Modul 8: Tillitsvekkende toppledelse


Denne siden inneholder artikler og videoer som viser hvordan en toppledelse er virkelig tillitsvekkende og hvordan graden av tillit måles


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil at toppledelsen skal ha de ansattes uforbeholdne tillit.

Du krever at alle ledere oppdager grunner til berettiget kritikk fra øvrige ansattes side.

Du vil kunne fremsette høye krav og at de ansatte har så stor berettiget respekt for ledelsen, at de ansatte velger å forstå hvorfor kravene er berettiget.

Du vil unngå at de ansatte bruker berettigede grunner til kritikk av ledelsen som en unskyldning for ikke å akseptere høye krav


 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Video:
Topplederansvar ved kursskifte...viser hvem som løper foran ved et kursskifte i en virksomhet. Den viser hvem som løper etter og hvorfor de gjør det og hva de oppnår. Videoen viser hvilke krefter som virker drivende ved et kursskifte og som toppledelsen bør legge vekt på å utvikle og frigjøre. Du får på syv minutter et tydelig inntrykk av hva de aller beste lederne i historien har lykkes med....og at der er mulig å kopiere utviklingen.
Velg et forretningsområde med for høye forprosjektkostnader og for få avsluttede salg. Sett et mål som åpenbart er et LANGT og definitivt UTFORDRENDE skritt fremover. Velg de beste medarbeiderne på området, la disse bruke modul 9 til å finne ut av hvordan de når målet. Gi dem støtten de trenger og ikke gi deg før målet er nådd. Sørg for at alle andre er informert om prosessen.
Bruk video Maslow og Superservice til å dempe "støyen" som oppstår i prosessen.
Video:
Ny dimensjon innflytelse gjennom bruk av ubevisste beslutninger...Innholdet er helt grunnleggende for ledere som vil få meedarbeidere og andre til å omsette behagelige OG ubehagelige beslutninger med samme iver. Den forklarer hvorfor det kan øves innflytelse som er både sterk og umerkelig på samme tid.  Videoen viser hva som skjer i hjernen - skritt for skritt - når mennesker tar beslutninger.
Se videoen minst fem ganger. Velg deretteren person som vegrer seg mot å gjennomføre en oppgave. Motstanden kommer tilsyne gjennom høylydte eller aggressive motargumenter, som gir deg et inntrykk av at vedkommende drives av et sterkt markeringsbehov. Form oppgaven på nytt. Denne gangen slik at vedkommende får dekket markeringsbehovet i større grad ved å gjennomføre enn ved ikke å gjennomføre oppgaven. Ikke utsett vedkommende for tidspress og observer hvordan han/hun begynner å lete etter argumenter som taler for gjennomføring. Klassiske eksempler er opinionsledere (fagforeningsledere) som er mer opptatt av kampen enn av resultatet.

Sammenlign videoen med det du ser i filmer som viser hvordan pedagoger på virkningsfull måte behandler problembarn som terroriserer deres familier.
Video:
Maslow...er igjen grunnleggende. Uten "gul" ledelse er oppnåelse av posisjonen som markedsleder en tilfeldighet og endringsledelse umulig eller meget kostbar. Innholdet i denne videoen danner grunnmuren for de fleste øvrige videoer på denne websiden. 
 
Video:
Læring eller kontroll?  ...viser årsakene til at pressede ledere ofte oppnår det motsatter av de har til hensikt. De anstrenger seg maksimalt for å oppnå dårligere resultater - og de færreste finner ut av at det faktisk er det som skjer. Videoen viser  på 10 minutter hvorfor krisetider skiller klinten fra hveten hva lederkvaliteter angår. 
Bruk vår feedbacksløyfe for å finne ut av i hvilken grad du ifølge dine medarbeidere befinner deg i lærings- eller kontrollmodus (neste linje).
Artikkel: Slik måler du hvor tillitsvekkende du er...viser hvordan du kan lage en feedbacksløyfe som måler hvor god du er på en skala fra 1-10. Artikkelen forklarer hva nådeløs ærlighet er i praksis i forbindelse med ledermøter, kommunikasjon, informasjon og ledersamlinger.  Bruk veiledning i artikkelen. Hvis du krever at alle leder i ledergruppen bruker feedbacksløyfer bestående av medarbeidere fra alle nivåer lederne er i kontakt med, unngår du ubehagelige overraskelser i forbindelse med arbeidsmiljøet.
Artikkel:
Testprogram for ledere...viser hvordan en respektert leder kan øke egen virkning i påfallende grad gjennom ca. 6 timers investering i en liten del av læringsprogrammet  på denne websiden - modul 12.
Testprogrammet er hensiktsmessig for å bygge opp tillit til at mennesker er mer kalkulerbare enn det de fleste ledere antar. Virkningen som oppnås gjennom testprogrammet gjør det mer interessant og enklere å oppnå de ansattes uforbeholdne tillit.
Artikkel:
Betydningen av følsomhet...er et velkjent og akseptert tema. Artikkelen forteller om hvorfor det er av helt avgjørende betydning å kunne føle (ikke høre) hva som foregår i virksomheten. Det bedrer omstillingsevnen og reduserer sykefravær. 
Les artikkelen og gjør det til en vane å  lytte mer til det medarbeidere føler enn det de sier. Modulene 1-7 forteller tydelig nok at det er det medarbeidere føler som bestemmer resultatene - ikke det de sier.
Artikkel:
Hersketeknikker....er så utbredt at mange faller for fristelsen til å bruke dem. De blir akseptert fordi så få mennesker vet hva som er ledelse uten bruk av hersketeknikker. Artikkelen viser hva kulturbyggere og HR-ansvarlige bør ha som første prioritet. 
Hvis du har en leder i ledergruppen som misbruker egen makt gjennom hersketeknikker, kommer medarbeidere til å tenke at toppledelsen er for bruk av hersketeknikker, dvs. maktmisbruk. Det hjelper lite at du selv aldri bruker hersketekninkker. Bruk feedbacksløyfer til å eliminere hersketeknikker i organisasjonen. 
Artikkel
Nådeløs ærlighet - kritisk suksessfaktor i fremragende virksomheter (tabell)....det er en utbredt erkjennelse og de fleste sier at de praktiserer den. Det er som regel langt fra sannheten. Se symptomene som viser om det er tilfelle eller ikke (tabell).
Les artikkelen grundig og få dine kritikere til å vurdere om det praktiseres nådeløs ærlighet i din organisasjon
Artikkel:
Strategier som alltid vinner...viser at du kan bli temabestemmende og retningsgivende uten å ha bestemmende myndighet. Artikkelen er grunnleggende for all strategiutvikling og ved målarbeid. Den viser hvordan du beveger deg utenfor andres komfort- eller flytsone. 
Denne bruker du som f. eks. CEO til å få ubegrenset tillit fra styrets side - eller som avdelingsdirektør til å få ubegrenset tillit fra CEO's side. Konkretiser dine forestillinger langs de to aksene i grafikken og oppdag hvordan du får bekreftelser på at du har tenkt lengre og klarere enn andre. Du bør i utgangspunktet velge et målbart høyere mål enn målet til menneskene hvis uforbeholdne tillit du ønsker deg.
Artikkel: Jeg har rett og du tar feil....er en uttalelse som er fremmed for en virkelig tillitsvekkende toppledelse. Artikkelen er en konsentrert veiledning for hvordan du skaper effektiv kommunikasjon og reduserer konflikter mellom medarbeidere. Den viser hvordan du omdanner motstand til drivkraft ved å gjøre medarbeidere avhengig av hverandre.  Bruk artikkelen Strategier som alltid vinner til å få mennesker som mener å ha patent på virkeligheten til å tenke seg om og til å vise respekt for andres synspunkter 
Artikkel: Tradisjonelle lederfeil i krevende markeder ...beskriver  årsak og virkning når ledere ikke takler presset som oppstår i vanskelige tider og utvikler destruktiv ledelse.   Du har en leder i ledergruppen din som gjør tradisjonelle lederfeil. Gå gjennom denne artikkelen sammen med lederen og krev at vedkommende etablerer en feedbacksløyfe som også leser artikkelen og som får anledning til å gi anonyme tilbakemeldninger. Dette utløser i første omgang en "ta-seg-sammen-effekt" som gjerne holder i et par måneder. Gjenta deretter øvelsen med feedbacksløyfen og tilby deretter ledere et krevende coachingprogram.
Artikkel: For store utfordringer? ....viser hva topplederen kan gjøre hvis han føler at det å løfte målene ytterligere, skaper betydelige og uønskede stressbelastninger. Innholdet i artikkelen er like relevant i de tilfeller hvor topplederen ikke har nødvendig tillit ved allerede eksisterende mål.  Følg anvisningene i artikkelen.
   
   
     

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement