Modul 7: Relasjons- og teambygger


På denne siden ser du alle videoer og artikler som viser hvordan du utvikler velfungerende team


Det du vil oppnå Videoer og artikler
Slik gjør du det
 
 
 
 
 
 
Video:
Maslow ....brukes i denne modulen i tillegg til i modul Trygg i stress. Denne bruken av Maslow er bare mulig når du selv befinner deg i det gule feltet av pyramiden.
Se videoen ofte og test innholdet i praksis med mennesker rundt deg. Test på følgende måte:
  1. Velg en konfliktsituasjon mellom deg og en annen person som du hittil ikke har klart å løse.
  2. Bruk video-innholdet til å finne ut av hvor den andre parten befinner seg i utviklingshierarkiet.
  3. Gjør det som videoen anbefaler helt til vedkommende gir uttrykk for et ønske om å ville forstå konflikten.
  4. Få den andre til å se ditt synspunkt ved å stille spørsmål. Forstå den andres synspunkt ved å stille spørsmål.
Involver gjerne flere "gule" i prosessen og se videoen sammen med dem.
Video:  Tipping Point team .... er en fortsettelse av videoen Maslow i linjen over. Den viser forskjellene på heterogene og homogene team. Den viser hvordan teamledere eller teamutviklere kan dra nytte av disse forskjellene. Videoen viser betingelsene for teamutvikling på flere kvalitetsnivåer.
Se videoen sammen med teamet. Stopp videoen ved alle uttalelser som er av betydning for teamet. Beskriv i fellesskap sammenhengen mellom eget team og det som vises i videoen. Beskriv i fellesskap tiltak for utvikling eller forandring. Sørg for at øvelsen koordineres av en leder som har evnen til å oppfatte det riktige i alle ytringer fra teammedlemmene. Krev at prosessen foregår i det gule feltet i vidoenn Maslow.
Video:
Han vil - hun vil ikke - eller omvendt....viser hvordan vi ved å gi andre vår tillit kan oppnå mye mer enn ved å kreve ting av andre.
Mennesker som har problemer med å oppnå enighet og som vil ta på seg ansvar for at enighet oppstår, kan se videoen sammen. Stopp videoen for hver hendelse i videoen og snakk om hendelsen, til det er sikkert at den er oppfattet likt av alle og at alle har sammenlignet hendelsen med egen konfliktsituasjon.
Video:
3 minutter om evnen til å gjennomføre...viser hvilke faktorer som MÅ ivaretas ved utvikling av fremragende team.
Se videoen sammen med partene i konflikter som oppstår på grunn av uenighet om hvordan et mål skal realiseres. Ønsket forandring oppnår du ved å bruke modulene 1-6.
Artikkel:
Teamutvikling....viser forskjellen på vanlige team og velfungerende team. Neste trinn som teamutvikler er utviklingen av superteam. Det vises i modul 16
Lær tabellen som viser forskjellene slik at du kan tegne den opp for andre uten bruk av notater. Det gjør at du kan reagere riktig i praksis. Modul 3 om å tenke større synliggjør forskjellen på velfungerende team og superteam ytterligere.
Artikkel:
.....viser bruken av C.G. Jung's typetest i forbindelse med utvikling av team
Klikk her for å lese hvordan du kan bruke den med støtte fra en av våre rådgivere

La alle teammedlemmer gjennomføre typetesten. Gå igjennom alle testene i plenum og la hvert teammedlem komme med synspunkter på hvorfor anerkjennelse og beskrivelser av fallgruber og utviklingspotensial stemmer overens med egen oppfatning av egen personlighet
     

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement