Text/HTML Minimer

Modul 20: Kommunikasjon med markedet og media


Modulen er under utvikling og vil bli supplert med flere artikler i løpet av 2009


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det

Du vil redusere betalt markedsføring til å trykke virksomhetens kontaktinformasjon på brevpapir, de ansattes visittkort og virksomhetens eiendeler.

Du vil oppnå at media konkurrerer om å gi den beste fremstillingen av det som skjer i virksomheten du leder.
 
 
Artikkel:
Mediafanger...Bruk av media er et skritt i retning et Tipping Point. Sensasjoner i forbindelse med utviklingen av virksomheten fører til redaksjonell omtale, som bidrar til sug i markedet. Virksomheten oppnår en emosjonell merverdi, som får interessen for virksomheten til å vokse automatisk.I hvilke sammenhenger media engasjerer seg kan du lese i Tipping Point av Malcolm Gladwell
Artikkel:


Artikkel


 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement