På denne siden ser du alle videoer og artikler som hjelper deg med å oppdage kvaliteter ved deg selv som du hittil ikke har hatt et bevisst forhold til.

Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det

Du vil få et klart bilde av hva det er som gjør deg unik, hva som gjør at du blir oppfattet som sympatisk av noen og mindre sympatisk av andre.

Du vil vite på hvilke områder du kan mobilere mest energi og lykkes best.

Du vil vite hvilke mekanismer i din egen hjerne som gir deg den største sikkerhet hva egen måloppnåelse angår
 
 
 
 
 
Video: Jeg er unik - du er unik ...viser hva du kan gjøre for å finne frem til det som gjør deg unik.
Hver gang du spiller videoen skriver du dine svar på spørsmålene som stilles i videoen. Etter at du har spilt videoen ca. ti ganger har du minst en A4 side tekst om deg selv og det som driver deg. Les denne teksten om igjen og om igjen helt til ideene om hva du kan gjøre med best resultat begynner å komme
Video: Ubevisste beslutninger  ...gir deg et grunnlag som du trenger på alle nivåer i din karriere og det er nyttig i alle livssituasjoner hvor det tas avgjørelser. Den viser grunnlaget for utvikling av egen livskvalitet og er helt grunnleggende ved utvikling av endringsledelse.  Se videoen ofte og test innholdet i praksis med mennesker rundt deg. 
Video: Joharis vindu  ....viser hvordan vi kan komme på sporet av sider ved oss selv som er bestemmende for hva andre mener om oss. Videoen viser at det antagelig eksisterer mye mer kunnskap om hver enkelt av oss, enn det de aller fleste av oss selv er klar over.
Se videoen og formuler spørsmål som gjør det lett mennesker som kjenner deg best mulig - uten at du vil betegne dem som venner. Venner har som regel vanskeligere for å oppdage uheldige sider ved deg som du burde være klar over. Gode venner forteller lettere om positive sider ved deg og du kan spørre dem om hva de mener om de kritiske betraktningene du får fra andre.
Artikkel: Finn din personlige driver...forteller hvordan du kan finne frem til det som driver deg ved å studere ditt syn på andre. Du oppdager sider ved deg selv som ikke er riktig utviklet enda og du får en indikasjon på i hvilken retning du kan vokse som menneske.
Det du leser i denne artikkelen bidrar til selvtillit. Hvordan du best bruker og utvikler det du oppdager, kan du lese om i modulen Tenk større
ArtikkelBarnet - da vi var på vårt aller beste ....viser hvorfor vi kan lære mye av barn og hvorfor det er viktig å finne frem til barnet i oss selv. Artikkelen viser utviklingen av vår evne til å utvikle gode relasjoner og egen livskvalitet  
Artikkel: Om hjernekapasitet...forteller kort om hvordan vi utvikler vår hjernekapasitet   
     
Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement