Videoer og artikler Organisasjon og ledelse for oppnåelse av tipping point resultater.

Selskapets organisasjon og ledelse utvikles gjennom en organisasjonsstruktur og effektive lederteam, verdier, ledelsesprinsipper, kompetanseutvikling, bedriftskultur, etiske grunnregler, incentiver og målesystemer. Disse temaene utvikles ved bruk av de seks modulene på denne siden.
Før du begynner på disse, er det viktig å være fortrolig med hvordan mennesker tar beslutninger. Modulen om beslutningsprosesser viser det du trenger å vite om automatikken i menneskers atferd, for å  oppnå forbløffende virkninger med de seks modulene nedenfor. 


1  Anseelse og autoritet: Modulen viser hvordan du forbedrer disse faktorene gjennom måling og korrigering av egen lederstil, utvikling av personlige hensikter og tilsvarende utstråling. Målrettet bruk av modulen vil føre til at du utvikler tale- og væremåter, som gjør at medarbeidere automatisk prøver på å forstå hvorfor du har rett i det du sier - og at de uttaler eventuelle innvendinger. Les mer... 
2  Kompetanseutvikling er den mest omfattende modulen på websiden: Modulen viser selvledelse, coaching og trening som forbedrer vår evne til å tenke og å oppnå større yteevne, identifikasjon og frigjøring av personlig potensial. Det teoretiske innholdet begrenser seg til det som er absolutt nødvendig for å trene opp evnene til å omsette ny og eksisterende kunnskap i praksis.  Les mer... 
3
Teamutvikling for realisering av krevende til ekstremt krevende mål. Modulen viser hvilke konkrete krav som stilles til medlemmer av heterogene og homogene team. Teamenes begrensninger og muligheter blir tydelige. Vanlige floskler om teamplayer og samarbeidsevner blir satt i et nytt og praktisk lys. Modulen viser betydningen og praktisk bruk av typetester. Den viser med dette også de viktigste faktorene ved rekruttering av ledere. Les mer...
4  Metodiske ledelsesstrategier for ambisiøse kursskifter, fusjoner og snuoperasjoner. Modulen viser metodisk omdannelse av motstand til medvirkning, profesjonell muliggjøring på måter som ledere med lang erfaring opplever som en innlysende riktig og vesentlig forbedring av kjente og mer intuitive ledelsesstrategier. Les mer...
5  Kommunikasjon for utvikling av trygghet, selvtillit og motivasjon internt. Forankring av mål.  Kommunikasjon med partnere, markedet og samfunnet. Modulen er like anvendelig i privatlivet som i arbeidslivet og de fleste brukere erfarer betydelige forbedringer i egen livskvalitet. Les mer...
6  Verdier: Etikk og moral gjøres til de mest lønnsomhetsfremkallende faktorer. Modulen viser hvorfor kontrollerbare krav til verdier fremtvinger måter å tenke på, som har det høyeste lønnsomhetspotensialet vi kan forestille oss. Les mer...  
     

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement