Vidoer og artikler på området mål og strategi vises i 6 moduler



 
1  Slik oppstår en beslutning. Innholdet i modulen er grunnleggende for alt mål- og ledelsesarbeid. Den viser hvorfor vi ofte blir styrt av uønskede følelseskonsepter og at disse må korrigeres, hvis vi vil oppnå bedre resultater. Videoen viser at det er avgjørende for ledere å få medarbeideres underbevissthet "på parti", hvis de vil få medarbeidere til å foreta en forandring. Les mer...  
2  Virkningen mål har på hjernen: Modulen viser hvorfor noen mål frigjør passiv/taus kunnskap og andre ikke gjøre det. Den gir en beskrivelse av aktivitetsmål, posisjonsmål og virkningsmål og hvilke av disse som i størst grad bidrar til måloppnåelse. Les mer... 
3   Sammenhengen mellom personlige mål og virksomheters vekst og utvikling blir åpenbar i denne modulen. Ledere som skaper overensstemmelse mellom medarbeideres bevisste og ubevisste mål, utvikler en konkurransekraft som setter selskapet istand til å fortrenge konkurrenter. Les mer...
 4 SMART-mål og TURMAT-mål: Denne modulen er den viktigste modulen for alle ledere. Den inneholder tabeller og videoer som viser graden av målklarhet, som er bestemmende for menneskers tankeklarhet. Profesjonell bruk av innholdet fører til mål som forskjellige mennesker oppfatter likt og alle deltar engasjert i realiseringen av. Det fører til drastiske reduksjoner av konflikter, misforståelser og dermed også møteaktiviteter. Les mer...  
5  Vinnerstrategier: Modulen viser de strategiske elementene i handlingen til ledere som har tatt riktige valg og fått all nødvendig oppslutning rundt disse valgene. Innholdet vises på en måte som gjør det enkelt å gjennomføre samme type handling i egne prosjekter. Les mer...
6  Programmer fra barndommen hindrer oss i å sette oss vesentlig høyere mål enn det vi hittil har hatt for vane å gjøre. Modulen viser hvorfor vi ofte beskriver fullt ut mulige ting som umulige. Den viser hvordan vi kan forandre de av våre egne overbevisninger, som vi selv og andre taper på. Les mer... 
   
     


 
 
 
 
 
 
 
 






 


   
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement