Modul 10: Forankring av virksomheters mål


På denne siden vises en fremgangsmåte for forankring av mål på måter som fører til at målene faktisk blir realisert


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil oppnå at de høye målene du har definert for virksomheten faktisk blir realisert.

Du vil samtidig oppnå at realiseringen styrker samhold, loyalitet, innsatsvilje og kompetansenivå.

Du vil utvikle en harmonisk og verdiforankret vinnerkultur.


 
 
 
Video:
Gjør umulig til mulig - profesjonell muliggjøring...viser hvordan utviklingen av utfordrende mål, samtidig fører til at målene blir forankret i virksomheten. 

Denne videoen er laget for å sikre at høye mål aldri utløser resignasjon. Den er laget for å oppnå at motarbeidende blir til medarbeidende, dvs. at energien som ligger i motstand blir brukt å nå målene raskere.
Denne videoen har du ikke bruk for hvis målene ikke er så høye at de utløser motstand. Det innebærer samtidig at du ikke utnytter humankapitalen du har i virksomheten. Begynn derfor ved behov med å løfte målene slik at ikke mer enn en femtedel av dine medarbeidere oppfatter målene som realistiske.

Følg deretter anvisningene i videoen.

Artikkel: Ja, men...er et utbredt svar. Det er egentlig et høflig nei. Det er et symptom på utrygghet i organisasjonen   Artikkelen er en forenklet versjon av videoen ovenfor. Artikkelen kan benyttes som bakgrunnsstoff til videoen. Den viser dialogen mellom to parter uten bruk av noen form for hjelpemidler. 
Artikkel:
Flate organisasjoner ...viser hvordan effektiv forankring av virkelig utfordrende mål sjeldent er mulig for ledere som har ansvaret for utviklingen til mer enn 10-15 ansatte
Mål kan ikke betraktes som forankret før du ser at de styrer medarbeideres handlinger og danner grunnlaget for deres meninger. Gjenta målene på forskjellige måter i månedlige medarbeidersamtaler angående sammenhengen mellom personlige mål og bedriftens mål. Bruk samtalene til å forbedre forholdet mellom "gaver" og "opp-gaver". Gjennomfør nødvendige korrigeringer. Bruk i denne sammenhengen videoen i linjen ovenfor.
Artikkel
Bruk egen webside til forankring av mål...artikkelen viser hvordan du oppnår to effekter samtidig: Forankring av utfordrende mål og markedets oppmerksomhet på en måte som med sikkerhet utløser mersalg og sunn vekst. Artikkelen viser hvordan du bruker markedet til å mangedoble effekten av anerkjennelsen dine ledere gir dine medarbeidere.
Foreta følgende vurderinger av egen webside:
  1. I hvilken grad forteller websiden at ledelsen er genuint opptatt av de ansatte, dvs. bedriftens ansikt mot kundene?
  2. Viser websiden en ledelse som tar forpliktende ansvar for kvalitet?
  3. Viser websiden forpliktende og konkretisert samfunnsansvar og at ledelsen praktiserer verdiforankret ledelse?
  4. Viser websiden at ledelsen handler langsiktig?
Bruk artikkelen til å få ideer i forbindelse med disse og andre temaer. 
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement