Modul 9: Målutvikling


På denne siden finner du det du trenger for å formulere mål som oppfyller alle forutsetninger for faktisk å bli realisert.

Denne modulen kan også brukes med konsulenthjelp og betydelig løft i eget strategiarbeid som formål. Les mer....

Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil ha mål- og strategidokumenter som faktisk blir realisert.

Du vil ha levende strategier, dvs. strategier som virker bestemmende for de ansattes handlinger gjennom hele strategiperioden.

Du vil ha mål som er kontrollerbare og som utløser læring i hele strategiperioden.


 
 
 
 
 
 
 
 
Video:
TURMAT Startup...viser hvordan ledere kan overføre tradisjonelle strategidokumenter til TURMAT-konseptet og hvilke forbedringer de oppnår ved å gjøre det. Som eksempel brukes et offisielt strategidokument fra Storebrand forsikring, som viser hvordan konsernet vil bli ledende i Norden.
Sammenlign dine egen strategidokumenter med Storebrand-strategien vi har analysert i denne videoen.
Erfaringsverdier tilsier at du bare har konkretisert ca. 10 % av de faktorene som er bestemmende for hvordan virksomheten kommer til å utvikle seg de nærmeste årene.
Anstreng deg for å oppdage hvorfor strategidokumentene dine er elendige - ikke det motsatte.

Video: TURMATisering av mål...viser hvorfor TURMATkonseptet gir et konkurransefortrinn som er bare få virksomheter klarer å etablere. Det er i mange tilfeller nok til å sikre varig markedsledelse. Videoen er av avgjørende betydning for virksomheter som vil etablere de sterkeste posisjonene i markedet dvs. utvikle evnen til å fortrenge konkurrenter. 
Be ledere om å TURMATisere målene de har og hvilke vaner de vil etablere eller hvilken handling de vil gjennomføre for å nå målene. Følg nøye med på det de sier faktisk blir gjort. Hvis det ikke blir gjort kan du gå ut ifra at det er andre og sannsynligvis ubevisste mål som dominerer. Be ledere som ikke gjør det de sier om å formulere personlige mål i virksomheten. La HR-ansvarlige bruke modul 11 til å støtte hver enkelt leders utvikling av personlige mål. Sørg for at det oppstår så stor overensstemmelse mellom personlige mål og bedriftens mål at planlagt handling faktisk blir gjennomført.
VideoPraktisk bruk av måltabellen... Videoen viser riktig og feil i en detaljert veiledning med mange eksempler
Følg veiledningen i videoen. Krev av alle resultatansvarlige at de studerer alle videoer og artikler i denne modulen og at de TURMATiserer alle hensikter før de innleder realiseringsprosessen. Det fører antagelig til at du reduserer prosess-, produkt- og utnyttelsestap med > 30%.
Artikkel:
TURMAT - de seks bokstavene og deres betydning. ...artikkelen gjør det enklere å oppnå enighet om mål er bearbeidet riktig eller ikke.
Kontroller alle mål i virksomheten du leder mot innholdet i denne artikkelen. Sett en logikkstyrt og en følelsesstyrt leder på oppgaven og avkrev enstemmige vurderinger av kvaliteten på målene.
Artikkel:
Når tallene stuper...viser TURMATprogrammet som effektivt kriseverktøy. Du ser i en kort oversikt enkle årsaker til at de aller fleste ledere bruker den ene hånden til å redusere kriser, mens de uten å vite det forsterker krisen med den andre hånden
Særlig i krisesituasjoner er det viktig at alle med resultatansvar lærer innholdet i denne artikkelen godt nok til å kunne foredra innholdet for andre (uten notater). Formål: unngå avgjørelser som ikke er gjennomtenkt, oppnå at alles kompetanse blir utfordret til det ytterste, oppnå at virkningen av all handling er kontrollerbar før det endelige resultatet foreligger.
Artikkel:
Strategiutvikling for profesjonelle... viser utvikling av strategier som konkurrerer med strategiene til de aller beste i markedet. Dette er en påstand og hvis du ser video TURMAT Startup får du et tydelig inntrykk av hvor berettiget påstanden er 
 
Artikkel:
Finn den røde tråden i livet - tenketrening eller brain gym...viser hva som foregår i hjernen når  diffuse og visjonære forestillinger om markedsledelse (eller noe enda bedre) forvandler seg til konkrete planer 
 
   
   
   
   


Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement