen dynamikk og automatisk tiltar i styrke. Se video


 

Bildet er fra vår 4 min. introvideo om Tipping Point ledelse.  Se videoModulene 15 - 22 er de mest krevende modulene i hele programmet. Fremgangsmåten med dette programmet utvikles av brukeren sammen med våre rådgivere. Innholdet for gjennomføring uten rådgiverbistand er under utvikling. Modulene er relevante  ved følgende hensikter:
  1. Ved behov for utvikling av kulturer med kraft til å vokse av seg selv
  2. Ved initiering av hjelpe- eller utviklingsprogrammer som i hovedsak baseres på frivillighet.
  3. Ved utvikling av trender på områder som miljø og helse.
  4. Ved utvikling av konsern med de største vekstambisjoner.
  5. Ved ledelse av nettverk hvor nettverksledelsen ikke har bestemmende myndighet
 
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement