Modul 12: Trygge organisasjoner


På denne siden ser


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du har erkjent at det er trygghet som utløser læring og vekst krevende markeder.

Derfor vil du ha en trygg organisasjon. Den skal være så trygg at medarbeidere har følgende vane i situasjoner med uenighet:

De velger å forstå hva andre mener før de selv forventer å bli forstått.

Det er en organisasjon som alltid gir kundene en følelse av å bli sett, forstått og respektert.

 
 
 
 
Video:
Maslow...denne videoen brukes i alle situasjoner hvor det kreves en ledelse som løfter seg over konflikter og er istand til å se på hvilken måte alle har rett.

Video
Superservice...viser hvorfor trygghet er en kritisk suksessfaktor for selskap som vil realisere mål som markedsledelse. Videoen viser hvordan mennesker kan ledes eller trenes for å raskest mulig bli i stand til å yte fremragende service. Den viser hvordan motstand og misnøye forsvinner som dugg for solen

Bruk video Læring eller kontroll? til å finne en leder som faktisk praktiserer trygg ledelse. Be vedkommende om å omsette videoen superservice (på denne linjen) i praksis.
Artikkel:
Hvor mange organisasjoner er trygge?...Artikkelen er skremmende oppklarende for de fleste som tror at de befinner seg i en trygg organisasjon - enten som leder eller ansatt. Den gir samtidig klare signaler om hva som kan gjøres for å forbedre arbeidsmiljøet betraktelig i nesten alle virksomheter. Innholdet er essensielt for kulturbyggere, HR-medarbeidere og ledere generelt.
La alle ledere lære innholdet i artikkelen og gjennomfør eventuelt en workshop hvor målet er å avdekke felst mulige tegn på utrygg ledelse i organisasjonen. Alle deltagere bør se video Maslow før gjennomføringen av samlingen.
Artikkel:
Medarbeidersamtalen...inneholder alle temaene og spørsmålene som gjør en medarbeidersamtale profesjonell - forutsatt at den gjennomføres av en leder som er minst like trygg som medarbeideren
Undersøk hvor mange medarbeidere virksomheten har mistet i løpet av de siste årene på grunn forsømmelser i forbindelse med temaene i artikkelen.
Gjennomfør medarbeidersamtaler i samsvar med artikkelen og etabler muligheter til å måle effekten disse samtalene har.
Artikkel:
Metodisk handling - definisjon....Utviklingen av tilstrekkelig trygghet i organisasjonen bør gjennomføres metodisk. Artikkelen forklarer hva det innebærer
Bruken av innholdet er under utvikling

 
   
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement