Modul 14: Kontinuerlig forbedring


Denne modulen er under utvikling. Du ser i tabellen hva den kommer til å inneholde.


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil oppnå gjennomsnittlig
30 anvendte forbedringsforslag
pr. ansatt pr. år

 
 
 
Video:
Små og store innovasjoner....hvilke forslagskasser renner over og hvilken gjør det ikke.

Artikkel:
KAIZEN, verdens beste prosesser for kontinuerlig forbedring

Artikkel
Egendynamikk i forbedringsarbeidet
 
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement