Text/HTML Minimer

Modul 19: Sensasjonell utvikling


Denne modulen er under utvikling. Informasjonen som hører til modulen foreligger i andre formater som krever personlig oppfølging. Kontakt oss ved interesse.

Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil skape en utvikling som media og markedet opplever som sensasjonell.

Uviklingen skal finne sted på et område som vekker varig oppmerksomhet og sikrer medias interesse over flere år

 
 
 

Artikkel:
De antatt beste posisjonene i det 21. århundre....viser årsakene til at noe bransjer har vesentlig større utviklingspotensial enn andre. Artikkelen avdekker en global og hittil ubenyttet vekstreserve i størrelsesorden 20.000 Mrd. US Dollar/år (2009: artikkelen forlenges til å gjelde alle vekstområder)
Se hvilke tjenester eller produkter du har i din portefølje som tilsvarer disse vektsområdene. Undersøk hvilke muligheter du har til å bevege deg inn i disse områdene.
Artikkel
Vekstmaskinen MIPS og teppeprodusenten Interface Inc....viser et eksempel på en virksomhet som er blitt kjent i hele verden på grunn av en beslutning om å skape en sensasjonell utvikling på området forbruk av råvarer og energi. Bedriften økte omsetning og resultat henholdsvis 100% og 300% i løpet av 4 år.
Følg opp linkene som leder til websiden til Interface inc.

Du finner dyktige rådgivere på dette området med disse linkene:
http://www.factor10-institute.org/index.html
og
http://www.wupperinst.org/en/home/index.html

 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement