Modul 6: Profesjonell giver


På denne siden ser du videoer og artikler som forteller deg hvordan du blir til en profesjonell giver


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil lære å gi andre akkurat det de trenger for å yte maksimalt i utviklingen av egen arbeidssituasjon og livskvalitet

Du vil gi dem det som fører til at det du har ansvaret for utvikler seg på best tenkelig måte.
 
 
 
Video:
Restaurantdrift og gjester...er en video om service og hvordan kunder reagerer på service. Den viser hvordan en servitør og en gjest tenker og føler, dvs. reagerer bevisst og ubevisst i løpet av et restaurantbesøk.
Denne videoen dreier seg om restaurantdrift. Den har åpenbare paralleller til andre bransjer. Det dreier seg om å forutse kundens behov. Kundens behov signaliseres ofte gjennom kroppspråket før kunden sier noe.
Artikkel:
Sammendrag Carnegie ...forteller om grunnregler for omgang med andre mennesker, som er blitt brukt med stor suksess av mange titalls millioner mennesker.

Artikkel
Unikt valg....Konseptet du har begynt å arbeide med kan du få stor nytte av resten av livet. Les om hvorfor i denne artikkelen.

Artikkel
Profesjonell coaching ...forteller om feedbacksløyfer, dvs. grunnlaget for coaching og hvordan en virkningsfull coaching bør bygges opp. Artikkelen er basert på forskningen til psykologen Hermann Ebbinghaus.


 
     
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement