Organisasjon og ledelse, modul 6: Verdier


 
Verdier oppgis ofte relatert til behandling av mennesker, toleranse, samfunnsansvar, overholdelse av etiske retningslinjer osv. Dette er et typisk uttrykk for verdiene som skal være bestemmende for utviklingen av et selskap:
"Vi er modige, ærlige, lyttende, grensesprengende og toleranse i all vår fremferd. Vi benytter alle muligheter til å bevare miljøet og skåne vårt forbruk av ressurser."

Siden ingen av disse uttalelsene er målbare, er det heller ingen som kan kontrollere om disse verdiene faktisk etterleves. Artiklene på denne siden bidrar til bedre valg av verdier og større tydelighet i formuleringen av verdier.

Artiklene i programmet nedenfor, får du tilgang til etter at du har kjøpt et medlemsskap. Klikk her...


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det
Evnen til å graden av uttalte verdier og praktiserte verdier
Artikkel: Så du tror at du er en leder som har etikken på plass? ...inneholder en tabell som gjør det enkelt å teste din evne til å lede på en etisk riktig måte
Vurder deg selv på bakgrunn av innholdet i artikkelen. Be en nær medarbeider om å gjøre det samme. Bruk innholdet i modulen mål og strategi til å formulere målbare mål for verdier og holdninger
Evnen til å overvinne all motstand gjennom bruk av respekt og vennlighet.
Artikkel: Praktiserte verdier i en lang tidshorisont og et stort perspektiv ...viser i korte trekk et globalt perspektiv og en global forretningsmulighet profesjonelle ledere benytter. Artikkelen viser historiens sterkeste markedssignal i konsentrert form.
Undersøk om du har grensesprengende mål for produktivitetsøkning på områdene menneskelige og materielle ressurser og energi.
Skal du øke markedsandeler og volum minst 20% uten å ansette flere mennesker og uten å øke fåvare og energikostnader mer enn 10%?Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement