Text/HTML Minimer

Modul 5: Overskudd til andre


På denne siden ser du videoer og artikler som viser hva du kan gjøre for å bygge opp et personlig overskudd.


Det du vil oppnå
Videoer og artikler
Slik gjør du det


Du vil komme i en situasjon hvor du automatisk gjør ting som andre setter pris på. Du vil oppleve gleden over å ha gitt andre noe verdifullt oftere enn det du gjør idag.

Du vil være kreativ på området fordi du vet at den som er virkelig dyktig til å gi, også er den som selv mottar mest.


 
 
 
Video:
Maslow...videoen forteller om hvilken tilstand vi må befinne oss i for å kunne gi noe til andre som er virkelig verdifullt for andre. Videoen inneholder avgjørende aspekter for å lykkes med innholdet i alle moduler.
Hvis du ofte bruker levereglene i Sammendrag Carnegie  i modul 6 og det blir bekreftet av omgivelsene at du gjør det, har du brukt denne modulen lenge nok i forhold til din nåværende livssituasjon. Hvis du veksler til en mer krevende livssituasjon, kan det være at du bør bruke denne modulen mer.
Artikkel:
Overskudd til andre...forklarer hvorfor vi ikke kan gi noe til andre som vi ikke har selv og hvordan vi får frem for å etablere et overskudd som gjør at vi oppnår automatisk stigning i vår kapasitet til å gi mer til andre
Følg veiledningen i siste del av artikkelen. De første signalene om at det virker som det skal er følgende:
  1. Du registrerer at du irriterer deg mindre over ting som alltid har irritert deg.
  2. Andre nevner forandringen de registerer hos deg.
  3. Omgivelsene virker hyggeligere.
Hvis du ikke trener litt hver dag, kan det være at forandringene kommer så langsomt at ingen registrerer forandringene bevisst - men de kommer likevel.
   

Copyright 2007 by Tipping Point Methodology Terms Of Use Privacy Statement