Text/HTML Minimer

Modul 16: Superteam - ny dimensjon


På denne siden ser


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det
Du vil oppnå at den gruppen du selv er en del av eller den gruppen du har ansvaret for setter seg mål ingen andre før har klart å realisere - og du vil være sikker på at teamet faktisk når målene.

Du vil på området ledelse operere med team som fungerer med samme sikkerhet som små spesialenheter i militære sammenhenger.
 


 
 
 
 
 
 
Artikkel:
Spesialenheten ...forteller om resultatet av drill i utvikling av team som skal bruke Tipping Point Methodology (TPM)
 
Artikkel:
Åpent brev til styreleder eller hovedaksjonær...gir et bilde av hva som kreves for å drive CEO og lederteamet rundt CEO til fremragende resultater gjennom bruk av TPM. Den viser hvordan et større antall ledere kan kopiere ledelsene til de få som faktisk fortjener tittelen Verdens Beste Ledere
Ikke nøy deg med å kjøpe bøkene Built to last og Good to Great til CEO med ønske om god lesning. Det er lite sannsynlig at det resulterer i mer en lesning.

Gjør følgende: Velg fra ovennevnte bøker ut et selskap som kan sammenlignes med selskapet du har ansvaret for. Krev en plan for tilsvarende utvikling av toppledelsen i selskapet ditt. Bruk modul 9 og vår video Gjør umulig til mulig - profesjonell muliggjøring
til å behandle protestene.
Video:
Fra kompetanse til innovasjon   Videoen viser hvorfor de fleste medarbeidere har langt mer kunnskap enn den de bruker. Videoen viser hvilken handling som får medarbeidere til å bruke alt kunnskapen de har og hvorfor dette fører til sterkt økt innovasjon.


Artikkel:
Lederen - hvor god er han eller hun?...viser gjennom sammenligning av atferden til forskjellige ledere hvilke ledere som kan bidra virkningsfullt til Tipping Point.


Artikkel
Lederutvelgelse etter Tipping Point metoden...forteller hvordan lederes evne til å lære brukes som grunnlag for utvelgelse av ledere og Tipping Point teammedlemmer.


Artikkel:
Handlingskvalitet 1: trangen til å utforske det ukjente....er den drivkraften som i størst grad har bidratt til å formet samfunnet. Den kjennetegner virkelig fremragende team.


Artikkel:
Definisjon på fremragende ledelse....den skaper fremragende og uslåelige team. Den bruker psykologiske mekanismer systematisk og er summen av tre kjente forfatteres erkjennelser

 
Artikkel:
Level 6 leadership - info...viser enkelt og kortfattet kombinasjonen av grunnprinsippene innen ledelse i Europa og Asia. Innføringen sette toppledelse i uvant og nyttig perspektiv med interessante linker

 
   
 
Artikkel:
Nettverksledelse, nettverk - for og imot...er en innledning i nettverksledelse og beskriver kritiske suksessfaktorer. Det blir tilføyd ytterligere innhold og videoer i løpet av 2009
 
   
   

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement