Text/HTML Minimer

Modul 21: Kontinuerlig forbedring


Modulen er under utvikling


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil oppnå at innovasjonskraften som er bygget gjennom de foregående modulene i dette programmet, blir brukt med maksimalt fokus på virksomhetens TURMATiserte kort- og langsiktige mål
 
 
 
Video:Artikkel:


Artikkel


 

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement