Text/HTML Minimer

Modul 15: Tipping Point mål


Denne modulen viser utviklingen av mål INGEN ser realiserbarheten av før de er bearbeidet i flere dager eller uker. Det er mål som vi oppdager fordi noe og noen gir oss et bilde av en stor og nødvendig forandring.


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det
 


Du vil lede utbredelsen av et konsept, en ide eller et produkt frem til et Tipping Point.

Du vil se at utbredelsen får sitt eget liv og at det ikke lenger er nødvendig å putte ressurser inn i utbredelsen.

Du vil se at markedet overtar all nødvendig markedsføring uten noen kostnader for virksomheten du leder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video:
Introvideo Tipping Point....viser på fire minutter hvilke skritt som fører til et tipping point. Forutsetning for gjennomføring av disse skrittene er at ledelsen først behersker modulene 1-12
Lær skrittene utenat og les forskningsrapporten "Tipping Point" av Malcolm Gladwell. Se  hvordan innholdet i vidoen innebærer en stystematisering av innholdet i boken. Noter alle resultatene som Tipping Point har ført til i boken. Sammenlign disse resultatene med det du selv har definert som mål (målt i prosent)
Artikkel: Tipping Point - eksemplene som viser at det er mulig...eksemplene gir ikke inntrykk av systematikk i oppnåelsen av tipping point. De fleste vil derfor mene at oppnåelsen av et Tipping Point er et resultat av tilfeldigheter. Denne kvalifiserte antagelsen reduserer sannsynligheten for at noen setter seg som bevisst mål å nå et Tipping Point - noe som igjen opprettholder antagelsen om at punktet oppstår som et resultat av hell og tilfeldigheter.

For å kunne nå Tipping Points systematisk og dermed på kortere tid og med større virkning enn det eksemplene viser, har vi utviklet Tipping Point Methodology (TPM). Metoden er basert på de erkjennelsene som har vist seg å fungere best innen alle psykologiske hovedretninger. Metoden er dermed eklektisk. Les mer...
Alle bedriftene i boken Good to Great har nådd et Tipping Point. Dette til tross for relativt usystematisk fremgangsmåte. Hvis du tviler på mulighetene til å oppnå et planmessig Tipping Point/kopiere utviklingen i disse bedriftene, kan du sammenligne fremgangsmåten i boken med vår introvideo og fordypningene gjennom hver enkelt modul.

Det tar noen dager å gjøre det, men det kan være de best betalte timene og de personlig mest berikende timene i ditt liv.
Artikkel:
Åpent brev til styreleder eller eier...viser prinsippene som har ført til at de beste selskapen i verden nådde deres tipping point. Artikkelen viser også hvordan disse prinsippene kan brukes i praksis ved hjelp av videoene og artiklene du finner på denne websiden. Artikkelen forklarer hvorfor den som på kompetent måte vil kopiere fremragende selskap, kan gjøre kopien bedre enn orginalen.
For besluttsomme styreledere som ikke lukker øynene for at det finnes mennesker som er mye dyktigere enn dem selv og som er interessert i å lære.

Av hvem?

Av verdens desidert mest vellykkede bedrifterledere. Gjør det de gjør og som vises i tabellen i siste del av artikkelen.
Artikkel
Basisinnovasjoner er konjunkturskapere...artikkelen omhandler  innovasjoner som tar i bruk knipper av gamle og nye innovasjoner. Den ultimate utfordringen for ledere industriklynger eller store konsern.

Artikkel:
Forvandling av makt til innflytelse...forteller om den viktigste personlige årsaken til at noen ledere har en innflytelse som tillater realisering av ekstreme mål

Artikkel:
Breakthrough Management - eller ri på bølgen...viser hvordan noen virksomheter satser nytt før det gamle begynner å miste oppslutning
 
Artikkel:
CSR som spydspiss i strategiutvikling... forteller hvorfor kravene i vår tid fremtvinger CSR 
 
Video:
Her kommer vår introvideo for deltagelse i Lederforumet (se menyen øverst på siden......
 
Video:
Motstand som drivkraft....Tipping Point ledere omdanner aktiv motstand til aktiv medvirkning i store grupper. De bruker gruppedynamikk målrettet.
 
 
Video:
Tipping Point ledelse ...på tre minutter ser du hva som menes med å få mennesker til å gå følelsesmessig i takt. De får en enorm følelse av styrke 
 
   
   
   
   
   


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement