Modul 13: Forankring av personlige mål


Forankring av personlige mål innenfor eller utenfor rammen av det bedriftens mål
krever vesentlig mer av virksomheten enn bare forankring av virksomehtens mål. Denne modulen viser hvorfor det er både nødvendig og lønnsomt. 
Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


For deg selv:

Du vil oppnå at alt du gjør er bidrag til at du når dine mål og at du kommer raskere fremover enn hittil.

Du vil lære å si nei til ting som ikke bringer deg nærmere målet du vil nå.

For virksomheten:

Du vil unngå uventede og uønskede oppsigelser.

Du vil oppnå at bedriften blir kjent for bidragene den yter til mennesker personlige vekst og karriereutvikling.

Du vil oppnå størst mulig avkastning på virksomhetens humankapital.


 
 
 
Video:
Utvikling av livskvalitet ...viser hvordan du kan utvikle hvilken som helst livskvalitet - forutsatt at du virkelig vil det. Den viser også deler av forankringsprosessen.


Artikkel:
Kompetanse kommer og går...artikkelen forteller hvordan virksomheten kan få den største avkastningen på investeringer i menneskers vilje til å lære og vokse. Den viser hvordan ledere kan bidra til at medarbeidere forankrer egne mål på en måte som fører til personlig vekst - en vekst som kommer virksomheten til gode.

La alle med personalansvar, hvor oppsigelser og nyansettelser koster virksomheten mer enn kr. 100.000,- pr gang, gjøre seg fortrolig med innholdet i artikkelen. Kontroller at den følges opp i praksis.
Artikkel
Forankringsteknikker....forteller om hvilke fysiske hjelpemidler du kan bruke for å forankre mål.

 
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement